See videolõik räägib Samsungi 10 aasta pikkusest ajaloost keskkonnateadlike toodete väljatöötamisel. „Samsung Electronics kuulutas rohelise juhtimise strateegia välja 2009. aastal. Järgnev tutvustab 10 aastat kestnud tarbijatele ja keskkonnale suunatud töö ajalugu.

“PlanetFirst”

Meie loosung, mis esindab Samsung Electronicsi pühendumist ja tööd parema Maa ja keskkonna nimel. Samsung Electronics pani 21. sajandi keskkonnajuhtimise filosoofiale aluse 1992. aastal koostatud Samsungi keskkonnadeklaratsioonis. Sellest hetkest alates oleme läinud passiivsest keskkonnanõuete järgimisest kaugemale. Kasutame aktiivset keskkonnajuhtimist, pakume oma klientidele keskkonnasõbralikke tooteid ja oleme jätkusuutlikuma tuleviku teenäitajaks. Terve keskkond on meie tuleviku jaoks oluline.

Keskkonnajuhtimise süsteem

Sellel pildil on näidatud keskkonnajuhtimise alusfilosoofia. Selleks on „panustamine inimkonna õitsengusse ja keskkonnakaitsesse läbi inimlikkust ja keskkonda austava äritegevuse, mis tugineb austusele elu vastu.“


Sellel pildil on näidatud keskkonnajuhtimise süsteemi visioon. Visioon on „pakkuda klientidele uusi keskkonnasõbralikke kogemusi ning olla teenäitajaks üleilmse kogukonna keskkonnasõbraliku tuleviku suunas läbi uuenduslike ja keskkonnasõbralike toodete ja tehnoloogia“.

Sellel pildil on näidatud keskkonnajuhtimise loosung. Meie loosungiks on „PlanetFirst“, mis tähendab „ettevõtte ühiskondliku vastutuse ja jätkusuutlikkuse toetamist läbi Maad prioriteedina käsitleva äritegevuse“.

KPI : Green Management

Samsung Electronics on endale seadnud järgmised rohelise juhtimise eesmärgid, et vähendada kasvuhoonegaaside heidet, toota minimaalse keskkonnamõjuga tooteid ja muuta ringmajandus tegelikkuseks.

Kasvuhoonegaaside vähendamine toodete kasutamisel

Greenhouse gas reductions in product use phase

Uute toodete vastavus Eco-Label standarditele

Compliance of newly developed products with Eco-Label standards

Üleilmselt kokku kogutud tootejäägid

Waste product collected globally

Kasvuhoonegaaside heiteintensiivsus

GHG emissions intensity

Samsungi asukohtade jäätmete ringlussevõtu määrad

Waste recycling rate of Samsung Locations

Veekasutuse määr

Water use intensity

Kliimameetmed

Kliimamuutused annavad tunda kõikjal.
Läbi kasvuhoonegaaside teket vähendavate ja seotud tegevuste on meie kliimamuutustele reageerimise fookuspunktiks jätkusuutlik ja roheline tulevik.

Võtmepilt meie kliimamuutuste lehest

Keskkonnateadlikud tooted

Elektroonikat saab teha keskkonnasäästlikumaks.
Meie Samsung Electronicsis peame kõigi oma toodete väljatöötamisel keskkonda silmas juba kavandamisjärgust peale.
Püüame kasutada tänapäevast tehnoloogiat, mis teeb elu mugavamaks ja keskkonda arvestavaks.

Võtmepilt meie keskkonnateadlike toodete lehest

Ressursitõhusus

Maakera piiratud ressursse tuleb hoida, kasutada kauem ja taaskasutada.
Samsung Electronics jätkab ressursitõhususe nimel tehtavat uurimistegevust.

Võtmepilt meie ressursitõhususe lehest

Keskkonnateadlikud tegevuskohad

Keskkonnamuredest pole priid ka töökohad, kus tooteid valmistatakse.
Samsung Electronicsi keskkonnateadlikel töökohtadel eksisteerivad inimesed ja loodus kõrvuti.

Keskkonnateadlike töökohtade“ lehe visuaalne tulipunkt

Jätkusuutlik tarneahel

Ökojuhtimise väärtusi oma partneritega jagades
ehitame turvalisemat ja keskkonnasäästlikumat tarneahelat.

Võtmepilt meie jätkusuutliku tarneahela lehest

Kommunikatsioon ja kaasamine

Samsung Electronics avaldab oma keskkonnapoliitikad ja -tulemused läbipaistval viisil.
Keskkonna hoidmisel arvestab keskkonnajuhtimine ka kõige vaiksemate häältega ning kommunikatsioon ja kaasamine on avatud kõigile.

Võtmepilt meie kommunikatsiooni ja kaasamise lehest