Tarneahel

Tarneahela vastutustundlik juhtimine

Veendume, et meie tarnijad saavad toe ja koostöö kaudu tugevama konkurentsieelise ning ehitame seeläbi tugevat korporatiivset ökosüsteemi ning jätkusuutlikku tarneahelat.

Põhipilt jätkusuutlikkust tarneahelast

Õigluse, avatuse ja kõigile kasuliku koostöö filosoofia toetab meie tööd ligikaudu 2500 tarneahelasse kuuluva tarnijaga üle terve maailma. Aitame tarnijatel vastata „Samsungi tarnijate käitumiskoodeksile“ ning töötame vastavalt kehtivatele kohalikele nõuetele ja rahvusvahelistele standarditele. Tarnijaid hinnates haldame tarneahela riske jätkusuutlikkuse seisukohalt, nagu näiteks keskkond, inimõigused, finantsküsimised jms. Lisaks sellele toetame tarnijaid pidevalt vastastikkuse konkurentsieelise ja kasvu saavutamisel.

Tarneahela juhtimisstrateegia ja viis kriteeriumit

 •  

  Majanduslik

  Tagame kõikehaarava konkurentsieelise kulude, tarne, koguste, tehnoloogia ning inimressursside osas, et maksimaliseerida koos tarnijatega sünergiat, kiirust ja tõhusust ning luua jätkusuutlikku kasvu võimaldav korporatiivne ökosüsteem.

 •  

  Sotsiaalne

  Nõuame rahvusvaheliste standardite ja määruste järgimist inimõiguste, töökeskkonna, eetika ja konfliktimineraalide valdkonnas ning meie eesmärgiks on arendada välja avatud ja läbipaistev juhtimise ning vastutuse süsteem, milles osalevad kõik tarneahela osaks olevad huvirühmad.

 •  

  Keskkond

  Töötame eranditult Eco Partner-sertifikaadiga tarnijatega, seega saame hinnata ning juhtida nende komponentide, toormaterjali ja tootmisprotsesside keskkonnamõju.

Väärtuste loomine läbi jätkusuutliku juhtimise, infograafik
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Cost competitiveness (Economic).</li> <li>List 2) On time delivery (Economic).</li> <li>List 3) Supplier competitiveness (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 4) Response to Risk (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 5) Human resources capacity (Economic)</li> </ul>
Tarneahela juhtimisstrateegia pilt ning viie kriteeriumiga infograafik jätkusuutlikus tarneahelas.

Tarnijate töö

Samsungis pingutame me selle nimel, et ehitada strateegilisi ning vastastikusel usaldusel põhinevaid partnersuhteid parimate võimalike tarnijatega. Seetõttu on meie uute tarnijate registreerimise süsteem õiglane ja läbipaistev ning iga-aastased hindamised aitavad olemasolevatel tarnijatel tugevdada oma konkurentsieelist ja vähendada asjakohaseid riske.
Kõik ettevõtted, kes soovivad tutvustada enda erinevat tehnoloogilist võimekust ja alustada äri koos Samsung, saavad enda ettepanekud alati postitada meie hankeportaali (www.secbuy.com). Meie (IPC)International Procurement Center on kõigi allhangete keskuseks ning aitab meil tuvastada suurepäraseid tarnijaid strateegiliselt olulistes regioonides üle terve maailma.

Uute tarnijate registreerimise programmi võtmekriteeriumid

 
Keskkond ja turvalisus
Palume tarnijatel vastata 22 erinevale kriteeriumile, mis katavad tööohutust, tuletõrjevahendeid, töötervishoidu, ohtlikke aineid ja keskkonnasõbralikku töökeskkonda.
Kaheksa kohustuslikku vastavuse kriteeriumit: tuletõrjevahendid, ohud ja jäätmed, kanalisatsioon ja heitvete haldus, jne.
 
Tööjõud ja inimõigused
Kontrollime kohustuslike kohapealsete auditite raames vastavust 20 erinevale kriteeriumile, sealhulgas vabatahtlik töö, vastavus töö- ja puhkeaja nõuetele ning diskrimineerimise keeld.
Kolm kohustuslikku vastavuse kriteeriumit: lapstööjõu keeld, miinimumpalga garantii ning ebainimlikul moel kohtlemise keeld.
 
