See videoklipp kirjeldab Samsung Electronicsi keskkonnajuhtimist. „Oleme läinud passiivsest keskkonnanõuete järgimisest kaugemale. Kasutame aktiivset keskkonnajuhtimist, pakume oma klientidele keskkonnasõbralikke tooteid ja oleme jätkusuutlikuma tuleviku teenäitajaks. Terve keskkond on meie tuleviku jaoks oluline.“

“PlanetFirst”

Meie loosung, mis esindab Samsung Electronicsi pühendumist ja tööd parema Maa ja keskkonna nimel. Samsung Electronics pani 21. sajandi keskkonnajuhtimise filosoofiale aluse 1992. aastal koostatud Samsungi keskkonnadeklaratsioonis. Sellest hetkest alates oleme läinud passiivsest keskkonnanõuete järgimisest kaugemale. Kasutame aktiivset keskkonnajuhtimist, pakume oma klientidele keskkonnasõbralikke tooteid ja oleme jätkusuutlikuma tuleviku teenäitajaks. Terve keskkond on meie tuleviku jaoks oluline.

Keskkonnajuhtimise süsteem

Sellel pildil on näidatud keskkonnajuhtimise alusfilosoofia. Selleks on „panustamine inimkonna õitsengusse ja keskkonnakaitsesse läbi inimlikkust ja keskkonda austava äritegevuse, mis tugineb austusele elu vastu.“


Sellel pildil on näidatud keskkonnajuhtimise süsteemi visioon. Visioon on „pakkuda klientidele uusi keskkonnasõbralikke kogemusi ning olla teenäitajaks üleilmse kogukonna keskkonnasõbraliku tuleviku suunas läbi uuenduslike ja keskkonnasõbralike toodete ja tehnoloogia“.

Sellel pildil on näidatud keskkonnajuhtimise loosung. Meie loosungiks on „PlanetFirst“, mis tähendab „ettevõtte ühiskondliku vastutuse ja jätkusuutlikkuse toetamist läbi Maad prioriteedina käsitleva äritegevuse“.

Peamised tulemusnäitajad 2020. aastal Roheline juhtimine

Samsung Electronics on endale seadnud järgmised rohelise juhtimise eesmärgid, et vähendada kasvuhoonegaaside heidet, toota minimaalse keskkonnamõjuga tooteid ja muuta ringmajandus tegelikkuseks.

Kasvuhoonegaaside vähendamine toodete kasutamisel

Sellel infograafikul on näidatud 2020 KPI: keskkonnajuhtimine. Eesmärgiks on 2009. kuni 2020. aastal toodete kasutamisest tekkivaid kasvuhoonegaase vähendada kokku 250 miljonit tonni.

Uute toodete vastavus Eco-Label standarditele

Sellel infograafikul on näidatud 2020 KPI: Keskkonnajuhtimine, eesmärgiks on 90% uute toodete vastavus Eco-Label standarditele.

Üleilmselt kokku kogutud tootejäägid

Sellel infograafikul on näidatud 2020 KPI: keskkonnajuhtimine, eesmärgiks on perioodil 2009. kuni 2020. kokku koguda 3 080 000 tonni tootejääke.

Kasvuhoonegaaside heiteintensiivsus

Sellel infograafikul on näidatud 2020 KPI: keskkonnajuhtimine, kasvuhoonegaaside heiteintensiivsuse eesmärgiks üleilmsetel töökohtadel on 1,55 tonni CO2-ekvivalenti / 100 miljoni Korea woni kohta.

Samsungi asukohtade jäätmete ringlussevõtu määrad

Sellel infograafikul on näidatud 2020 KPI: keskkonnajuhtimine, tootmisel tekkinud jäätmete ringlussevõtu määra eesmärgiks on 95%.

Veekasutuse määr

Sellel infograafikul on näidatud 2020 KPI: keskkonnajuhtimine, veekasutuse määra eesmärgiks on 50 tonni / 100 miljoni Korea woni kohta.

Kliimameetmed

Kliimamuutused annavad tunda kõikjal.
Läbi kasvuhoonegaaside teket vähendavate ja seotud tegevuste on meie kliimamuutustele reageerimise fookuspunktiks jätkusuutlik ja roheline tulevik.

Võtmepilt meie kliimamuutuste lehest

Keskkonnateadlikud tooted

Elektroonika saab olla Keskkonnateadlik.
Samsung Electronicsis arvestame kõigi toodete arendamisel keskkonnaga ja seda juba nende kavandamisel.
Kasutame tipptehnoloogiat, et muuta elu mugavamaks ja keskkonnasõbralikumaks.

Võtmepilt meie keskkonnateadlike toodete lehest

Ressursitõhusus

Maakera piiratud ressursse tuleb hoida, kasutada kauem ja taaskasutada.
Samsung Electronics jätkab ressursitõhususe nimel tehtavat uurimistegevust.

Võtmepilt meie ressursitõhususe lehest

Keskkonnateadlikud töökohad

Toodete valmistamiseks kasutatavad töökohad arvestavad samuti keskkonnaga.
Samsung Electronicsi keskkonnateadlikud töökohad võimaldavad inimese ja looduse kooseksisteerimist.

Võtmepilt meie keskkonnateadlike töökohtade lehest

Jätkusuutlik tarneahel

Jagame oma keskkonnajuhtimise väärtusi ka tarnijatega ning toetame seeläbi ohutumat ja keskkonnateadlikumat tarneahelat.

Võtmepilt meie jätkusuutliku tarneahela lehest

Kommunikatsioon ja kaasamine

Samsung Electronics avaldab oma keskkonnapoliitikad ja -tulemused läbipaistval viisil.
Keskkonna hoidmisel arvestab keskkonnajuhtimine ka kõige vaiksemate häältega ning kommunikatsioon ja kaasamine on avatud kõigile.

Võtmepilt meie kommunikatsiooni ja kaasamise lehest