Breaking Barriers – Hvordan kan vi øge unges indflydelse i en digital verden?

Af Samsung Nordic 29.06.2017

Breaking Barriers

Samsung forsøger til stadighed at finde nye innovative måder at bidrage til en positiv samfundsudvikling på. I foråret igangsatte vi et projekt sammen med forskningsinstituttet RISE Interactive med det formål at undersøge, hvordan digitale værktøjer kan øge unges indflydelse på samfundet.

At unge oplever, at de har medindflydelse på de beslutninger, som påvirker deres liv, er afgørende for social bæredygtighed på langt sigt. Alligevel oplever 8 ud af 10 unge, at de har ringe eller ingen muligheder for at fremføre ideer over for de lokale beslutningstagere1, på trods af at næsten halvdelen af de adspurgte er interesserede i at påvirke i spørgsmål, som vedrører dem. Ifølge SB Insight2 adskiller samfundsengagementet blandt unge sig særligt fra tidligere generationer, når vi taler om miljø og menneskerettigheder. Unge i dag er mere engagerede i spørgsmål, som vedrører vores planet og ligestilling, men oplever altså i vid udstrækning, at de ingen indflydelse har.

Unges drivkraft, skaberglæde og kreativitet er noget, som inspirerer Samsung til aldrig at give op, selv om noget virker umuligt. Derfor er vi særligt interesserede i at finde ud af, hvad der holder unge tilbage i samfundet – og om digitale innovationer kan blive et værktøj til øget indflydelse. På den baggrund har vi startet projektet Breaking Barriers i samarbejde med forskningsinstituttet RISE Interactive. Sammen med en række samarbejdsorganisationer vil vi i løbet af sommeren og efteråret udforske, hvad unge tænker omkring deres stemme og mulighed for at påvirke samfundet.

Vores håb er, at Breaking Barriers vil resultere i konkrete digitale værktøjer for pædagoger, beslutningstagere og andre, som vil involvere unge mere i deres virksomhed og i deres beslutninger.

Du vil kunne følge projektet her på bloggen. Har du mulighed for det, er du også velkommen til at deltage på vores seminar i Almedalen den 3. juli, hvor dette vigtige spørgsmål diskuteres med en række eksperter.

[1] ungidag.se - Myndigheden for ungdoms- og civilsamfundsspørgsmål (MUCF)

[2] SB Insight, Millenials Generation Z & Holdbarhed (2017)

ARTIKLER

Dagens unge klædes på til fremtidens udfordringer

Dagens unge klædes på til fremtidens udfordringer

Hvorfor arbejder Samsung med social innovation?

Hvorfor arbejder Samsung med social innovation?