Eco-Partner
Hindame toodete keskkonnapoliitikat, haridus- ja koolitustegevust ning ohtlike ainete kasutamist.
Teeme koostööd vaid Eco-Partner-sertifikaati omavate tarnijatega.

Põhjalik hindamisprotsess

Põhjaliku hindamisprotsessi (aastaringne hindamine, parendustegevused, hindamine, järelkontrolli juhtimine) kujutis tarneahela infograafikus.

Koostööprogrammid partneritega

Meie ärifilosoofia osaks on põhimõte, et „Samsung Electronicsi konkurentsieelise aluseks on meie tarnijate konkurentsieelis“ ning seetõttu nihutame pidevalt oma kõigile kasulike juhtimisalgatuste piire, et kaasata nii kohalikke kui välismaiseid tarnijaid. Pakume laias valikus programme, et toetada rahastamist, haridust ja uuendusi ning tagada meie tarnijate ülemaailmset konkurentsivõimet.

 • Kujutis kirjeldab rahastamist koostööprogrammides partneritega Kujutis kirjeldab rahastamist koostööprogrammides partneritega
  • 822,8 miljardit Korea vonni
  • Investeeringud kahepoolsesse kasvufondi

  Rahastamine

  Koostöös kommertspankadega oleme loonud triljoni Korea wonise rahastusega fondid

 • Kujutis kirjeldab töötajate suutlikkuse arendamist koostööprogrammides partneritega Kujutis kirjeldab töötajate suutlikkuse arendamist koostööprogrammides partneritega
  • 16 209 inimest
  • Tarnijate koolitustel osalejad

  Töötajate suutlikkuse arendamine

  Pakume juhtimise, tööoskuste, ülemaailmseid ja muid kursusi vaid tarnijatele avatud koolituskeskuses

 • Kujutis kirjeldab uuenduslikke algatusi koostööprogrammides partneritega Kujutis kirjeldab uuenduslikke algatusi koostööprogrammides partneritega
  • 487 ettevõtet
  • Nutika tehase toetust saanud tarnijad

  Uuenduslikud algatused

  Toetada riigis 1000 tarnijat ning väikest ja keskmise suurusega ettevõtet, kellel ei ole Samsungiga ärisuhteid

[Olulisemate partneritega koostööprogrammide tulemused 2017. aastal]

* 1. ja 2. taseme tarnijad saavad kaebusi esitada meie otsetelefonil (+82 80 200 3300), e-posti teel ((ssvoc@samsung.com)) , partnerite koostööportaalis ((www.secbuy.com)) asuva vihjete edastamise süsteemi , kohapealsete tarnijate konsultatsioonide ning mitmesuguste kohtumiste kaudu.

Tarnijate töökeskkond

Samsungis võtame inimõiguste toetamise eest vastutuse terve tarneahela ulatuses ja järgime rahvusvahelisi inimõiguste kokkuleppeid töökohtade ohutuse tagamiseks ning vastutustundliku äri alliansi (RBA) käitumiskoodeksit. Teeme EICC tõendamisstandardite kohaselt oma tarnijate üle regulaarset seiret, et tuvastada võimalikud probleemid ja need lahendada. Julgustame enda 1. taseme tarnijaid ohutute töökohtade loomisel, kuid töökohtade ohutusnõuded laienevad 1. taseme tarnijate kaudu ka 2. taseme tarnijatele. Seeläbi panustame tugeva ökosüsteemi loomisesse kogu tarneahela ulatuses.

Tarnijate töökeskkond
<h3>Leverantörsarbetsmiljö</h3> <dl> <li>Självbedömning</li> <li>Alla våra förstanivåsleverantörer utför årliga självbedömningar</li> </dl> <dl> <li>Platskontroller</li> <li>Viktiga leverantörer väljs ut baserat på transaktionsvolym och resultaten av självbedömningen för platskontroller</li> <li>Årliga och särskilda kontroller görs av anlitandet av lärlingar och praktikanter under semesterperioden</li> </dl> <dl> <li>Tredjepartskontroller</li> <li>En EICC-certifierad revisor kontrollerar slumpmässigt utvalda leverantörer</li> <li>Nödvändiga förbättringar som identifieras av kontrollerna genomförs inom tre månader</li> </dl>

