Vejledning i at bruge den globale navigationslinje

Sådan bruger du den globale navigationslinje på vores websted

Sådan finder du undermenuer på den globale navigationslinje

1. TRIN

Du finder undermenuer for et menupunkt på den globale navigationslinje ved at trykke på tab-tasten, indtil du når til menupunktet. Når fokus er på menupunktet, skal du trykke på Enter-tasten for at åbne undermenuerne. Du skifter til næste undermenu med tab-tasten.

Forstørret billede af menuen Mobil på den globale navigationslinje på Samsung.com Forstørret billede af menuen Mobil på den globale navigationslinje på Samsung.com

2. TRIN

For at komme til næste gruppe på den globale navigationslinje skal du trykke på tabulatorknappen, indtil du kommer gennem alle undermenupunkterne i den aktuelle gruppe. Næste element, der får fokus, vil være næste gruppe.

For at komme til næste menugruppe skal du altså trykke på tabulatorknappen, indtil du er kommet forbi alle undermenupunkterne i den nuværende gruppe. Når du trykker på tab-tasten, mens fokus er på sidste undermenupunkt i gruppen, flyttes fokus til hovedmenupunktet i næste gruppe.

Forstørret billede af menuen Samsung Pay på den globale navigationslinje på Samsung.com Forstørret billede af menuen Samsung Pay på den globale navigationslinje på Samsung.com

3. TRIN

Du kan gå tilbage til det foregående menupunkt på den globale navigationslinje ved at holde Skift-tasten nedtrykket, mens du trykker én gang på tab-tasten. Derved flyttes fokus til det foregående menupunkt. Du kan trykke flere gange på tab-tasten, mens Skift er nedtrykket, for at gå så langt tilbage, som du ønsker. Hvis du f.eks. vil gå tilbage til "Galaxy S", mens fokus er på "Galaxy Note", skal du holde Skift nedtrykket og trykke én gang på tab-tasten.

Forstørret billede af menuen Galaxy Note på den globale navigationslinje på Samsung.com Forstørret billede af menuen Galaxy Note på den globale navigationslinje på Samsung.com

4. TRIN

Du lukker en åbnet undermenu ved at trykke på tab-tasten, indtil fokus er på lukkeknappen, og derefter trykke på Enter-tasten.

Forstørret billede af lukkeknappen på den globale navigationslinje på Samsung.com Forstørret billede af lukkeknappen på den globale navigationslinje på Samsung.com

Sådan finder du undermenuer på den globale navigationslinje på en mobil