Kommunikatsioon ja kaasamine

Püüdleme läbipaistva ja avatud suhtluse poole

Võtmepilt meie kommunikatsiooni ja kaasamise lehest

Igal aastal koostab Samsung Electronics strateegiaid ja eesmärke keskkonnajuhtimise jaoks. Avaldame oma keskkonnajuhtimise alased algatused üksikasjalikult, sealhulgas teabe kasvuhoonegaaside heitkoguste, keskkonnasõbralike toodete, keskkonnasõbralike ESV algatuste ja huvirühmadega suhtlemise kohta. Lisaks sellele pakume erinevaid sidekanaleid, mida seotud osapooled saavad kasutada teabe kiireks leidmiseks ja lihtsaks mõistmiseks. Samsung.com veebisait on üks sidevahend suhtluses erinevate spetsialistidega, põhinedes metoodikal (materiality analysis), mis seab keskkonna ja jätkusuutlikkusega seotud prioriteete.

Juhime keskkonna olulisust rõhutavaid kampaaniaid

Tulevastele põlvkondadele suunatud keskkonnaharidusest kuni tarbijaid kaasavate tegevusteni, Samsung Electronics juhib erinevaid keskkonnasõbralikke kampaaniaid, mis tõstavad sotsiaalset teadlikkust keskkonna olulisusest ja aitavad saavutada laiemat konsensust.

Samsungi 2012. aastal alguse saanud esinduslik keskkonnateadlikkust edendav hariduskampaania „First Planet School“ (esimene planeedikool) sündis uuesti projektina „Green Challenge“ (roheline eesmärk), mida alustati 2017. aastal veebis. Kõigile Korea algkooliõpilastele mõeldud projekt „Green Challenge“ jagab lastele keskkonnateemalisi ülesandeid, julgustades neid tegema iga päev midagi meie planeedi kaitsmise jaoks. Tulevaste põlvkondade keskkonnateadlikkuse tõstmiseks mõeldud hariduskampaaniat jätkates aitab Samsung lastel paremini mõista kaitsmise ja säilitamise olulisust.

Foto lastest  PlanetFirst keskkonnakoolis

Samsung Electronics America toetas kolmandat korda järjest võistlust Climate Superstar Challenge, olles partner organisatsioonile The Boys and Girls Club of America (Ameerika poisid ja tüdrukud, BCGA) ja Ameerika Ühendriikide keskkonnakaitseagentuuri programmile „Energy Star“ (energiatäht), et teadvustada energiatõhususe ja keskkonnaga seotud teemasid ning anda noortele inimestele rohkem võimalusi keskkonna kaitsmiseks vajalike lihtsate sammude astumiseks. 2017. aastal osales võistlusel 162 klubi kõikjalt Ameerika Ühendriikidest (8% rohkem kui 2016. aastal), 11–13-aastased lapsed võtsid vastu 1499 keskkonnaalast ülesannet.

Foto noortest Põhja-Ameerikas toiminud Climate Superstars Challenge konkursil

Jaga valgust – pimedusehetk annab teistele inimestele ja meie planeedile lootuskiire.

2018. aasta 21. märtsil osalesid Samsungi Suwonis asuv kompleks ning 44 tootmise ja müügiga tegelevat haruettevõtet kampaanias „Global Village Lights Off“ (maailmakülas kustub valgus), ühinemaks jõupingutustega vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja anda elektripuudusega silmitsi seisvatele piirkondadele lootuskiir.

Kasutades valguse kustutamise kampaanias osalemise abil kokku hoitud raha ja töötajatelt saadud annetusi, valmistasime 1000 päikeseenergial töötava LEDiga näidiskomplekti. Samsungi töötajad kogusid komplektid kokku ning annetasid need inimestele, kes elavad Filipiinidel Mactani saarel ja Tais Phitsanulokis, nii et külaelanikud ja õpilased saavad rõõmu tunda sellest, et neil on ka öösel olemas valgusallikas.

Foto Korea töökohtadest „Turn Off Your Lights“ kampaanias osalemise ajal

Osaleme aktiivselt üleilmsetes algatustes

Maa ja selle keskkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks käivitatakse üle terve maailma pidevalt erinevaid algatusi. Samsung Electronics toetab neid liikumisi ning aitab kaitsta nende poolt esindatavaid mitmekesiseid väärtusi. Mõned meie poolt toetatud algatused on järgmised:

CDP, RBA ja CEM logod

Süsiniku avalikustamise projekt (CDP)
CDP kogub ja analüüsib ettevõtte kliimamuutuste alaseid tegevusi. Samsung Electronics on saanud oma teabe avalikustamise eest tunnustada ning teeninud kõrgeima ehk „Leadership A“ hinde juba seitsmel järjestikusel aastal 2010 kuni 2016.

Vastutustundliku äri allianss (RBA)
RBA liikmena tagab Samsung Electronics töökohti ja tarnijaid juhtides vastavuse RBA käitumiskoodeksile ning keskkonna, tervise ja ohutuse standarditele. Kõik Samsung Electronicsiga koostööd tegevad tarnijad jälgivad regulaarselt oma tegevuse vastavust RBA kriteeriumitele, tuvastavad ja parandavad võimalikke vigu.

Clean Energy Ministerial (CEM)
Samsung Electronics on allkirjastanud Clean Energy Ministeriali põhimõtted. Tegemist on üleilmse foorumiga, mille eesmärgiks on edendada ja jagada parimaid praktikaid ning kiirendada üleminekut rohelisele energiale. Samsung on lubanud vähendada kasvuhoonegaaside heiteintensiivsust (müüki arvestades normaliseeritud) oma üleilmsetes töökohtades 2008. aastaga võrreldes 70% ning tagada kõigi tootmiskohtade vastavuse ISO 50001 sertifikaadile.


Keskkonna eest seismisel ei ole ükski hääl liiga vaikne.
Samsung Electronicsi keskkonnapoliitikat puudutavad küsimused või kommentaarid saab meile e-kirjaga saata aadressil eco.sec@samsung.com.

Pilt Samsung Electronicsi nutitelefoni kasutamisest