Konfliktimineraalide juhtimine

Samsung Electronics ei kasuta ebaeetiliselt kaevandatud mineraale (sh tantaal, tina, volfram ja kuld), mis on kaevandatud eetikaprintsiipe rikkudes kümne Aafrika riigi konfliktipiirkondadest, sh Kongo Demokraatlikust Vabariigist. Me lähtume oma tarneahela haldamisel eetilise jaotusprotsessi põhimõttest. Tagamaks oma tarnijate vastavust rangeimatele standarditele, kontrollime nendes toodetes kasutatud mineraale põhjalikult. Konfliktivaba süsteemi sisseseadmiseks oleme juurutanud konfliktimineraale puudutava nõuetekohase hoolsuse protsessi, mis vastab OECD nõuetekohase hoolsuse suunistele.
Peale selle soovitame oma tarnijatel teha koostööd RMAP (vastutustundliku mineraalikasutuse tagamise protsess) sertifitseeritud sulatajatega ning nõuame oma tarneahelasse kuuluvatelt sertifitseerimata sulatajatelt RMAP sertifitseerimist.

Konfliktimineraalidega seotud RMAP-sertifitseerimine meie tarneahelas osalevate sulatajate kaupa

(2017. aasta detsembri lõpu seisuga)

CFSP-sertifitseerimine lõpule viidud CFSP-sertifitseerimine töös Kokku
Tantaal (Ta) 42 - 42
Tina (Sn) 69 2 71
Volfram (W) 41 - 41
Kuld (Au) 98 3 101

Tarnijate vastutus

Samsung Electronicsi pakutavad tooted ja teenused põhinevad kõigi meie tarneahelasse kuuluvate tarnijate pühendumusel ja pingutustel. Samsung Electronics ja meie tarnijad vastutavad meie klientide jätkusuutliku rahulolu ja kodanikuühiskonna põhimõtete järgimise eest. Samuti lubame, et võtame täieliku vastutuse usaldusel ja aususel põhineva, parimat väärtust loova tarneahela eest.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed

