Miljøvenlige produkter

Miljøvenlige produkter

Vores miljøvenlige
produkter sørger for
en sund planet

Vores miljøvenlige produkter sørger for en sund planet

En mand sidder ved et skrivebord med en bærbar computer og en smartphone. Han skitserer et design på papir med en blyant. En mand sidder ved et skrivebord med en bærbar computer og en smartphone. Han skitserer et design på papir med en blyant.

Samsung Electronics prioriterer miljøet højest – fra det øjeblik produktplanlægningen begynder til et produkts endelige bortskaffelse. Vores miljødesignproces blev vedtaget i 2004 og analyserer grundigt et produkts potentielle miljøpåvirkning. Vi gør vores bedste for at designe produkter, der er lige så miljøvenlige, som de er funktionelle – fra bevaring af ressourcer til skabelse af nye, innovative produkter, så de er nemme at genanvende, når de er udtjente. Det er derfor, vores produkter anerkendes som værende miljøvenlige verden over.

Vi bestræber os på at overgå vores miljømæssige KPI’er med miljøvenligt produktdesign.

 • 98%

  * Baseret på 2020

  Udviklingshastigheden af
  miljøvenlige produkter

 • 800+

  * Baseret på 2020

  En række globale modeller for
  miljøcertificering

Miljøvurderinger af store produkter

Samsung Electronics gennemfører miljøvurderinger af dets produkter fra produktudviklingstrinnet ved hjælp af vores vurderingssystem. Vi anvender certificeringskriteriet for miljømærket, certificeringen af miljøvenlige produkter fra miljøministeriet i Korea, certificering med det amerikanske miljøvurderingsværktøj for elektroniske produkter (United States’ Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) Certification) og certificering af den amerikanske producentforening for hvidevarer (United States’ Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) Certification) for at offentligheden har tillid til vores vurderingssystem.

Minimerer påvirkningen på vores planet på hvert trin

Vi gennemfører en livscyklusanalyse (LCA) for at analysere miljøpåvirkningen for hele livscyklussen af vores produkter på tværs af produktfremstillingen, brugen og bortskaffelsen og tager hensyn til resultaterne i vores produktudvikling. I 2019 gennemførte vi f.eks. en LCA af en 24-tommers skærm (model: S24E650PL) med hvilken vi opnåede en miljøvaredeklaration (MVD) fra Underwriters Laboratories (UL). Vi analyserede skærmprodukters betydning for global opvarmning ved at evaluere dem i 12 kategorier af miljøpåvirkning1) i forbindelse med præfabrikation, fremstilling, distribution, anvendelse og bortskaffelse. Vi observerede i den forbindelse, at “brugs”-fasen havde den største påvirkning på 76 % i forhold til de andre trin. Det er fordi, store mængder af drivhusgasser udledes ved produktion af den elektricitet, der forbruges i “brugs”-fasen. Vi vil, baseret på disse resultater, forsøge at minimere strømforbruget og standby-strømmen til skærme ved at tage hensyn til disse resultater fra udviklingstrinnet.

Fodnote: 1) 12 store kategorier af miljøpåvirkning: Global opvarmning, forsuring, overgødskning, nedbrydning af ozon, dannelse af fotokemiske oxidanter, menneskelig toksicitet, økotoksicitet i ferskvand, økotoksicitet i havvand, økotoksicitet i jord, primært energiforbrug, vandforbrug og produktion af affald

Resultater af konsekvensvurdering
for global opvarmning af en 24-tommers skærm
(S24E650PL)

 • 21.7%

  Præfabrikation

 • 0.3%

  Fremstilling

 • 0.7%

  Distribution

 • 75.6%

  Anvendelse

 • 1.7%

  Bortskaffelse

Vi fortsætter med at reducere følsomme substanser

I forlængelse af princippet “intet kompromis i forhold til miljøspørgsmål” administrerer Samsung Electronics nøje miljøfølsomme stoffer.

En mand og en kvinde iført hvide kittler arbejder inde i et videnskabeligt anlæg. Kvinden kigger på et regneark på en computerskærm. Manden holder en prøve i en hætteflaske. En mand og en kvinde iført hvide kittler arbejder inde i et videnskabeligt anlæg. Kvinden kigger på et regneark på en computerskærm. Manden holder en prøve i en hætteflaske.

Klassificering af stoffer i forbindelse med produktfremstilling

 • Stoffer underlagt begrænsninger

  Stoffer administreres af regulering eller
  konvention og
  frivillig udfasning på grund af
  potentielt negative effekter

  miljøet eller sundheden

 • Potentielt farlige
  stoffer

  Stoffer, som kræver fortsat
  observation, og forventes
  at blive
  reguleret i fremtiden.

Historien om Samsung Electronics’ administration af miljøfølsomme stoffer

 • 2019

  • Forbød brugen af yderligere otte typer af ftalater (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP)
  • Forbød brugen af steriliserings-/antikorrosionsmidler for produkter i klimaanlæg og luftrensefiltre (PHMG, PGH, PHmb, CMIT, MIT)
 • 2018

  • Forbød brugen af fire typer af ftalater for alle komponenter (DEHP, BBP, DBP, DIBP)
 • 2016

  • Forbød brugen af fire typer af ftalater for nye komponenter (DEHP, BBP, DBP, DIBP)
 • 2015

  • Forbød brugen af hexabromcyclododecan (HBCD) og nonylphenol
 • 2013

  • Lancerede produkter uden ftalater og antimon (nogle komponenter på laptops, TV’er, skærme og produkter til hjemmebiografen)
 • 2012

