Alates tööstuslikust pöördest on majanduskasvuga kaasas käinud loodusressursside hooletu kaevandamine ja kasutamine. Eksperdid on hoiatanud sellisest kaevandamisest ja tulevikuressursside ammendumisest tulenevate probleemide eest. Samsung Electronics on nendest hoiatustest teadlik ja kasutab olukorraga toimetulemiseks palju erinevaid meetmeid.
Tehnoloogilised uuendused võimaldavad meil tootearenduse ja tootmisprotsessis ressursse tõhusalt kasutada ning leida mooduseid paratamatult jäätmeteks muutuvate ja olelustsükli lõpetanud toodete taaskasutamiseks. Jätkame jõupingutusi vähemate ressursside abil paremate toodete valmistamiseks ja elektrooniliste jäätmete muutmiseks kasutatavateks ressurssideks.


Ressursitõhususe tulemusnäitaja

Infograafik näitab toodete taastamisel üle maailma tehtud edusamme ja eesmärke. Taastatud maht kokku alates 2009. aastast. 2030. aastaks on eesmärk 7,5 miljonit tonni kogu maailmas.

Kogu maailmas tekkivate elektrooniliste jäätmete tagasivõtmine kokku

Infograafik näitab ringlussevõetud plasti kasutamise eesmärke ja taastatud mahtu kokku alates 2009. aastast. 2030. aastaks on eesmärk 500 000 miljonit tonni.

Ringlussevõetud plasti kasutamine

Infograafik näitab keskkonda säästva paberpakendi kasutamise suurenemist, kusjuures eesmärk 2020. aastaks on 100%. Keskkonda säästva paberpakendina käsitletakse Sustainable Foresti sertifikaadiga paberit ja ümber töötatud paberit.

Keskkonda säästva paberpakendi kasutamine

Graafik näitab toodete taastamisel üle maailma tehtud edusamme ja eesmärke. Taastatud maht kokku alates 2009. aastast. 2030. aastaks on eesmärk 7,5 miljonit tonni kogu maailmas.

Samsungi asukohtade jäätmete ringlussevõtu määrad.

Infograafik näitab ringlussevõetud vee kasutamise intensiivsuse eesmärke, mille aluseks on võetud Korea vonni (KRW) üksus. 2020. aastaks on eesmärk kasutada 50 tonni ringlussevõetud vett saja miljoni Korea vonni kohta.

Veekasutuse intensiivsus

Meie eesmärgiks on ringmajandus, kus kõiki ressursse kasutatakse järjepidevalt uuesti.

Kaitsmaks kriisis olevat keskkonda ja kasutamaks ressursse tõhusamalt, pingutab Samsung Electronics pidevalt ringmajanduse saavutamise nimel. Samsung näeb kaugemale tavapraktikast, kus ressursse kasutatakse vaid üks kord, misjärel need saadetakse prügimäele. Töötame selle nimel, et ressursse saaks toote kasutusea lõppedes taaskasutada, neid taastades, uuesti kasutades ja ringlusse võttes. Võimalikult vähe erinevat tüüpi materjale kasutades ja kogumismeetodit optimeerides oleme välja töötanud tootmismeetodid, mis võimaldavad võimalikult vähe ressursse tarbida. Kogudes tooteid, mis on jõudnud kasutusea lõppu, kogume väärtuslikke materjale. Selle ringmajanduse abil vähendab Samsung tootmise jaoks vajalike loodusressursside kogust, kasvuhoonegaaside heidet ja saasteainete keskkonda sattumist jäätmepõletuse tõttu. See aitab omakorda vältida pinnase ja põhjavee saastumist prügilate tõttu.

Kõige olulisem moodus ressursside säästmiseks on aga siiski kvaliteetsete ja vastupidavate toodete valmistamine. Muudame oma tooted veelgi vastupidavamaks, katsetades neid hoolikalt enne turule toomist ning pakkudes kogu maailmas asuvate teeninduspunktide abil mugavat parandusteenust ja pidevaid tarkvarauuendusi. Sel viisil tõstab Samsung oma toodete kasutusiga, aidates seega veelgi kaasa ringmajanduse toimimisele ja ressursside säilitamisele.

