Tööhõive ja Kogukond

Usk ühiskonda

Kutseõpe ja infrastruktuur parema tuleviku nimel

Tööhõive ja kogukonna põhivisuaal

Nanumi Küla

Üritame tagasi pöörata vaesuse põhjuseid ja laduda vundamenti majanduslikule sõltumatusele läbi põhjaliku infrastruktuuri, mis on vajalik lihtsaks eluks madala sissetulekuga ja väiksemate võimalustega piirkondades. Selle programmi eesmärgiks ei ole mitte ainult koostöös kohalike omavalitsustega sotsiaalse infrastruktuuri parandamine vaid ka meie enda töötajate julgustamine kogukondade arendamises aktiivsemalt osalemiseks.

My family fishes and hunts. The kind of animals are paca, tapir, and various types of fish. To fish, first we need to learn the technique. We must go to a quiet river...and observe in detail to see if there are any fish in the area. And we need to have patience. I like to compare it to my studies... The canoe is like a classroom... And the silent river is like the people, quiet. The fishing rod is like my notebook that helps me to learn. In the future I would like to be a biologist. God willing. Me and biology...I'm starting to like it. I'm going to learn better, I think, with technology, and I hope to make a lot of memories here. My name is Micaeli. I live in the Barreinha community. I'm indigenous Bare.

2017. aastal toetasime 4 riigis 41 küla, milles elab üle 65 000 elaniku

Üritame lahendada vaesuse põhjuseid ja laduda vundamenti majanduslikule sõltumatusele läbi põhjaliku infrastruktuuri, mis on vajalik lihtsaks eluks madala sissetulekuga ja väiksemate võimalustega piirkondades.

Kirjeldav pilt toetatud küladest korporatiivse kodaniku programmis Nanumi küla

Aafrika Digiküla

Aafrikas asuvat Nanumi küla kutsutakse ka digikülaks, sest seal on olemas põhjalik infrastruktuur, mis on vajalik elementaarse sissetuleku teenimiseks madala sissetulekuga ja väiksemate võimalustega piirkondades.
See tagab infrastruktuuri, nagu näiteks koolid ja mobiilsed tervisekeskused ka kaugetel aladel ning päikeseenergia abil.

 
 • Päikeseenergiat kasutav internetikool

  Päikesepaneelide kasutamine võimaldab töötada igal pool, piisab vaid päikesevalgusest

 • Päikeseenergiat kasutav latern

  LED-päikeselampe pakkudes aitame parandada terve kogukonna elutingimusi

 • Mobiilne tervisekeskus

  Sõidukis asuvate kaugjuhitavate seadmete abil kõrvaldame majanduslikke ja geograafilisi piire tervishoius

 • Telemeditsiinikeskus

  Kaugserverid patsiendi andmete säilitamiseks ja jagamiseks/haldamiseks koos interneti teel töötavate haiglatega

 • Päikeseenergiat kasutav generaator

  Päikesepaneelide abil laetav ning salvestatav energia

 
 • Päikeseenergiat kasutav internetikool

  Päikesepaneelide kasutamine võimaldab töötada igal pool, piisab vaid päikesevalgusest

 • Päikeseenergiat kasutav latern

  LED-päikeselampe pakkudes aitame parandada terve kogukonna elutingimusi

 • Mobiilne tervisekeskus

  Sõidukis asuvate kaugjuhitavate seadmete abil kõrvaldame majanduslikke ja geograafilisi piire tervishoius

 
 • Telemeditsiinikeskus

  Kaugserverid patsiendi andmete säilitamiseks ja jagamiseks/haldamiseks koos interneti teel töötavate haiglatega

 • Päikeseenergiat kasutav generaator

  Päikesepaneelide abil laetav ning salvestatav energia

Rohkem lugusid leiad Samsung Electronics uudiste lehelt