Keskkonnateadlikud tooted

Meie keskkonnateadlikud tooted hoiavad planeeti

Võtmepilt meie keskkonnateadlike toodete lehest

Keskkond on Samsung Electronicsi jaoks äärmiselt oluline – toote kavandamise algushetkedest kuni selle kõrvaldamiseni. Meie 2004. aastal kasutusele võetud Eco-design Process analüüsib põhjalikult toote võimalikku keskkonnamõju. Anname enda parima, et meie tooted oleksid keskkonnateadlikud ja funktsionaalsed – see tähendab ressursside kokkuhoidu ja uusi, uuenduslikke tooteid, mis on elutsükli lõppedes hõlpsalt taaskasutatavad. Seetõttu on meie tooteid üleilmselt keskkonnateadlikena tunnustatud.

Videoklipp Samsung Electronicsi keskkonnateadlikest toodetest

2020 KPI: keskkonnateadlike toodete arendamine

Keskkonnateadlik tootearendus

Sellel infograafikul on näidatud 2020 KPI: keskkonnajuhtimine. Eesmärgiks on 90% keskkonnateadlike toodete arendamine.

Toodete energiatõhususe parandamine

Sellel infograafikul on näidatud 2020 KPI: keskkonnajuhtimine. Eesmärgiks on 65% energiasääst.

Ökodisaini protsesside rakendamine Galaxy Note8 telefonides ja QLED-telerites

Galaxy Note8 uuendused on täielikult muutnud nutitelefonidele esitatavaid nõudmisi. Ka selle telefoni keskkonna valdkonna uuendused ei olnud erand. Järgides Samsungi ökodisaini protsessi, mis ei vasta üksnes erinevate riikide keskkonnanõuetele, vaid võtab arvesse ka õigusaktidest kaugemale ulatuvat võimalikku keskkonnamõju, on Galaxy Note8 kujundatud senisest veelgi keskkonnasäästlikumaks. Samsungi QLED-telerites kasutatakse kaadmiumivaba kvantpunkttehnoloogiat, mis ületab tõhususe saavutamiseks kaadmiumi nõudva traditsioonilise kvantpunkttehnoloogia piirangud. Selliste jõupingutuste tulemusel sai Galaxy Note8 elektrooniliste toodete keskkonnahinnangu tööriistalt EPEAT hinnanguks „kuldne“ ja 2017. aasta jaanuaris pärjas Ameerika Ühendriikide keskkonnakaitse agentuur (US EPA) Samsungi QLED-telereid tipptehnoloogiliste säästvate materjalide eest antava auhinnaga Cutting Edge Sustainable Materials Management Challenge Award.

Galaxy S8: arendatud Eco-design Processiga

Samsungi Galaxy S8 tipptasemel omadused võeti vastu erakordselt positiivselt, ning nende uuenduste hulgas olid ka keskkonnasäästlikud uuendused. Galaxy S8 kavandamisel ei piirdunud me vaid iga riigi keskkonnanormatiivide täitmisega, vaid analüüsisime põhjalikult seadme võimalikku keskkonamõju Eco-design Process meetodil. Seetõttu on Galaxy S8 ja S8+ saanud kõrgeima ehk kuldtaseme hinnangu tunnustatud Ameerika Ühendriikide elektroonikatoodete keskkonnamõju hindamise tööriistalt (EPEAT).

Ökoinnovaatilise Galaxy Note8 pilt
See on keskkonnasõbraliku nutitelefoni Galaxy S8 kohta. Keskmisel pildil on Galaxy S8 esi- ja tagakülg. Pildi kõrval on näidatud keskkonnasõbraliku tehnoloogia üksikasjad. Allpool asuvad üksikasjad. Esiteks oleme kasutanud taastöödeldud plastikut – 20% laadija korpuses (PC) ja 30% sisemises aluses (PS+PET). Teiseks on telefoni karbis kasutatud 50% (kaalust) taastöödeldud paberit. Kolmandaks oleme trükitud materjalides kasutanud taimsel alusel tinte, näiteks lahustivaba sojaõlitint. Neljandaks oleme vähendanud keskkonnamõjuga ainete kasutamist, nagu näiteks PVC, antimon, broomiga töödeldud tuletõkked ja klooritud tuletõkked. Viiendaks oleme parendanud laadija energiatõhusust: kiirlaadija (5V/2A, 9V/1,67A) kasutab ooterežiimil vaid 0,02. Laadija tõhusus on 86%. 3500 mAh aku madala energiakulu saavutamiseks on kasutusel eriti energiasäästlik režiim ja adaptiivse kiirlaadimise tehnoloogia. Lõpetuseks on Galaxy S8 edukalt saanud mitmed keskkonnateadlikkuse sertifikaadid, nagu näiteks Ühendkuningriigi Carbon Trust, Venemaa Vitality Leaf, BrasiiliaSele Colibri, Ameerika Ühendriikide UL ja EPEAT ning FSC-sertifikaadi.
Põhitoodete keskkonnamõju hindamine

