Mitmekesisus ja Kaasamine

Mitmekesisus ja kasv

Loome tulevikku, toetades mitmekesist kultuuri ja jätkusuutlikku kasvu.

 

Samsung

Meie erinevused teevad meid eriliseks.
Mitmekesisuse tervitamine toob meieni erinevad kogemused ja vaatenurgad, mida saame kasutada parema tuleviku rajamisel.

 
Seda kirjeldavad need neli graafikut. Esimene, 42% 2014. aastani, 46% 2015. aastani, 44% 2014. aastani 2014 - 2016 vahemikku jäävas üldises graafikus. Teine, 17,0% 2014. aastani, 17,1% 2015. aastani, 17,4% 2016. aastani 2014 - 2016 vahemikku jäävas tehnikavaldkondade naissost inseneride graafikus. Kolmas. 30,0% 2014. aastani, 29,4% 2015. aastani, 29,1% 2016. aastani müügivaldkonna naissoost turundustöötajaid 2014 kuni 2016. Neljas, 4,2% 2014. aastani, 5,0% 2015. aastani, 6,3% 2016. aastani naisjuhte aastatel 2014 kuni 2016.

Samsung
Töötajate ressursirühmad Samsung

Meie töötajatel on kõigil oma ainulaadsed väärtused ja anded ning usume, et mitmekesisuse toetamine on pidevate uuenduste loomisel elulise tähtsusega.
Oleme alustanud mitmekesisuse kontaktrühmade loomisega, et töötajad saaksid kokku ja toetaksid teineteise ametialast arengut ning looksid kaasavamat ärikultuuri.

Haridus

Õpetame inimestele kogu organisatsioonis seda, kuidas mitmekesisust tõhusalt juhtida ning kuidas edendada kaasavat, ettevõttele väärtust loovat, ärikultuuri.

Õppimine ja areng

Õpetame inimestele kogu organisatsioonis seda, kuidas mitmekesisust tõhusalt juhtida ning kuidas edendada kaasavat, ettevõttele väärtust loovat, ärikultuuri.

Töötajate ressursirühmad (ERG-d) Samsungis
Üritame tuvastada ja tegeleda alateadlike eelarvamustega.
<h3>Infograafik mitmekesisuse ja kaasamise haridusvaldkonnast.</h3> <ul> <li>Esimesel, isikliku taseme elemendil oli tekst „Õpi tundma ennast ja teisi“.</li> <li>Teisel, juhtide taseme elemendil oli tekst „Juhi inimesi nende teekonnal“.</li> <li>Kolmandal, meeskonna taseme elemendil oli tekst „Arenda mitmekesiseid ja kaasavaid suhteid“.</li> </ul>