Raport Ja Poliitika

Vastutustundlik teabe avalikustamine ja selge kommunikatsioon

Avaldame iga-aastase jätkusuutlikkuse aruande ning teeme kättesaadavaks asjakohased poliitikad, mis aitavad meil osanikele kommunikeerida oma jätkusuutliku juhtimise tõhusust.

Kujutav pilt jätkusuutlikkuse raportist ja poliitikast

Meie peamised lähenemisnurgad jätkusuutlikkusele

<h3>See infograafik kirjeldab meie peamisi jätkusuutlikkuse valdkondi (keskkond, majandus, ühiskond) jätkusuutlikkuse ja poliitika raportis.</h3><dl> <li>Mittetulundusühingud: edukate partnersuhete rajamine.</li> <li>Töötajad: väärtuste edendamine läbi hariduse ja uuenduste.</li> <li>Kliendid: keskkonnasõbralike toodete arendamine ja kliendirahulolu suurendamine.</li> <li>Valitsused: hea majandustegevuse kaudu ettevõtte väärtuse suurendamine.</li> <li>Osanikud: õiglane kaubandus ja vastavus.</li> <li>Äripartnerid: konkurentsivõime tõstmine läbi kõigile kasuliku partnerluse.</li> <li>Kohalik kogukond: tõhus sotsiaalne panus maine kujundamisse ja äri jätkusuutlikkusse.</li> <li>Üleilmne ühiskond: jätkuv panustamine üleilmsete küsimuste lahendamisse (näiteks kliimamuutused).</li></dl>

Üleilmne ühiskond

Jätkuv panustamine üleilmsete küsimuste
lahendamisse (näiteks kliimamuutused)

Kohalikud kogukonnad

Tõhus sotsiaalne panus
maine kujundamisse
ja äri jätkusuutlikkusse

Business Partners

Konkurentsivõime tõstmine
läbi kõigile kasuliku partnerluse

Osanikud

Õiglane kaubandus ja vastavus

Valitsused

Hea majandustegevuse
kaudu ettevõtte
väärtuse suurendamine

Kliendid

Keskkonnasõbralike toodete
arendamine ja
kliendirahulolu suurendamine

Töötajad

Väärtuste edendamine
läbi hariduse ja uuenduste

Mittetulundusühing

Edukate partnerluste loomine

Jätkusuutlikkuse raport

Ettevõtte juhtimise ja jätkusuutliku arengu ühendamine on ärimaailmas aina kasvava olulisusega, sest kasvavad ka ootused sotsiaalsele- ja keskkonnaalasele vastutusele. Sellele reageerides oleme paremaks muutnud huvirühmade ideede kogumise protsessi ning koostanud tervele ettevõttele laieneva visiooni ning strateegiad jätkusuutliku arengu jaoks. Oleme määratlenud jätkusuutliku arengu põhielementide vastutusaladeks majanduse, keskkonna ja sotsiaalsed küsimused. Pühendume ka edaspidi erinevate huvirühmade tuvastamisele, nendega positiivsete suhete rajamisele ning usume, et see annab pikemas perspektiivis lisaväärtust nii ettevõttele kui ka huvirühmadele.

Vt lisaks Sulge

Ärikäitumise juhised

2005. aastal avaldas Samsung Electronics „Üleilmse käitumiskoodeksi, mis on juhendmaterjal meie vastutustundlike äripraktikate juurde. Aastate jooksul on kasvanud erinevate huvirühmade, sealhulgas mittetulundusühingute, valitsuste, klientide, osanike, tarnijate ja töötajate ootused ning seda koos meie vastutusega üleilmse korporatiivse kodanikuna. Selles vaimus on Samsung Electronics „Ärikäitumise juhiseid“ uuendanud ning üle vaadanud ning esitanud täpsemad suunised jätkusuutliku juhtimise jaoks. Need avaldati esmakordselt eelmise aasta jätkusuutlikkuse raportis.

Tarnijate käitumiskoodeks

Samsung teeb koostööd kõige olulisemate huvirühmadega, nagu näiteks mittetulundusühingud, valitsused ja kohalikud kogukonnad, et juhiseid pidevalt uuendada ning veenduda, et lisaks Samsung ärikäitumise juhistele vastavad need ka kohalikele tööseadustele.

Tarnijate käitumiskoodeksi juhend

Mineraalide vastutustundliku hankimise poliitika

Kohalik tava