PRIVATLIVSMEDDELELSE FOR SAMSUNG PLUS

Senest opdateret den 24.02.2020

Denne privatlivsmeddelelse (herefter kaldet "privatlivsmeddelelsen" ) fastlægger, hvordan Samsung Electronics Nordic AB (herefter kaldet "Samsung" , "vi" eller "os" ) anvender og beskytter personoplysninger vedrørende ansatte og/eller konsulenter, som arbejder hos Samsung eller hos forhandlere af Samsung-produkter (herefter kaldet "dig" eller "du" ), som du stiller til rådighed for os gennem uddannelsesportalen på internetadressen www.samsungplus.se (herefter kaldet "uddannelsesportalen" ). Med "personoplysninger" mener vi information, som i sig selv eller i kombination med anden information kan anvendes til at identificere en fysisk person, f.eks. navn og adresse, men også anden information såsom lokaliseringsoplysninger eller IP-adresser (herefter kaldet "personoplysninger" ).

Vi opfordrer dig til at læse denne privatlivsmeddelelse omhyggeligt, før du anvender uddannelsesportalen, eftersom vi ikke kan stille denne til rådighed for dig uden at behandle dine personoplysninger.

I Danmark stilles uddannelsesportalen til rådighed af, eller på vegne af, Samsung Electronics Nordic AB, svensk organisationsnummer 556445-4345, med adressen Torshamnsgatan 48, Box 1235, SE-164 40 Stockholm.

Hvis vi opdaterer privatlivsmeddelelsen, vil vi informere dig om de ændringer, vi mener, er vigtige. Den mest aktuelle version af privatlivsmeddelelsen kan altid findes på uddannelsesportalen. Ikrafttrædelsesdatoen, der er anført i starten af dette dokument, viser, hvornår privatlivsmeddelelsen senest er blevet opdateret.

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?

Vi kan kun stille vores kurser og produktinformationer til rådighed for dig gennem uddannelsesportalen, hvis du opretter en konto og derigennem giver os personoplysninger om dig.

De personoplysninger, vi indsamler om dig

Når du besøger uddannelsesportalen, indsamles følgende oplysninger direkte fra dig:
• Din IP-adresse og andre oplysninger om din brug af uddannelsesportalen.

Når du registrerer dig, indsamles følgende oplysninger fra dig:
• For- og efternavn;
• E-mailadresse;
• Hvilken butikskæde du er ansat i;
• Navn på butikken du arbejder i, og deres Samsung StoreID;
• Hvilken produktkategori du arbejder med;
• Land;
• Om du er sælger eller Field Trainer; og
• Hvis du vælger det, dit profilbillede og dit telefonnummer.

Når du anvender uddannelsesportalen og/eller appen, indsamles følgende oplysninger fra dig:
• Hvor tit du logger ind, dine aktiviteter, tekniske data (IP-adresser m.m.), statistik over, hvilke onlinekurser, du har fuldført, samt resultatet af disse kurser

Hvad gør vi med personoplysningerne?

Vi kan anvende dine personoplysninger til følgende formål:
• At registrere en brugerkonto på uddannelsesportalen;
• At administrere de tjenester, der stilles til rådighed via uddannelsesportalen;
• At overvåge, studere og forbedre de tjenester, vi tilbyder;
• Vores interne registre;
• At kunne bedømme og følge op på kurser;
• At få overblik over, hvilke butikssælgere der har gennemført og ikke gennemført hvilke kurser samt informere din arbejdsgiver om status
• At gennemføre, evaluere og følge op på kurser; og
• Til markedsføringsformål, forudsat at du har givet dit separate samtykke (se mere om dette nedenfor).

Når vi indsamler dit navn og din e-mailadresse, er formålet at kunne tilbyde dig adgang til uddannelsesportalen og at følge op på, hvilke deltagere der ikke har deltaget i kurser.

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om dig, fordi det er nødvendigt for at kunne opfylde vores aftale med dig, når du registrerer dig for at bruge uddannelsesportalen, og retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi behandler også oplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, når det er nødvendigt forvores legitime interesser, og disse ikke overstiges af hensynet til dig. De legitime interesser, som begrunder vores databehandling, er: 1) at de personer, som sælger vores produkter, deltager i kurser om os og vores produkter, så de kan præsentere vores produkter og besvare spørgsmål om dem til faktiske og potentielle kunder, samt 2) at indsamle statistik over, hvor mange af en butiks sælgere, der har uddannet sig inden for Samsungs produkter.

