TV-
tilgængelighed

TV-tilgængelighed TV-tilgængelighed

Syn

Stemmestyring

Med stemmestyring kan fjernsynet læse tekst på skærmen højt for dig og give dig verbale oplysninger om den valgte lydstyrke, aktuelle kanal samt programoplysninger. Den læser også den tekst højt, som vises i den elektroniske programoversigt (EPG, Electronic Programme Guide). Stemmestyring fungerer i alle TV’ets menuer, og du kan også tilpasse styrken og tonelejet på stemmestyringen efter behov.

QLED-TV set forfra med stemmestyring QLED-TV set forfra med stemmestyring

Lydbeskrivelse

Lydbeskrivelse er en tjeneste, som mange engelske TV-programmer leverer, hvorved der sendes en ekstra lydkanal med en verbal beskrivelse af scenen for at støtte forståelsen.

QLED-TV set forfra med Lydbeskrivelse QLED-TV set forfra med Lydbeskrivelse

Høj kontrast

Med funktionen Høj kontrast indstilles fjernsynet til at vise alle menuer i hvid eller gul skrift på en mat, sort baggrund. På den måde får teksten maksimal kontrast og synlighed, hvilket er ekstremt brugbart, hvis du har eventuel form for synshandicap.

QLED-TV set forfra med Høj kontrast QLED-TV set forfra med Høj kontrast

Forstør

Forstør giver dig mulighed for at se vigtige elementer på skærmen forstørret eller zoomet ind.

QLED-TV set forfra med Forstør QLED-TV set forfra med Forstør

Lær om
fjernbetjeningen

Lær om fjernbetjeningen er en ny funktion, hvorved TV’et kan undervise dig, så du får mest muligt ud af din fjernsynsoplevelse. Med denne indstilling hjælper TV’et dig ved at fortælle dig, hvad knappen gør, når du trykker på den på fjernbetjeningen. Synshæmmede eller blinde kan med denne funktion hurtigt lære placeringen og brugen af knapperne på deres fjernbetjening, uden at det påvirker normal brug af TV’et.

QLED-TV set forfra med Lær om fjernbetjeningen QLED-TV set forfra med Lær om fjernbetjeningen

Lær om skærmmenuen

Lær om menuerne på TV-skærmen. Når denne funktion er aktiveret, vil dit TV forklare dig strukturen af og funktionerne i de menuer, du vælger.

QLED-TV set forfra med Lær om skærmmenuen QLED-TV set forfra med Lær om skærmmenuen

Gråtoner

Du kan ændre farven på TV-skærmen til en sort eller hvid tone for at gøre de uskarpe kanter, der forårsages af farver, skarpere.

QLED-TV set forfra med Gråtoner QLED-TV set forfra med Gråtoner

Spejlvendte farver

Du kan spejlvende farverne på tekst og baggrund på TV-skærmen for at gøre det nemmere at læse.

QLED-TV set forfra med Spejlvendte farver QLED-TV set forfra med Spejlvendte farver

Se farver

Se farver-appen giver folk med farveblindhed/-handicap mulighed for at se en fuld farveskala på Samsung QLED-TV-skærme.

QLED-TV set forfra med Se farver QLED-TV set forfra med Se farver

Hørelse

Lydoutput til flere kanaler

Med Lydoutput til flere kanaler får du fleksibilitet til at indstille fjernsynets lydoutput, når Bluetooth-høretelefoner er forbundet til TV’et. Du kan vælge at få lyd kanaliseret til flere enheder med individuel lydstyrkestyring. Hvis et medlem af din familie har høreproblemer og har brug for at høre gennem deres egne høretelefoner, kan Lydoutput til flere kanaler muliggøre dette uden automatisk at deaktivere lyden fra TV-højttalerne.

QLED-TV set forfra med Lydoutput til flere kanaler QLED-TV set forfra med Lydoutput til flere kanaler

Undertekster

Undertekster leveres til næsten alle engelske TV-programmer. Dialog vises som tekst på TV-skærmen.

QLED-TV set forfra med Undertekster QLED-TV set forfra med Undertekster

Zoom på
tegnsprog

Zoom på tegnsprog genkender og forstørrer automatisk området med tegnsprog for hørehæmmede. Du kan udpege et område med tegnsprog og tilpasse forstørrelsen. Synshæmmede kan også bruge denne funktion til at zoome ind på et bestemt område.

En nyhedsudendelse vises live på et TV. Nyhedsudsendelsen oversættes af en tegnsprogstolk. Tolkevinduet på skærmen er automatisk blevet forstørret, så tolken er mere synlig for seerne. En nyhedsudendelse vises live på et TV. Nyhedsudsendelsen oversættes af en tegnsprogstolk. Tolkevinduet på skærmen er automatisk blevet forstørret, så tolken er mere synlig for seerne.

Fysiske handicap

Indstillinger for gentagne knappetryk

Tryk og hold en knap på fjernbetjeningen nede for at udføre handlingen løbende og sænke hastigheden. Dette er brugbart, når man vil sænke hastigheden af en løbende handling med kanal/lydstyrke, eller når man vil bremse bevægelsen af elementer på en vandret eller lodret liste.

Vinduet til Indstillinger for gentagne knappetryk er åben på en simuleret TV-skærm, der viser et TV-show. Langsomme, gentagne knappetryk kan slås til eller fra gennem menuen. Intervaller for gentagelser kan tilpasses i undermenuen. Vinduet til Indstillinger for gentagne knappetryk er åben på en simuleret TV-skærm, der viser et TV-show. Langsomme, gentagne knappetryk kan slås til eller fra gennem menuen. Intervaller for gentagelser kan tilpasses i undermenuen.

Generelt

Genveje til tilgængelighed

Genveje til tilgængelighed er en nem, direkte vej med et enkelt tryk til en menu på skærmen, hvor du kan se eller tilpasse TV’ets tilgængelighedsfunktioner. Du kan aktivere de fleste TV-tilgængelighedsfunktioner ved at trykke på og holde <VOLUME> eller <MUTE> nede på en intelligent fjernbetjening eller ved at gå ind i Tilgængelighedsmenuen under Systemindstillinger.

QLED-TV set forfra med genveje til tilgængelighed QLED-TV set forfra med genveje til tilgængelighed