Samsung Electronicsi ringmajanduse struktuur
 

Anname kasutuselt kõrvaldatud toodetele uue elu.

Ringlussevõtt on ringmajanduse süsteemis oluline, ja selleks et kasutatud tooted ringlusse võtta, on vaja need tagasi võtta. Ressursside ringlussevõtt on võimalik vaid siis, kui kasutuselt kõrvaldatud tooteid ei visata ära, vaid neid kasutatakse ressursside saamiseks, sorteeritakse ja töötatakse ümber. Samsungi ülemaailmse programmi Re+ eesmärk on kasutuselt kõrvaldatud toodete taaskasutamine.
Paigaldasime programmi Re+ osana paljudesse klientide poolt sageli külastatavatesse kohtadesse kogumiskonteinerid, mille abil saab klient elektroonilistest jäätmetest tasuta vabaneda. Kogutud tooteid taaskasutatakse ja nendest valmistatakse tooteid, mida saab uuesti kasutada. Paigaldasime 2017. aastal kogumiskonteinerid Tšiilis, Austraalias ja Rootsis asuvatesse Galaxy stuudiotesse ning saime neilt turgudelt tagasi elektroonilised jäätmed. Veetsime ka külastajatega sisukalt aega, tutvustades neile programmi Re+ ja rõhutades ringlussevõtu olulisust. Ringlussevõtuks tehtavate jõupingutuste mõju suurendamiseks nõuab Samsung, et tema selle valdkonna partnerid vastaksid rangeimatele standarditele, ja jälgib hoolikalt nende tegevust toodete taastamisel ja ringlussevõtmisel igas riigis, kus ettevõte tegutseb. Selle tulemusel taastasime 2009.–2017. aastal edukalt 3,12 miljonit tonni tooteid.

Sellel pildil on näidatud Samsung Electronicsi Re+ programm. Re+ on Samsung Electronicsi kõige nähtavam ressursitõhususe programm.

Kui ressurss on kasutatud, siis on see taastatud, ringlusse võetud ja taaskasutatud.

Lineaarsest tarbimisest ja ressursside äraviskamisest kaugemale jõudmiseks on Samsungil mitu tegevust, mille eesmärk on suletud ahelas ringlussevõtusüsteemi loomine, mis muudab võimalikuks ressursside kasutamise, taastamise, ringlussevõtu ja taaskasutamise. Selleks analüüsime enda valmistatavate toodete koostist ja riske erinevatest vaatenurkadest, kaasa arvatud varustuse jätkumine, keskkonnamõju, majanduslik ja sotsiaalne mõju, selleks et suurendada ressursside ringlussevõtu määra.

Joonis näitab mobiiltelefonide tüüpilist koostist: 35,1% plasti, 20,2% alumiiniumi, 10,6% terast, 10,0% vaske, 8,6% koobaltit ja 15,5% muid materjale.