I afvejningen mellem vores legitime interesser og dine interesser og grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder tages det i betragtning, at den information, vi indsamler og behandler, er begrænset til det, som er nødvendigt for at opfylde vores formål, og at den ikke er af en sådan karakter, at den er særligt følsom i forhold til din integritet. Derudover går vi ud fra, at det også er i din interesse at anvende uddannelsesportalen til at forbedre dine kundskaber om os og vores produkter. Kun en begrænset gruppe personer hos Samsung har adgang til personoplysningerne, som er beskyttet i henhold til vores til enhver tid gældende it-sikkerhedspolitik. Det er vores opfattelse, at behandlingen af personoplysninger er forenelig med dine egne interesser, og at behandlingen ikke udgør en krænkelse af eller risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

Hvis vi anvender dine oplysninger til markedsføringsformål, er det baseret på dit samtykke, og retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra a, i databeskyttelsesforordningen og § 12, stk. 3, i databeskyttelsesloven.

Hvor længe gemmer vi personoplysningerne?

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår af denne privatlivsmeddelelse.

Personoplysningerne om en bruger slettes, hvis brugeren ikke har været logget på i mere end seks (6) måneder.

Vi opbevarer oplysningerne længere, hvis det er nødvendigt for at overholde lovkrav eller beskytte vores retlige interesser, f.eks. i forbindelse med en igangværende juridisk proces. Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af nogen af vores formål, sletter eller anonymiserer vi dem.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Eftersom vi får hjælp af en ekstern part til den tekniske drift af uddannelsesportalen, bliver dine personoplysninger videregivet til og behandlet af denne eksterne part. Den eksterne part behandler udelukkende personoplysningerne til de formål, som vi angiver og efter vores instruktioner i henhold til en databehandleraftale.

Den eksterne part har for sin del hyret en leverandør af skytjenester for at kunne tilbyde os sine tjenester, hvilket indebærer, at dine personoplysninger kan videregives til og behandles af leverandøren af skytjenesterne. Leverandøren af skytjenesterne behandler udelukkende personoplysninger til de formål, som vi fastsætter, inden for EU/EØS og i efter vores instruktioner.

Vi videregiver kun dine personoplysninger igennem Tjenesterne, som beskrevet i denne privatlivsmeddelelse. Det er kun et begrænset antal medarbejdere i serviceteams, som for eksempel kundeservice og jura, der kan tilgå og behandle dine personoplysninger i forbindelse med deres ansvarsområder og kontraktuelle forpligtelser. Vi kan dele dine personoplysninger med 1) vores moderselskab, vores datterselskaber og andre associerede selskaber, 2) med de leverandører, som tilvejebringer diverse services for os, 3) samt andre parter i overensstemmelse med gældende lov eller, hvis nødvendigt, for at beskytte os, vores tjenester eller for at forhindre fysisk eller anden skade eller økonomisk tab (fx kan vi være påkrævet at videregive dine personoplysninger ved lov, igangværende juridisk proces eller retsafgørelse. Vi kan også få en anmodning om dine personoplysninger fra en retshåndhævende myndighed i forbindelse med efterforskninger vedrørende national sikkerhed, terrorbekæmpelse eller anden efterforskning af kriminalitet). Vi tillader ikke, at vores leverandører anvender eller videregiver oplysningerne, medmindre det er nødvendigt for at udføre services på vores vegne eller for at overholdende lovgivningsmæssige krav.

Visse dele af vores personale, associerede selskaber eller tredjeparter, som beskrevet ovenfor, kan være lokaliseret udenfor EU/EØS, hvilket inkluderer lande, som ikke har opnået et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, som i vores kunders hjemland. Dette inkluderer Sydkorea (Republikken Korea). Samsung foretager passende skridt for at sikre, at disse modtagere er underlagt tavshedspligt, og Samsung implementerer foranstaltninger, som EU Kommissionens standardvilkår, for at sikre, at enhver overførsel af personoplysninger beskyttes og sker sikkert. For at få en kopi af disse vilkår, skal du kontakte os, som specificeret i afsnittet ”Kontakt os” i denne privatlivsmeddelelse.

