Hvorfor arbejder Samsung med social innovation?

Hvorfor arbejder Samsung med social innovation?

Inden for nogle år forventes det såkaldte ”Internet of Things” at bestå af 21 milliarder opkoblede produkter* i verden. I 2017 anslås det, at europæiske virksomheder vil investere 935 millioner dollar i deep-tech, hvilket omfatter fremtidsteknologier som f.eks. kunstig intelligens, stemmegenkendelse og visuelle teknikker. Det er ensbetydende med en stigning på 223 procent på kun fem år**. Teknologien kommer i stigende grad til at definere, hvordan vi lever vores liv. Det giver plads til nye innovationer samt ændrede vaner og adfærd, samtidig med at den hastige omstilling stiller nye krav til samfundet.

Elin Wallberg er ansvarlig for afdelingen Corporate Citizenship and Partnerships hos Samsung, hvor hun står for virksomhedens nordiske aktiviteter og samarbejde inden for netop samfundsudvikling og velfærdsteknologier – det, der kaldes social innovation eller impact tech:

– Samfundet står over for store udfordringer og barrierer inden for f.eks. uddannelse, sundheds- og sygepleje samt bæredygtighed, som ingen kan løse alene. Her spiller digitaliseringen en afgørende rolle, og vi tror, at vi finder de bedste løsninger ved at indgå i et samarbejde. Som en af verdens største og førende teknologivirksomheder er det en selvfølge for os at deltage i et samarbejde, hvor nye innovationer udvikles og testes, og hvor nye forretningsideer og løsninger vokser frem.

Samsung arbejder med innovation over hele verden og inden for flere forskellige områder. Det handler om alt fra at udvikle ny teknologi inden for Virtual Reality, VR, til at udvikle smarte køleskabe, der kan bidrage til at reducere madspildet. Målet for Samsung Corporate Citizenship er at bidrage til et bæredygtigt samfund på langt sigt. Det betyder bl.a. at sætte disse teknologiske innovationer ind i en ny samfundsgavnlig kontekst.

I Norden arbejder Samsung på en række forskellige projekter. I forskningsprojektet Den digitale lærings muligheder undersøges det f.eks., hvordan fremtidens læringsmiljø kan se ud. Ingen har i dag svaret på, hvordan det skal gennemføres, men det vil Samsung gerne være med til at udforske. En anden udfordring for samfundet er den stadig større andel af ældre i befolkningen i såvel Norden som resten af verden1. Behovet for nye løsninger i sundheds- og sygeplejen danner basis for et samarbejde med acceleratoren Vertical i Finland og deres startup Bryom . De er ved at udvikle en softwareløsning til Samsungs wearables, som kan hjælpe ældre til at leve et sundere og mere aktivt liv, bl.a. ved at forebygge faldskader.

Samsungs rolle og opgaver strækker sig altså længere end til bare produkter og tjenester. Ved at dele vores ekspertise og samarbejde med organisationer og virksomheder, som også er innovationsdrevne, er målet at gøre teknologien til en positiv forandringskraft. Det er netop, hvad social innovation handler om for Samsung. At finde nye løsninger til at nedbryde barrierer, føre mennesker tættere på hinanden og bidrage til samfundets udvikling.

Her på Innovationsbloggen vil du kunne følge med i de projekter og partnerskaber, som Samsung deltager i, og som på mange måder kommer til at danne grundlag for fremtidens samfundsudvikling.


[*] http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317
[**] https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-30/-deep-technology-dominates-plateauing-european-venture-capital
[1] https://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/halsosamt-aldrande/aldrande-befolkning/