Samsung Electronics hindab oma põhitoodete keskkonnamõju vastavalt rangetele ja rahvusvaheliselt heaks kiidetud sertifitseerimisstandarditele. Kasutame Korea valituse Eco-Label sertifitseerimisstandardi kriteeriumeid, Ameerika Ühendriikide elektroonikatoodete keskkonnamõju hindamise tööriista (EPEAT) ja Ameerika Ühendriikide kodutehnika tootjate liidu jätkusuutlikkuse sertifitseerimisstandardeid (AHAM).
Osana oma keskkonnateadlikkuse arendamisest oleme loonud ka meie keskkonnateadliku tootearenduse näidiku ning need andmed on ka avalikud. Samsung Electronics jätkab tööd selle nimel, et 2020. aastaks oleks meie uutest toodetest keskkonnateadlikud vähemalt 90%.

Keskkonnaohtlikud ained on meie toodetes rangelt kontrollitud, et need oleksid ka kasutamisel ohutud.

Tänu põhimõttele „keskkonnakaitsel ei tehta kompromisse“ haldab Samsung Electronics rangelt ka keskkonnaohtlike ainete kasutamist. Vastavalt rangetele rahvusvahelistele keskkonnanõuetele oleme koostanud „Toodetes kasutatavate ainete juhtimise standardid“, kontrollime põhjalikult kõiki komponente ja kasutatavat toorainet ning juhime ka järelkontrolli. Oleme omal algatusel koostanud plaanid, et vähendada lisaks piiratud ainetele ka teiste võimalike keskkonnaohtlike ainete kasutamist, sealhulgas näiteks polüvinüülkloriid (PVC), broomiga töödeldud tuletõkked (BFRs), berüllium ja antimon. Vähendame jooksvalt keskkonnaohtlike ainete kasutamist oma toodetes.
Samsung Electronics alustas keskkonnaohtlike ainete sisalduse kontrolli juba 2004. aastal ehk kaks aastat enne Euroopa Liidu ohtlike ainete (RoHS) direktiivi. Enne ELi direktiivi väljaandmist kasutusele võetud range ettevõttesisene juhtimissüsteem sai teoks, sest Samsung Electronicsi juhtimisfilosoofia paneb keskkonnale märkimisväärselt rõhku. 2005. aastal rajasime keskkonnaohtlike ainete ja lenduvate orgaaniliste ühendite analüüsimiseks labori ja kehtestasime ettevõttesisese jälgimissüsteemi. Lisaks sellele saime Saksamaa riikliku materjaliuuringute ja -katsetamise instituudi (BAM) volitatud testimislabori sertifikaadi. See oli tunnustuseks meie usaldusväärsusele ja oskusteabele keemiliste ainete analüüsi valdkonnas.
Samsung Electronics hindab keskkonna olulisust tulevikuväärtusena ning oleme kasutusele võtnud oma standardid, mis on ohtlike ainete kontrollimise ja juhtimise osas rahvusvahelistest standarditest rangemad. Meie ohtlike ainete juhtimise standardid on jaotatud 4 klassi ning sellele vastavalt analüüsime ja parendame ka oma toodete ohutust ja keskkonnateadlikkust.