Markedsføring

1. Markedsføring
Vi kan anvende information om dig, som vi har adgang til, til at informere dig om produkter og kampagner og give dig anden information om vores produkter eller tjenester, som vi tror, kan være af interesse for dig, samt information om nye kurser, hvis du har givet dit separate samtykke hertil.

Denne type information kan blive udsendt via:
• E-mail;
• Sms og/eller andre former for elektroniske beskeder (herunder mms, billedbeskeder, videobeskeder, chatbeskeder og fremtidige former for meddelelser); eller
• Push-beskeder.

2. Dine præferencer vedrørende markedsføring
Når du modtager markedsføring fra os, vil du få lejlighed for at afmelding dig fra sådan markedsføring, så du ikke fremover vil modtage sådanne udsendelser fra os. Du vil også kunne foretage valg vedrørende afmelding fra markedsføring på uddannelsesportalen. Når dit samtykke er påkrævet, vil du normalt blive bedt om at sætte kryds i et "Godkend"-afkrydsningsfelt på de sider på uddannelsesportalen, hvor vi beder om oplysninger, men vi kan også bede om dit samtykke på andre måder.

Du kan når som helst ændre dine præferencer vedrørende direkte information produkter, tjenester eller kurser ved at logge på din brugerkonto på uddannelsesportalen og selv ændre dine præferencer. Når du modtager direkte markedsføring fra os via e-mail, vil du i e-mailen desuden få mulighed for at sige nej tak til yderligere direkte markedsføring. Hvis du ændrer dine præferencer, vil vi ikke slette dine oplysninger fra vores database(r), medmindre du udtrykkeligt anmoder os om det.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, om at få berigtiget eller slettet Personoplysninger om dig, eller få begrænset behandlingen af dine Personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, samt at modtage dine oplysninger og få overført disse til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). Du har også ret til at trække dit samtykke tilbage i de situationer, hvor du har givet det. I medfør af lovgivning i visse jurisdiktioner kan vi afvise at behandle anmodninger, der er urimeligt tilbagevendende, kræver en uproportional teknisk indsats, sætter andres privatliv på spil, er ekstremt upraktiske, eller hvis indsigt ikke er krævet i henhold til lokal lovgivning. Hvis du vil indgive en anmodning om indsigt i dine personoplysninger, beder vi dig venligst om at kontakte vores supportafdeling for databeskyttelse på: http://samsung.com/request-desk.

Hvis du anmoder om sletning af dine personoplysninger, anerkender du, at du muligvis ikke vil kunne tilgå eller bruge uddannelsesportalen, og at resterende mængder af personoplysninger fortsat kan være i Samsungs journaler og arkiver i et stykke tid i overensstemmelse med lokal lovgivning. Samsung vil dog ikke bruge disse oplysninger til kommercielle formål. Du forstår, på trods af din anmodning om sletning, at Samsung reserverer en ret til at beholde dine personoplysninger, eller en relevant del af dem, i overensstemmelse med vores opbevarings- og slettepolitik samt gældende lovgivning, hvis Samsung har suspenderet, begrænset eller opsagt din adgang til hjemmesiden for at have brudt Samsungs brugsvilkår, når det er nødvendigt for at beskytte Samsung, vores ejere, vores datterselskaber og selskaber som vi ejer eller kontrollerer samt samarbejdspartneres, medarbejderes og kunders rettigheder, aktiver og sikkerhed.

Kontakt os

Hvis du har specifikke spørgsmål, bedes du kontakte os på dataprotections.sena@samsung.com.

Den nemmeste made, at kontakte os på er via vores supportside for databeskyttelse: https://www.samsung.com/request-desk.

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på:
Europæisk Databeskyttelsesrådgiver (European Data Protection Officer)
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT 16 0PS

Hvis du mener, at vores behandling af personoplysninger ikke er i overensstemmelse med gældende lov, kan du indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Kontaktoplysninger til relevante myndigheder finder du her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.