SUPPLIER ADDRESS
AAC LOT K4-2F, QUE VO IP BAC NINH CITY, BAC NINH, VIETNAM VAN DUONG COMMU
213167 NO.3 CHANGCAO ROAD, HI-TECH INDUSTRIAL ZONE, WUJIN, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
YUHANG RD, SHUYANG ECONOMIC DEVELOP SUQIAN CITY JIANGSU PROVINCE, CHINA
ADVANTEST 140, 3SAMGONGDAN 6-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
SHIN-MARUNOUCHI CENTER BUILDING,1-6 -2 MARUNOUCHI,CHIYODA-KU,TOKYO,JAPAN
RM.1215,LUNENG PLAZA,NO.18 TAIGU RD WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE, SHANGHAI
AIR PRODUCTS 3, NONGSEO-RO, 46BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYUNGGI-DO, KOREA
7201 HAMILTON BOULEVARD ALLENTOWN PA
ALPS ELECTRIC 33 (JANGDUK-DONG) HANAMSANDAN5BYUNRO GWANGSAN-GU GWANGJU, KOREA
1-7, YUKIGAYA-OTSUKAMACHI, OTA-KU, TOKYO, 145-8501
APPLIED MATERIALS 8 UPPER CHANGI NORTH ROAD, SINGAPOR E 506906, SINGAPORE
3050 BOWERS AVENUL SANTA CLARA CA
(5F, KOREA DESIGN CENTER BLDG.,YATAP-DONG ) 322, YANGHYEON-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
ASM (1DONG, CHUNGNAM TECHNOPARK CHEONAN VALLEY)136, JIKSAN-RO,JIKSAN-EUP, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO
3440 E UNIVERSITY PHOENIX DRIVE
ASML SUITES 3704-3706 37/F TOWER TWO TIMES SQUARE, 1 MATHESON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG
2650 W. GERONIMO PLACE CHANDLER AZ
25, 5GIL, SAMSUNG1RO, HWASUNG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
AU OPTRONICS
CORPORATION
1 LI-HSIN RD.2,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
5 LI-HSIN RD.6,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
AVAGO
TECHNOLOGIES
NO 1 YISHUN AVENUE 7 SINGAPORE
BEIJING BOE DISPLAY
TECHNOLOGY
NO. 118 JINGHAIYI RD, BDA, BEIJING
BIEL CRYSTAL BLOCK A, 10/F., A1-A5 MEI HING IND. BLDG.,16-18 HING YIP STREET, KWUN TONG,KOWLOON, HONG KONG
BUMJIN B BLOCK JINHERUI INDUSTRIAL PARK, SHANPO VILAGE LILIN TOWN ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE,HUIZHOU CITY, CHINA
SAIDAGONGYEYUANSIZHILU6HAO TIANJIN XIQINGQU
SHA HU KO CUN CHANG PING TOWN DONGG UAN CITY GUANG DONG
BYD XIANGSHUI RIVER, ECONOMIC DEVELOPME NT ZONE, DAYA BAY, HUIZHOU, GUANGDO NG, P.R.CHINA
NO.3001, BAOHE ROAD, BAOLONG INDUST RIAL TOWN, LONGGANG, SHENZHEN, P.R. CHINA
NO2,YADI ROAD, THE NEW-TYPE INDUSTRIAL PARK ,XI'AN NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE
YAN AN ROAD,KUI CHONG, LONG GANG, S HENZHEN, CHINA 518119
CANON 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501, JAPAN
(9F,10F),607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
ONE CANON PARK MELVILLE NEW YORK, 11747
CIRRUS LOGIC 7B NIGHTINGALE WAY,QUARTERMILE EDINBURGH
CORETRONIC
CORPORATION
NO.2-1.NANKE 6TH.ROAD, TAINAN SCIEN CE-BASED INDUSTRIAL PARK TAINAN COU NNTY,TAIWAN,R.O.C.
CORNING SPECIALTY
MATERIALS
ONE RIVERFRONT PLAZA CORNING NEW YORK , UNITED STATES
DAIFUKU KOMAKIHARA KOMAKI AICHI JAPAN
14, DONGTANJISEONG-RO, HWASEONG-SO, GYEONGGI-DO, KOREA
7406 WEST DETROIT STREET CHANDLER USA
DOOSUNG TECH LUONG SON IP, HOA SON COMMUNE HOA BINH LUONG SON
DR ENC MANUFACTURAS 622 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
DREAMTECH NO.100,HUU NGHI ROAD, VSIP BAC NINH TU SON TOWN, BAC NINH PROVINCE VIETNAM
SUPPLIER ADDRESS
ELENTEC 44F, QUANG MINH INDUSTRIAL ZONE, HA NOI, VIETNAM