Üks esinduslik juhtum selle kohta, missuguseid jõupingutusi teeb Samsung ringlussevõtu valdkonnas, on Asani ringlussevõtukeskus, mille rajas ja mida käitab Samsung. Kogu levinumat ringlussevõtukeskusest väljuvat metalli ja plasti taaskasutatakse elektroonika tootmiseks. Asani ringlussevõtukeskus on elektroonilisi jäätmeid töödelnud alates selle avamisest 1998. aastal. Ainuüksi 2017. aasta jooksul töödeldi seal 357 000 ühikut külmkappe, pesumasinaid, kliimaseadmeid ja IT-seadmeid ning eraldati 25 365 tonni kõige levinumat metalli (teras, vask, alumiinium jne) ja plasti, mis võetakse ringlusse. Asani ringlussevõtukeskuses sorteeritud elektroonilistest jäätmetest saadava plastiga varustatakse plastitootjaid, kes töötlevad need ringlussevõtu jaoks. Ühiselt väljatöötatud tehnoloogiat kasutades on Asani ringlussevõtukeskus loonud suletud ahelas ringlussevõtusüsteemi, mis võimaldab kasutada Samsungi toodetes ringlussevõetud plasti. 1500 tonni taaskasutatud plasti, mille Samsung tootis 2017. aastal suletud ahelaga ringlussevõtusüsteemis, kasutasime külmkappide, kliimaseadmete ja pesumasinate tootmiseks. Kui võtta arvesse teistest allikatest saadud ringlussevõetud plasti, kasutasime seda materjali ligikaudu 35 000 tonni, et valmistada seadmeid, telereid, monitore ja mobiiltelefoni laadijaid. Vask eraldatakse peamistest koostisosadest (juhtmed, kompressorid jne), töödeldakse ja seda kasutatakse teiste elektroonikatoodete valmistamiseks. Veel üks näide on koobalt, mis on üks peamisi mobiiltelefonide akudes kasutatavaid ressursse. Koobalti ringlussevõtuks eraldatakse see liitiumakudest ja seda kasutatakse akude toomisel toormaterjalina. Oleme teinud ka ohtralt püüdlusi suletud ahelaga ringlussevõtusüsteemi saavutamiseks levinumatest metallidest koosnevate ressursside jaoks, näiteks äravisatud mobiiltelefonidest saadud alumiiniumi kasutamine telerimudelite raamides 2017. aastal.

Joonis näitab jäätmeplasti suletud ahelaga ringlussevõtusüsteemi Asani ringlussevõtukeskuses.
Üleilmsed tagasi- ja ringlussevõtu tegevused
 • CanadaKanada
 • ColumbiaKolumbia
 • EuropeEuroopa
 • VietnamVietnam
 • TaiwanTaiwan
 • USAAmeerika Ühendriigid
 • PeruPeruu
 • IndiaIndia
 • KoreaKorea
 • AustraliaAustraalia
 • Costa RicaCosta Rica
 • BrazilBrasiilia
 • ChinaHiina Rahvavabariik
 • JapanJaapan
 • Lõuna-Aafrika VabariikLõuna-Aafrika Vabariik
* 2016
Korea

· Tagasivõtuvõrgustik (jaekaubanduse logistikakeskustes
· Töötav Asani ringlussevõtukeskus
· Tasuta kogumisteenus

Jaapan

· Osalemine tagasi- ja ringlussevõtu konsortsiumites

Hiina Rahvavabariik

· Tagasi- ja ringlussevõtusüsteem

Taiwan

· Osalemine riiklikus ringlussevõtu süsteemis

Vietnam

· Vabatahtlikud tagasivõtmise kogumiskastid hoolduskeskustes

Ameerika Ühendriigid

· Tagasivõtuprogrammid igas 50 osariigis

Euroopa

· Tagasi- ja ringlussevõtmise süsteem 37 riigis

India

· Vabatahtlik tagasivõtuprogramm
· Tasuta kogumisteenus

Austraalia

· Telerite, arvutite ja printerite tagasi- ja ringlussevõtmine
· Mobiiltelefonide vabatahtlik tagasivõtuprogramm

Lõuna-Aafrika Vabariik

· Vabatahtlikud tagasivõtmise kogumiskastid hoolduskeskustes

Kanada

· Tagasivõtuprogrammid igas 10 provintsis

Kolumbia, Peruu, Costa Rica, Brasiilia

· Vabatahtlikud tagasivõtuprogrammid

 • Loend iga riigi tagasi- ja ringlussevõtu võimalustest 92 KB ALLALAADIMINE
 • Loend Euroopa riikide pakendite ja patareide ringlussevõtu võimalustest 166 KB ALLALAADIMINE

Muudame tootmisel tekkinud jäätmed ressurssideks

Tootearendusest tootmisprotsessini ulatuva tegevuse käigus toodetud jäätmete kogus on märkimisväärne. Paljude koostisosadega keeruliste elektroonikaseadmete puhul annab tunda isegi ära visatud pakend. Projekti lõpus rändavad kõik toote täiustamiseks valmistatud juhttooted prügikasti. Kui kõik need jäätmed põletatakse või maetakse, on tulemuseks saastunud keskkond ja ammendunud ressursid. Jäätmeid keskkonda vastutustundlikult suhtuvas jäätmekäitlusettevõttes töödeldes aitab Samsung kaasa ringlusse võetavate materjalide taaskasutamisele. Saavutasime oma jäätmete 95% ringlussevõtu eesmärgi 2016. aastal, kavandatust neli aastat varem.