  • Lancerede produkter uden PVC (nogle komponenter på laptops, TV’er, skærme og produkter til hjemmebiografen)
  • Forbød brugen af chlorerede flammehæmmere i mobiltelefoner og MP3-afspillere
 • 2011

  • Lancerede mobiltelefoner helt uden beryllium-komponenter
 • 2010

  • Forbød brugen af cobaltchlorid
  • Lancerede nyligt udviklede mobiltelefoner, kameraer og MP3-afspillere helt uden BFR’er og PVC
 • 2008

  • Forbød brugen af komponenter med perfluoroctansulfonsyre (PFOS) og antimon
  • Lancerede mobiltelefoner helt uden BFR’er og PVC (nogle modeller)
 • 2006

  • Udformede planer for at reducere brugen af BFR’er og PVC
 • 2005

  • Forbød brugen af PBB og PBED i produkter og BFR’er i emballagematerialer
  • Udviklede et teknisk træ for at reducere brugen af BFR’er (forbedring af forsyningskæden)
 • 2004

  • Fjernede helt cadmium (Cd), bly (Pb), kviksølv (Hg) og hexavalent krom (Cr6+)
 • 2003

  • Introducerede standarder for kontrol af stoffer brugt i produkter
 • Standarder for kontrol af stoffer brugt i produkter
  475,3 KB
 • REACH SVHC-erklæring
  355 KB

Vi implementerer certificeringssystemet
fra Eco-Partner for nøje at
administrere forsyningskæden

Samsung Electronics gennemfører en Eco-Partner-evaluering af alle produkt- og delleverandører for nøje at undersøge både produkter og dele. Vi certificerer ved at vurdere, om de overholder vores standarder for kontrol af stoffer brugt i produkter og leverandørens administrationssystem for miljømæssig kvalitet. Leverandører indsendte en miljørapport for produktet, som indeholder bevis for farlige stoffer, sammen med data fra virksomheden, som leverer råstofferne. Samsung Electronics foretager så en grundig vurdering ved at besøge leverandørens fremstillingssteder for at verificere de indsendte dokumenter. Leverandører kontrolleres hvert andet år for at opretholde Eco-Partner-certificeringen, og dem som ikke består kontrollen udelukkes fra forsyningskæden. På den måde bestræber vi os på at inkorporere vores leverandører i vores initiativer for grøn styring. Frem for en enkelt vurdering leverer vi løbende administration og evaluering for at sikre en bæredygtig forsyningskæde.

To mænd kigger på den samme bærbare computerskærm inde på et stort produktionslager. En mand holder en bærbar transceiver-enhed. To mænd kigger på den samme bærbare computerskærm inde på et stort produktionslager. En mand holder en bærbar transceiver-enhed.

Eco-Partner-certificeringsproces

 • 01

  Råstoffer

  • 1. Detaljerede analysedata
  • 2. Skema over sammensætninge af råstoffer
 • 02

  Leverandører

  • 1. Garantiskrivelse
  • 2. Rapport over præcisionsanalyse
       (ICP/GCMS-data)
  • 2.Rapport over præcisionsanalyse (ICP/
       GCMS Data)
  • 3. FDS (sikkerhedsdataark)
  • 4. Tage prøver af dele for godkendelse
 • 03

  Samsung
  Electronics

  • 1. Gennemgå indsendte
       dokumenter og prøver
  • 1. Gennemgå indsendte dokumenter
       og prøver
  • 2. Vurdere miljø
  • 2. Vurdere miljø
       kvalitetssystem
 • 04

  Eco-Partner
  certificering

Samsung Electronics forsætter med at forske i måder at spare energi på

Samsung Electronics er utrættelige i deres forsøg på at fremstille yderst energieffektive produkter, som bruger mindre energi for en bedre ydeevne. Hvis et produkt kan levere endnu bedre ydeevne ved brug af mindre energi, så kan kunder spare på energiomkostningerne. Jo mindre energi, der bruges til at generere strøm, jo mindre udledning af drivhusgasser. Som et resultat af at vi anvender innovative, energieffektive teknologier i vores produkter i 2020, kan vi nedbringe energiforbruget af vores produkter med 32 % sammenlignet med 2008. Det betyder, at vi kan fremstille produkter med bedre ydeevne, som bruger den halve mængde energi. Men vores arbejde slutter ikke her – vi forstsætter med at forske i at udvikle banebrydende teknologi, som vil reducere energiforbruget yderligere.

Et udvalg af hvidevarer til hjemmet fra Samsung står på en række, herunder vaskemaskiner, et køleskab og Crystal UHD TV. Et udvalg af hvidevarer til hjemmet fra Samsung står på en række, herunder vaskemaskiner, et køleskab og Crystal UHD TV.

Samsung Electronics’ miljøbevidste indsats er anerkendte verden rundt

Samsung Electronics’ produkter er anerkendte for at være miljøvenlige i mange lande inklusive USA, Europa, Kina og Brasilien, hvor de har opnået miljøcertificeringer såsom miljømærket og CO2-udledningsmærket. Dette er muligt på grund af vores indsats med at studere og udvikle produkter, som prioriterer miljøet først, og bruger avanceret teknologi. Men vores arbejde er ikke slut. Samsung Electronics vil fortsat forfølge visionen “PlanetFirst” ved at prioritere planeten og miljøet. Vi vil gøre vores bedste for at gøre livet nemmere og mere bæredygtigt.

Globale miljømærker og miljøvaredeklarationer

Miljømærker

Miljøvaredeklarationer