ELK CORPORATION 89 DAEDEOK TECHNO 2TH ST, GWANGPEONG-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA
EM TECH YEN PHONG IP YEN PHONG DISTRICT BAC NINH PROVINCE
HUAXIAN ROAD,DANSHAN INDUSTRIAL AREA, CHENGYANG DISTRICT QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE
ENTEGRIS 72, JE2GONGDAN 1-GIL, MIYANG-MYEON, ANSEONG-SI, GYEONGGI-DO,KOREA
129 CONCORD ROAD BILLERICA
117 JONATHAN BLVD N CHASKA MN
31 KAKI BUKIT ROAD 3, 06-08/11 TECH LINK SINGAPORE
GLONICS NO 903, 3/2 STREET, PHU XA COMMUNE, THAI NGUYEN CITY, THAI NGUYEN PROVINCE
GOERTEK NO.268 DONGFANG ROAD HI-TECH INDUST RY DEVELOPMENT DISTRICT WEIFANG SHA NDONG
LOT L-06, QUE VO INDUSTRIAL PARK NAM SON COMMUNE, BAC NINH CITY BAC NINH PROVINCE
HITACHI 46, 2GONGDAN 8-GIL, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
24-14 NISHI-SHIMBASHI, 1-CHOME, MIN ATO-KU, TOKYO 105-8717 JAPAN
15-12,NISHI-SHIMBASHI 2-CHOME, MINATO-KU
GRANTOKYO SOUTH TOWER, 9-2, MARUNOU CHI 1-CHOME,CHIYODA-KU, TOKYO, 100- 6606, JAPAN
2150 N. 1ST STREET, STE. 350 SAN JOSE CA
1601A ROOM ,16F,BLK.1,NO.18,TAIGU R OAD,WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE 2001 31, SHANGHAI
8F YOUNG POONG BLDG., 41 CHEONGGYECHEON-RO, CHONGRO-KU, SEOUL, KOREA, 110-752
92, SANHO-DAERO, GUMI-SI, GYEONGSANGBUK-DO, 730-906, KOREA
2460 NORTH FIRST STREET, SUITE 290 SAN JOSE CA
HNT LUONG SON INDUSTRIAL PARK, KM 36, NATIONAL HIGHWAY 6, HOA SON COMMUNE LUONG SON, HOA BINH
HOSIDEN LOT 1, QUANG CHAU IP, VIET YEN DICS TRICT, BAC GIANG PROVINCE, VIETNAM
HUIZHOU DONGYANG
E&P ELECTRONICS
TONGQIAO INDUSTRIAL BASE ZHONGKAI H IGH-TECH ZONE HUIZHOU GUANGDONG PRO VINCE
IBIDEN 15#, RONGCHANG EAST STREET, BDA, BE IJING CHINA, 100176
3-200, GAMA-CHO, OGAKI, GIFU PREF JAPAN
INNOLUX NO.160 KESYUE RD., CHU-NAN SITE, HS INCHU SCIENCE PARK, CHU-NAN, MIAO-L I,TAIWAN
INTEL 69/F, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROA D, WANCHAI, HONG KONG
INTERFLEX LOT CN05, BA THIEN IP, BINH XUYEN DISTRICT, VINH PHUC PROVINCE
(SUNGGOKDONG) 149 KANGCHONRO DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO
JAHWA PLOT 10, KHAI QUANG INDUSTRIAL PARK , VINH YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE , VIETNAM
JIANGSU SIMAND
ELECTRIC
NO.111,KANGYUAN ROAD,XIANGCHENG DIS TRICT SUZHOU CHINA
JX NIPPON MINING &
METALS
54, HANSAN-GIL, CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO, 451-833 REP. OF KOREA
125 NORTH PRICE RD CHANDLER
1008164 1-2, OTEMACHI 1CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
KLA-TENCOR
CORPORATION
ONE TECHNOLOGY DRIVE MILPITAS CALIFORNIA, USA
KYOCERA (WONSI-DONG) 116, BEOMJIGI-RO, DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
13F KAMCO YANGJAE TOWER, 262 KANGNAMDAE-RO, KANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
116,BEOMJIGI-RO,DANWON-GU,ANSAN-SI,GYEONGGI-DO
LAM RESEARCH AVENUE EDOUARD-DUBOIS 20 NEUCHATEL
4F, 28, PANGYO-RO 255BEON-GIL, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO,KOREA
4650 CUSHING PARKWAY FREMONT
LENS INTERNATIONAL UNIT A,7/F,MG TOWER,133 HOI BUN ROA D,KWUN TONG,KOWLOON,HONG KONG
MATHESON #1189 BAO-8 ROAD ,ZONG HE BAO SHUI XI'AN SHAANXI
94, EUMBONGMYEON-RO, EUMBONG-MYEON, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