Joonis näitab jäätmeplasti suletud ahelaga ringlussevõtusüsteemi Asani ringlussevõtukeskuses.

Teeme pingutusi keskkonnasõbralike materjalide arendamisel, sest nii saame ringlusse võtta rohkem ressursse

Keskkonnasõbralikud materjalid toodetakse eelnevalt kasutatud materjalidest või töödeldes loodusvarade asemel muid materjale. Sel viisil vähendame keskkonnakoormust. Samsung Electronics on pühendunud loodusvarade kasutamise vähendamisele ja teeb uurimis- ja arendustegevust selle nimel, et aina suurem hulk jäätmetest saaks uuesti ringlusesse võetud. Näiteks kasutame erinevaid taastöödeldud või taimseid materjale.
Muuhulgas kasutame taastöödeldud paberist, looduslikest kivimitest täitematerjalist ja suhkruroost toodetud pakkematerjale, mille keskkonnamõju on jäätmetena kõrvaldamisel minimaalne. Suuruse tõttu rohket pakkematerjali vajavate toodete puhul oleme kasutusele võtnud materjali, mida saab taastöödelda üle 40 korra. Seega oleme märkimisväärselt vähendanud reaalset ressursikasutust. 2016. aastal moodustas elektroonikajäätmetest taastöödeldud plastik uute toodete juures kasutatud plastikust 5%.

Keskkonnasõbralike materjalide kasutuskohad
PCR-plast

PCR-plast

· Kasutatakse kõigis nutiseadmete laadijates alates Galaxy Note4-st (20%)

Bioplastist kile suhkrurooekstraktiga

Suhkrurooekstrakte sisaldav bioplastist kile

· Vähendas kasvuhoonegaaside heidet 25% võrreldes varem kasutatud ja peamiselt naftast valmistatud plastist kilega
· Kasutatakse teleri tarvikute pakkematerjalina

Foto kivijahu sisaldavast plastikust

Kivijahu sisaldav plastik

· Polüpropüleeni (PP) osaline asendamine looduslikust kivimist täitematerjaliga võimaldab kasutada 40% vähem naftapõhiseid ressursse
· Aastane naftapõhiste ressursside sääst on ligikaudu 500 tonni
· Eeldatav tulemus on 15% väiksem CO2 emissioon

Foto külmiku korduvkasutatavast pakkematerjalist

Külmiku korduvkasutatav pakkematerjal

· Paisutatud polüpropüleenist valmistatud keskkonnasõbralik pakkematerjal, mida saab korduvkasutada üle 40 korra
· Kleeplindi ja vahtpolüstürooli kasutamise lõpetamine vähendas lenduvate orgaaniliste ühendite (TVOC) kogusisaldust 99,7%, mille mõju on võrdne 63 000 puu istutamisega

Toote kasutusea pikendamine

Toote kasutusiga pikeneb klienditeeninduse ja parema vastupidavuse abil.

Samsung Electronics pingutab oma toodete vastupidavuse parandamise nimel, tehes tootearenduse etapis katseid, mille käigus kontrollitakse näiteks toote tugevust, kukkumiskindlust ja kasutusiga, nii et meie kliendid saavad hästi toimivatest toodetest kauem rõõmu tunda. Teeme rohkem, kui nõuavad rahvusvahelised standardid, katsetades toodete vastupidavust ohtlikes olukordades. Katsetame näiteks, mis juhtub tootega vabalangemise korral erinevate nurkade alt ja erineva materjaliga põrandale ning kui veekindlad need erinevates tingimustes on.
Samsung püüdleb ka selle poole, et vajadust tooteid meie vigade tõttu parandada või nende osi seetõttu välja vahetada esineks võimalikult harva. Püüame toodete kasutusiga pikendada ka kiire tootediagnostika ja ekspertide osutatavate parandusteenuste abil. Osutame selleks parandusteenuseid, mis võimaldavad kliendil tootele mugavalt järele tulla või teeninduspunktist läbi astuda, ja laiendame pidevalt Samsungi volitatud hoolduskeskuste võrku, et diagnostika ja parandustööd oleksid täpsemad ja kiiremad.