Foto keskkonnaohtliku aine juhtimisest süsteemis XRF
Samsung Electronicsi ajalugu keskkonnaohtlike ainete juhtimisel
2018 · aastal kavatseme kõigis komponentides piirata 4 tüüpi ftalaatide kasutamist (DEHP, BBP, DBP, DIBP)
2016 · aastal piirasime kõigis komponentides 4 tüüpi ftalaatide kasutamist (DEHP, BBP, DBP, DIBP)
2015 · aastal keelasime heksabromotsüklododekaani (HBCD) ja nonüülfenooli kasutamise
2013 · aastal tõime turule ftalaatide ja antimoni vabad tooted (mõned sülearvutite, telerite, monitoride ja kodukino toodete komponendid)
2012 · aastal tõime turule PVC vabad tooted (mõned sülearvutite, telerite, monitoride ja kodukino toodete komponendid)
· Keelustasime klooritud tuletõkkematerjalide kasutamise mobiiltelefonides ja MP3-mängijates
2011 · 2011. aastal tõime turule täielikult berülliumiühenditest vabad mobiiltelefonid
2010 · aastal keelustasime koobaltkloriidi kasutamise
· Tõime turule uued BFRs ja PVC vabad mobiiltelefonid, kaamerad ja MP3-mängijad
2008 · aastal keelustasine perfluorooktaansulfonaathappe (PFOS) ja antimoniühendite kasutamise
· Tõime turule täielikult BFRs ja PVC vabad mobiiltelefonid (mõned mudelid)
2006 · aastal kinnitasime kavad BFRs ja PVC kasutamise vähendamiseks
2005 · aastal keelustasime PBB ja PBDE kasutamise toodetes ja BFRs kasutamise pakkematerjalis
· Töötasime välja tehnoloogiapuu BFRs kasutamise vähendamiseks (tarneahela parendus)
2004 · aastal eemaldasime täielikult kaadmiumi (Cd), plii (Pb), elavhõbeda (Hg) ja heksavalent kroomi (Cr6+)
2003 · aastal kinnitasime toodetes kasutatavate ainete juhtimise standardid

Samsung Electronics usub, et keskkonnaohtlikke aineid tuleb rangelt kontrollida terves tarneahelas. Kui tarnijad kasutavad toormaterjalides, komponentides ja pakutavates toodetes keskkonnaohtlikke aineid ja ei töötle neid korrektselt, ei saa ka meie lõpptooted olla keskkonnasõbralikud. Seetõttu oleme kasutusele võtnud Eco-Partner sertifitseerimise süsteemi, mis takistab tarnijatel keskkonnaohtlike ainete kasutamist ning võimaldab nende ranget kontrolli.

Samsung Electronics jätkab teadustööd energia säästmise võimaluste uurimiseks

Samsung Electronics püüab lakkamatult toota suure energiatõhususega tooteid, mille omadused on paremad, kuid energiakulu väiksem. Kui toote omadusi saab veelgi paremaks muuta, samas energiakulu vähendades, siis on klientidel võimalik energia arvelt raha kokku hoida. Elektri tootmiseks kasutatakse vähem energiat, mistõttu kahaneb kasvuhoonegaaside heide. Toodetes uuendusliku energiatõhusa tehnoloogia kasutamise abil oli meil võimalik vähendada nende energiakulu 2008. aastaga võrreldes 36%.이전보다 더 높은 성능의 제품을 이전보다 절반의 See tähendab, et olime võimelised tegema paremate omadustega tooteid, kasutades selleks poole vähem energiat. Kuid meie töö ei lõppe siin – jätkame teadustööd, et töötada välja tipptehnoloogia, mis vähendab energiakulu veelgi enam.

Keskkonnateadlikku tehnoloogiat kasutavad Samsung Electronicsi tooted
LED-teler, pilt tootest

LED TV (UE65MU9000)


· Euroopa Liidu energiamärgis A+ (A++ kuni E)
· Näitab energiasäästlikku töörežiimi
· Kruvivaba disain
(Parandatud tootlikkus, parandatud ringlussevõetavus)
· Tarvikute plastist kotid sisaldavad 21% suhkruroogu

Galaxy Note8, pilt tootest

Nutitelefon (Galaxy Note8)


· Kasutab väga tõhusaid laadijaid (ringlussevõetud plasti 20%, laadimistõhusus 86%, ooterežiimis 0,02 W)
· Näitab eriti tõhusat energiasäästurežiimi
· Kasutab bioressursipõhiseid materjale
(Kõrvaklapid_bionailon, pakend_suhkruroog ja bambus toodetes)

Külmkapp (DRF427500AP), pilt tootest

Külmkapp (DRF427500AP)

· ENERGY STAR®-i sertifikaat
· Kolmekordne jahutav metallkate
· Paindlik temperatuurikontroll (külmkapp ↔ sügavkülmik)
· Fluorosüsivesinike (HFC) vaba jahutusaine (R600a)
- Esimene integreeritud külmkapp Ameerika Ühendriikides, mis kasutab HFC-vaba külmutusainet