150 ALLEN ROAD BASKING RIDGE NJ
3F, NO.2 BLDG. BAOWU TOWER 1859 EXPO BOULEVARD SHANGHAI PUDONG
MAXFORD
TECHNOLOGY LIMITED
18 FLOOR, CHUNG NAM BUILDING, 1 LOC KHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG
SUPPLIER ADDRESS
MAXIM INTEGRATED
PRODUCTS
160 RIO ROBLES DRIVE SAN JOSE CA
MCNEX LOT CN5, NINH BINH CITY, NINH BINH PROVINCE PHUC SON INDUSTRIAL PARK,
MEDIATEK #03-01, NO. 1, FUSIONOPOLIS WALK, S INGAPORE
2F,NO. 132-2, SING-SHAN RD., NEIHU, TAIPEI,TAIWAN TAIWAN
MICRON
SEMICONDUCTOR
8000 S. FEDERAL WAY BOISE ID
1 NORTH COAST DRIVE SINGAPORE 757432 SINGAPORE
MURATA ELECTRONICS 22F, (GT TOWER, SEOCHO-DONG), 411, SEOCHO-DAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
THE EXCHANGE TOWER NO.2,189 NANJING TIANJIN HEPING
200 YISHUN AVE 7 SINGAPORE
9380 CARROLL PARK DRIVE SAN DIEGO CALIFORNIA
20 FAIRBANKS, SUITE 187 IRVINE CA
NAMUGA PHU THO
TECHNOLOGY
LOT B9, THUY VAN INDUSTRIAL ZONE, THUY VAN COMMUNE, VIET TRI CITY, PHU THO PROVINCE
NITTO 165 CHEONGBUKSANDAN-RO,CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO
33RD FLOOR, GRAND FRONT OSAKA, 4-20 OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA 530-0011,
NUFLARE
TECHNOLOGY
8-1, SHINSUGITA-CHO, ISOGO-KU YOKOHAMA, KANAGAWA, JAPAN
NXP SEMICONDUCTORS NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS B.V. HIGH TECH CAMPUS 60, EINDHOVEN THE NETHERLANDS
PARTRON 22, SAMSUNG 1-RO 2-GIL, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
PRAXAIR (TEHERAN-RO,SINHAN BUILDING16F), 512,TEHERAN-RO,KANGNAMGU, SEOUL, KOREA
7, 3GONGDAN 2-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
QORVO 1 CHANGI BUSINESS PARK AVENUE1,#04- SINGAPORE
RF360 ANZINGERSTRASSE 13 MUNICH GERMANY
ROHM
SEMICONDUCTOR
159-13,GASAN DIGITAL 1-RO,GEUMCHEON-GU,SEOUL,153-803, KOREA
SAMSUNG DISPLAY 95 SAMSUNG 2ND RD. NONSUH-DONG KIHEUNG-GU, YONGIN GYEONGGI-DO
77, 4SANDAN 5-GIL, CHEONAN-SI SEOBUK-GU, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
YEN PHONG I INDUSTRIAL ZONE BAC NINH PROVINCE YEN PHONG DISTRICT
SAMSUNG ELECTRO- MECHANICS YEN BINH INDUSTRIAL ZONE DONG TIEN WARD, PHO YEN TOWN THAI NGUYEN PROVINCE
(MAETAN-DONG) 150, MAEYEONG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
14F,TOWER A,SCC, JUNCTION OF HOU HAI BLVD AND HAIDE 1ST RD., NANSHAN DISTRICT,SHENZHEN, GUANGDONG,CHINA
788 NANHE RD KUNSHAN ET DEVELOPMENT JIANGSU PROVINCE CHINA
1,WEISHAN ROAD XIQING MECRO-ELECTRO NICS INDUSTRIAL PARK, XIQING DIST T IANJIN CHINA
NO.80 XIAQING ROAD,THE WEST ZONE OF TEDA, TIANJIN, CHINA
3655 N. 1ST SAN JOSE CA
WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, 93 MOO 5, T.BANGSAMAK, A.BANGPAKONG, CHAC H OENGSAO 24180, THAILAND
TIANJINSHIHEXIQUHEINUCHENGDAO27 TIA NJIN
SEMPHIL.,CHIP BLOCK 5,BARRIO, BATIN O,CALAMBA,LAGUNA,PHILIPPINES
SAMSUNG SDI YEN PHONG I - I.P YEN TRUNG COMMUNE , YEN PHONG DIST, BAC NINH PROVINCE , VIET NAM
GONGSE-DONG 150-20, GONGSE-RO, GIHEUNG-GU , YONGINSI, GYEONGGI-DO, KOREA
56, GOSAN-RO, UIWANG-SI 16073, GYEONGGI-DO, KOREA
YIXIANYUAN SCIENTIFIC INDUSTRIAL PA RK, TIANJIN 301726, CHINA
SEOWON INTECH YEN PHONG INDUSTRIAL ZONE, LONG CHA U COMMUNE YEN PHONG DISTRIC, BAC NI NH PROVINCE
ZHENGYING INDUSTRIAL AREA BEIZHAKOU, JINNAN DIST, TIANJIN