Pilt kujutab mobiiltelefonide vastupidavuse katset
„Galaxy ringlussevõtt“
- Vanade mobiiltelefonide muutmine uuteks IoT-seadmeteks

Projekt „Galaxy ringlussevõtt“ sai alguse ühe töötaja ideest võtta vanad Galaxy telefonid ringlusse uute omadustega IoT-seadmetena. 2017. aastal pakuti välja IoT-kontseptid, nagu nutikad turvakaamerad, lemmikloomade toidujaoturid ja uksekellad ning töötati välja üle 50 prototüübi. Mobiiltelefonide ringlussevõtt IoT-seadmetena mitte üksnes ei pikenda nutitelefonide kasutusiga, vaid vähendab ka vajadust ressursse uute IoT-seadmete tootmiseks kasutusele võtta, mis lõpuks säästab olemasolevaid loodusressursse. Sellel lihtsal, kuid siiski uuenduslikul Galaxy ringlussevõtu kontseptil on potentsiaali lahendada eelseisvaid prügiga seotud probleeme, mistõttu sai see Ameerika Ühendriikide keskkonnakaitseagentuurilt 2018. aasta alguses tipptehnoloogiliste säästvate materjalide eest antava auhinna Sustainable Materials Management Cutting Edge Champion.

Pildil kujutatakse vana mobiiltelefoni kasutamist uue IoT-seadmena

Väärtuslike veevarude säilitamine, taaskasutamine ja ringlussevõtt

Vastusena üha tõsisemale veevarude kriisile kogu maailmas ja osana meie keskkonna kaitsmise nimel tehtud püüdlustest on Samsung Electronics võtnud kasutusele veevarude 3R-strateegia, mille pealkiri on tuletatud kolmest ingliskeelsest märksõnast: reduce (vähenda), reuse (taaskasuta) ja recycle (võta ringlusse). Selleks et hoiduda veevarude raiskamisest, asendasime lekete vältimiseks vanad ventiilid ja töötasime välja keerukad kontrollüksused, nii et kasutame vaid hädavajaliku koguse vett. Peale selle uuendasime oma protsesse nii, et vett saab taaskasutada ja veetarbimist vähendada. Varem ei saanud ühes protsessis kasutatud vett taaskasutada teises protsessis, sest iga protsess nõudis erineva standardiga vett. Kuid nüüd saame tänu vee standardimisele vett erinevates protsessides taaskasutada. Selliste jõupingutuste abil oli meil võimalik 2017. aastal taaskasutada 56 154 tonni vett, mida on 16% rohkem kui 2016. aastal ja mis moodustab 46,6% kogu kasutatud veest.
Otsime endiselt erinevaid mooduseid, et vähendada intensiivsusepõhist vee tarbimist 2020. aastaks 50 tonnini praeguselt 60 tonnilt saja miljoni Korea vonni kohta.

Sellel infograafikul on näidatud veevarude poliitika. Ülal on põhifilosoofia ja all tegevusjuhised. Samsung Electronicsi põhifilosoofia mõistab, et veevarud on jätkusuutliku ühiskonna ja äri jaoks olulised ning nende ressursside kaitsmine on osa meie kohustusest üleilmse ettevõtte sotsiaalse vastutustunde raames. Tegevusjuhisteks on: 1) veevarudest tekkivate riskide minimeerimine ärijuhtimise kaudu, 2) veevarude olulisuse märkamine ettevõtte ärikultuuris, 3) aktiivne koostöö avalike veevarusid puudutavate poliitikatega, 4) meie enda veevarude poliitika ja tegevuste avaldamine.
Meie keskkonnateadlikud töökohad eksisteerivad koos loodusega
Taustapilt meie keskkonnateadlike töökohtade lehest