"Samsung er en fartfyldt virksomhed, hvor der sker meget"

Af Samsung Nordic 20.02.2018

fabian wahlgren

Et stærkt internationalt miljø, et højt tempo og stor mulighed for at påvirke. Valget af Samsung som arbejdsgiver var nemt for Fabian Wahlgren.

Fabian Wahlgren begyndte hos Samsung i januar 2015 efter at have bestået sin eksamen. Først var han i salgsafdelingen og fulgte det etårige program Samsung Accelerate Program for nyuddannede, og et år senere fik han så stillingen som Business Controller for forretningsområdet telekom.

– Jeg søgte flere jobs samtidig, men fik et rigtig godt indtryk af Samsung. Det lød som et spændende miljø at arbejde i og en virksomhed med fart på, hvor der sker en masse. Og det stemmer i allerhøjeste grad overens med virkeligheden.

Store muligheder for at påvirke og udvikle sig i et miljø, som er resultatorienteret og meget agilt gør, at Fabian vælger at fortsætte sin karriere hos Samsung. Hovedkontoret ligger i Korea og det europæiske hovedkontor i London – hvilket gør, at det internationale miljø er tydeligt i det daglige arbejde.

– Jeg føler, at jeg udvikler mig virkelig meget, og at jeg får lov til at være en vigtig tand i tandhjulet, selv om jeg på papiret er temmelig grøn. Man bliver opmuntret til at udvikle sig, og allerede fra dag et fik jeg lov til at være med og påvirke i alle spørgsmål. Det at virksomheden er en blanding mellem nordisk og koreansk kultur gør den til noget særligt. Ved at vi samarbejder med vores koreanske medarbejdere her på kontoret skabes der et spændende kulturmiks i hverdagen. Der arbejder rigtig mange mennesker hos Samsung, og det er disse kolleger, der inspirerer og motiverer mig. Hvad der også udmærker Samsung på en positiv måde er vores flade organisation, hvor alle kan tale med alle.

Fabian er Business Controller med ansvar for telekom, hvilket er Samsungs største forretningsområde.

– Mit arbejde handler om at finde en ROI, return on investment, i vores investeringer. Det gør jeg bl.a. ved at lægge budgetter og revidere planer sammen med salgsledelsen. Vi diskuterer, hvilke kampagner og aktiviteter, der skal igangsættes, og sammen forsøger vi at fastlægge, hvordan vi får det største afkast af pengene.

Samsung har aktiviteter inden for en lang række forretningsområder og tilbyder jobs inden for forskellige grene som f.eks. salg, markedsføring, økonomi og logistik. I Norden findes virksomheden i Stockholm, Oslo, København og Helsingfors og har her ca. 500 medarbejdere.

– I Norden er vi en rendyrket salgs- og marketingvirksomhed, men der er mange, der søger til andre Samsung-virksomheder og datterselskaber, også i andre dele af verden. Det første år deltog jeg i et program for nyuddannede i salgsafdelingen, og det var både meget interessant og lærerigt. Derefter skiftede jeg over til Business Control-teamet, fordi jeg gerne ville udvide mit kompetenceområde og arbejde som controller i et par år. Efter det søgte jeg tilbage til salgsafdelingen for at bearbejde og udvikle samarbejdet med vores kunder. Det synes jeg er spændende. Det, jeg synes godt om med vores type af salg, er, at vi arbejder med et etableret kundegrundlag og kan arbejde langsigtet for at udvikle samarbejdet sammen med vores forhandlere.