SI FLEX LOT A, QUANG CHAU INDUSTRIAL PARK, BAC GIANG PROVINCE. VIET YEN DISTRICT,
SILTRONIC 12 TAMPINES INDUSTRIAL AVE 5
7200 NW FRONT STREET PORTLAND
SMART MODULAR
TECHNOLOGIES
AV TEGULA (CEA) ED. CRISTAL ATIBAIA PONTE ALTA 888 ED CRISTAL
STMICROELECTRONICS 5A SERANGOON NORTH AVENUE 5 SINGAPORE
SUMCO SEAVANS NORTH, 1-2-1 SHIBAURA, MINATO-KU TOKYO JAPAN
SUPPLIER ADDRESS
CORPORATION 19801 N. TATUM BLVD PHOENIX ARIZONA
SUNGWOO THUAN THANH 3 INDUSTRIAL ZONE, THAN H KHUONG COMMUNE, THUAN THANH DISTR ICT, BAC NINH PROVINCE
SUZHOU POSCO-CORE TECHNOLOGY 158# SHENXU ROAD SUZHOU INDUSTRIAL PARK
SYNAPTICS 1251 MCKAY DR. SAN JOSE CA
TAIWAN PCB
TECHVEST
NO.12, KUNG YEH 2ND.RD ., PIN CHEN, TAO YUAN HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
TAIYO YUDEN 3 INTERNATIONAL BUSINESS PARK NORDI C EUROPEAN CENTRE #06-28
43, JAYUMUYEOK 3-GIL, MASANHOEWON-GU, CHANGWON-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA
UNIT 2801-08, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWL OON, HONG KONG
B2B 2ND FLOOR,BUILDING3, NO.258 XIN LING ROAD, CHINA(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE,SHANGHAI CHINA
440 STEVENS AVE., SUITE 300 SOLANA SAN DIEGO CA
GERMANY, FURTH, NORDRING 23
2-7-19 KYOBASHI CHUO-KU TOKYO JAPAN
TDK 3505 WHARF CABLE TV TOWER, 9 HOI SH ING ROAD, TSUEN WAN, N.T., HONG KON G
NO.1 XINGANG ROAD,ZHANGWAN TOWN, JIAOCHENG CITY,NINGDE, FUJIAN PROVINCE,PRC.
11 NORTH BUONA VISTA DRIVE #13-08 THE METROPOLIS TOWER 2
ST.MARTIN STR. 53, MUNICH, GERMANY
8F, SONGNAM BUILDING, SEOCHO-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
NILAI INDUSTRIAL ESTATE, 71800 NILA I, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA.
TEXAS INSTRUMENTS 3-6,WORLD SHIPPING CENTRE, HARBOUR C ITY, 7CANTON ROAD, K
THE DOW CHEMICAL COMPANY 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
(BACKSEOK-DONG)56, 3GONGDAN 1-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KO
4F NO.6,LANE 280,ZHONGSHAN NORTH RO AD
PO BOX 60896 CHARLOTTE NC
451 BELLEVUE ROAD NEWARK DE
UL. STREFOWA 16 DZIERZONIOW POLSKA
14F, 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
BACHTOBE IETRASSE 3, 8810 HORGEN, H ORGEN, SWITZERLAND
TIANJIN WISOL
ELECTRONICS
D1-1,D1-3 INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY XEDA TIANJIN
TIANJIN XINXING DIGITAL ELECTRONICS A1 ROAD DONGLI EDA TIANJIN
TOKYO ELECTRON AKASAKA BIZ TOWER, 3-1 AKASAKA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-6325,JAPAN
51, JANGANGONGDAN 6-GIL, JANGAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
2400 GROVE BLVD. AUSTIN TX
1F, NO.126 HEDAN RD.PUDONG SHANG HA I 200131,CHINA
TOSHIBA 517, YEONGDONG-DAERO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
YEONGDONGDAERO 517, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
20 PASIR PANJANG ROAD #12-25/28 MAPLETREE BUSINESS CITY, SINGAPORE 117439
2570-1,URASUDA,KAMO-SHI,NIIGATA,JAP AN
72-34, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAW ASAKI-SHI,KANAGAWA, JAPAN
TRIPOD ELECTRONIC PALM GROVE HOUSE PO BOX.438 ROAD TO WN TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS
NO.7, MIDDLE SECTION, MIANZHOU AVEN XIANTAO HUBEI
MID.TUANJIE.RD.DEVELOPMENT ZONE,XIS HAN DISTRICT,WUXI CITY,JIANGSU PROV INCE
VERSUM MATERIALS 7201 HAMILTON BLVD. ALLENTOWN
1 2 3 4