Tilgængelighed på Galaxy-mobil

Menuen 'Tilgængelighed' er vist. Den har muligheder for 'Skærmlæser', 'Synlighedsforbedringer', 'Høreforbedringer' samt 'Interaktion og færdighed'. Menuen 'Tilgængelighed' er vist. Den har muligheder for 'Skærmlæser', 'Synlighedsforbedringer', 'Høreforbedringer' samt 'Interaktion og færdighed'.

Universalomskifter

Med en universalomskifter kan du tildele bestemte berøringer eller bevægelser til udførelsen af bestemte handlinger på din telefon. Du kan angive en enkelt omskifter eller have flere omskiftere, herunder en Bluetooth-hardwareenhed, et frontkamera eller skærmberøring. Du kan angive lige så mange Universalomskifter-indstillinger som nødvendigt for dine behov.

* Enhedsbilleder er simulerede som illustration.