Mälu 20 nm 8 GB HBM2 DRAM-i põhine teine põlvkond Aquabolt, pilt tootest

Mälu (20 nm 8 GB HBM2 DRAM-i põhine teise põlvkonna Aquabolt)


∙ 2,7 korda energiatõhusam (Töötab kiirusega 2,4 GB/s )
- Võrdlus: 8 GB GDDR5 graafiline DRAM, töötab kiirusega 8 GB/s
∙ Töötas välja maailmas esimese 2,4 GB/s 8 GB HBM2 DRAM-i
∙ Näitab inseneritehnoloogiat, mis optimeerib signaalide ülekandmise ja kuumuskontrolli tehnoloogia
∙ 1,5 korda suurem andmeedastuskiirus võrreldes esimese põlvkonna HBM2ga
∙ Pakub maailmas esimest korda 1,2 TB/s andmetöötluskiirust, varustatud nelja 8 GB mooduliga

Pesumasin Quick Drive, pilt tootest

Pesumasin (Quick Drive)

· Euroopa Liidu energiamärgis A+++ (A+++ kuni D)
∙ Vähendab pesemisele kuluvat aega 51%, kombineerides pealt- ja eestlaetavate pesumasinate pöördkettad
∙ Optimaalse pesemise automaatprogramm Auto Optimal Wash mõõdab välja ja lisab sobivaima koguse pesuvahendit ja -pehmendit, lähtudes pesu omadustest

Elektriline kuivati, pilt tootest

Kuivati (DV90M53A0Q*)

∙ Väga tõhus soojuspumpkuivati inverter
∙ Märja ja kuiva pesu 99,9% õhksteriliseerimine
∙ Lihtsasti kontrollitav veetaseme indikaator

Samsung Electronicsi keskkonnateadlikke pingutusi tunnustatakse üleilmselt

Samsung Electronicsi tooteid on keskkonnasõbralikkuse eest tunnustatud paljudes riikides, sealhulgas Ameerika Ühendriikides, Euroopas, Hiinas ja Brasiilias, kus oleme saanud ka keskkonnasertifikaadid, keskkonnamärgised ja süsinikuheidete tähised. Kõik see sai võimalikuks tänu pingutustele tootearenduses, keskkonna esikohale seadmisele ning tipptehnoloogia kasutamisele. Kuid meie töö ei ole tehtud – Samsung Electronics jätkab „PlanetFirst“ visiooni teostamist ning seab Maa ja keskkonna alati tähtsale kohale. Anname alati oma parima, et muuta elu mugavaks, kuid keskkonnasäästlikuks.

Pildil on näidatud Samsung Electronicsi peamised üleilmsed keskkonnamärgid ja süsinikusertifikaadid. Samsung Electronics on saanud Lõuna-Korea, Hiina ja Taiwani tunnustuse Aasias, Rootsi, Venemaa ja Põhja-Euroopa riikide tunnustuse Euroopas, Ameerika Ühendriikide, UL, CSA tunnustuse Põhja-Ameerikas, Brasiilia tunnustuse Kesk- ja Lõuna-Ameerikas. Süsinikumärgiseid väljastab Carbon Footprint Labelling Lõuna-Koreas ja Carbon Trust Ühendkuningriigis. Lõuna-Korea Carbon Footprint Labelling ehk CO2-jalajälje märgistus hindab süsiniku heitmeid, madala CO2-jalajäljega tooteid ja CO2-neutraalseid tooteid.
Pildil on näidatud Samsung Electronicsi peamised üleilmsed keskkonnamärgid ja süsinikusertifikaadid. Samsung Electronics on saanud Lõuna-Korea, Hiina ja Taiwani tunnustuse Aasias, Rootsi, Venemaa ja Põhja-Euroopa riikide tunnustuse Euroopas, Ameerika Ühendriikide, UL, CSA tunnustuse Põhja-Ameerikas, Brasiilia tunnustuse Kesk- ja Lõuna-Ameerikas. Süsinikumärgiseid väljastab Carbon Footprint Labelling Lõuna-Koreas ja Carbon Trust Ühendkuningriigis. Lõuna-Korea Carbon Footprint Labelling ehk CO2-jalajälje märgistus hindab süsiniku heitmeid, madala CO2-jalajäljega tooteid ja CO2-neutraalseid tooteid.

Säilitamine, pikem kasutamine, taaskasutamine

Ressursitõhususe lehe taustapilt