SAMSUNGS PRIVATLIVSPOLITIK FOR BUTIKSSÆLGERE

Senest opdateret den 2020-02-12

Denne privatlivspolitik (herefter kaldet "privatlivspolitikken" ) fastlægger, hvordan vi anvender og beskytter personoplysninger som vedrører ansatte og/eller konsulenter, som arbejder hos Samsung eller hos forhandlere af Samsung-produkter (herefter kaldet "dig" eller "du" ), og som vi indsamler i forbindelse med vores kurser for sælgere, som arbejder med vores produkter (herefter kaldet "kurser" ). Med personoplysninger mener vi information, som i sig selv eller i kombination med anden information kan henføres direkte til en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. navn og adresse, men også anden information såsom lokaliseringsoplysninger eller IP-adresser (herefter kaldet "Personoplysninger" ).

Vi er Samsung Electronics Nordic AB, svensk organisationsnummer 556445-4345, med adressen Torshamnsgatan 48, Box 1235, SE-164 40 Stockholm (herefter kaldet "Samsung", "vi" eller "os" ).

Vi vil opfordre dig til at læse denne privatlivspolitik omhyggeligt, så du ved, hvordan vi behandler dine Personopplysninger, og hvordan du i den forbindelse kan påberåbe dig dine rettigheder.

Denne privatlivspolitik kan komme til at ændre sig fra tid til anden. Den mest aktuelle version af privatlivspolitikken kan altid findes på https://www.samsung.com/dk/info/privacy/samsungplus-unconnected. Ikrafttrædelsesdatoen, der er anført i starten af dette dokument, viser, hvornår privatlivspolitikken senest er blevet opdateret.

Hvilke Personopplysninger indsamler vi om dig?

Vi kan kun stille vores kurser til rådighed for dig, hvis du giver os Personopplysninger om dig.

Når du deltager i nogle af vores kurser, indsamler vi følgende oplysninger fra dig:
• for- og efternavn
• e-mailadresse
• hvilken butikskæde du er ansat i
• navn på butikken du arbejder i

Hvordan indsamler vi Personopplysninger om dig?

Vi indhenter dit navn og din e-mailadresse fra dig eller fra den ansvarlige på din arbejdsplads i forbindelse med kurser, vi gennemfører.

Hvad gør vi med Personopplysningerne?

Vi bruger dit navn og din e-mailadresse til få overblik over, hvor mange der deltager i og for at administrere kurserne.

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine Personopplysninger

Vi behandler dine Personopplysninger, idet det er i vores legitime interesse at:

1) Personer som sælger vores produkter, deltager i kurserne om produkterne, så disse personer kan præsentere vores produkter og for at besvare spørgsmål om dem til kunder og potentielle kunder;
2) Administrere hvor stor en del af et personale der deltager i kurset; og
3) Betal og administrer vederlagsvederlag, vederlag og andre fordele samt eventuelle skatter og sociale bidrag i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I afvejningen mellem vores legitime interesser og dine interesser og grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder tages det i betragtning, at den information, vi indsamler og behandler, er begrænset til det, som er nødvendigt for at opfylde vores formål, og at den ikke er af en sådan karakter, at den er særligt følsom i forhold til din integritet. Endvidere går vi ud fra, at det også er i din interesse at få mulighed for at deltage i de kurser, vi tilbyder. Kun en begrænset gruppe personer hos Samsung har adgang til Personopplysningerne, som er beskyttet i henhold til vores til enhver tid gældende it-sikkerhedspolitik. Det er vores opfattelse, at behandlingen af Personopplysninger er forenelig med dine egne interesser, og at behandlingen ikke udgør en krænkelse af eller risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

Hvor længe gemmer vi Personopplysningerne?

Dine Personopplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår af denne privatlivspolitik.

Dine Personopplysninger slettest senest 18 måneder efter, at kurserne er gennemført.

Vi opbevarer oplysningerne længere, hvis det er nødvendigt for at overholde lovkrav eller beskytte vores retlige interesser, f.eks. i forbindelse med en igangværende juridisk proces. Når Personopplysningerne ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af nogen af vores formål, sletter eller anonymiserer vi dem.

Hvem videregiver vi dine Personopplysninger til?

Vi videregiver ikke dine Personopplysninger på anden måde end, som beskrevet i denne privatlivsmeddelelse. Det er kun et begrænset antal medarbejdere i serviceteams for SamsungPlus, som for eksempel kundeservice, vores felttrænere og vores jurateam, der kan tilgå og behandle dine Personopplysninger i forbindelse med deres ansvarsområder og kontraktuelle forpligtelser. Vi kan dele dine Personopplysninger med 1) vores moderselskab, vores datterselskaber og andre associerede selskaber, 2) andre parter i overensstemmelse med gældende lov eller, hvis nødvendigt, for at beskytte os, vores tjenester eller for at forhindre fysisk eller anden skade eller økonomisk tab. Vi tillader ikke, at vores leverandører anvender eller videregiver oplysningerne, medmindre det er nødvendigt for at udføre services på vores vegne eller for at overholdende lovgivningsmæssige krav. Vi kan også få en anmodning om dine Personopplysninger fra en retshåndhævende myndighed i forbindelse med efterforskninger vedrørende national sikkerhed, terrorbekæmpelse eller anden efterforskning af kriminalitet

Visse dele af vores personale, associerede selskaber eller tredjeparter, som beskrevet ovenfor, kan være lokaliseret udenfor EU/EØS, hvilket inkluderer lande, som ikke har opnået et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, som i vores kunders hjemland. Dette inkluderer Sydkorea (Republikken Korea). Samsung foretager passende skridt for at sikre, at disse modtagere er underlagt tavshedspligt, og Samsung implementerer foranstaltninger, som EU Kommissionens standardvilkår, for at sikre, at enhver overførsel af Personopplysninger beskyttes og sker sikkert. For at få en kopi af disse vilkår, skal du kontakte os, som specificeret i afsnittet ”Kontakt os” i denne privatlivsmeddelelse.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om at få indsigt i de Personopplysninger, som vi behandler om dig, om at få berigtiget eller slettet Personoplysninger om dig, eller få begrænset behandlingen af dine Personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine Personopplysninger, samt at modtage dine oplysninger og få overført disse til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). I medfør af lovgivning i visse jurisdiktioner kan vi afvise at behandle anmodninger, der er urimeligt tilbagevendende, kræver en uproportional teknisk indsats, sætter andres privatliv på spil, er ekstremt upraktiske, eller hvis indsigt ikke er krævet i henhold til lokal lovgivning. Hvis du vil indgive en anmodning om indsigt i dine Personopplysninger, beder vi dig venligst om at kontakte vores supportafdeling for databeskyttelse på: http://samsung.com/request-desk.

Hvis du anmoder om sletning af dine Personopplysninger, anerkender du, at du muligvis ikke vil kunne deltage i kurserne, og at resterende mængder af Personopplysninger fortsat kan være i Samsungs journaler og arkiver i et stykke tid i overensstemmelse med lokal lovgivning. Samsung vil dog ikke bruge disse oplysninger til kommercielle formål.

Kontakt os

Hvis du har specifikke spørgsmål, bedes du kontakte os på dataprotections.sena@samsung.com.

Den nemmeste made, at kontakte os på er via vores supportside for databeskyttelse: https://www.samsung.com/request-desk.

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på:
Europæisk Databeskyttelsesrådgiver (European Data Protection Officer)
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT 16 0PS

Hvis du mener, at vores behandling af Personopplysninger ikke er i overensstemmelse med gældende lov, kan du indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Kontaktoplysninger til relevante myndigheder finder du her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.