Filosoofia

Meie lubadus

Lubame juhtiva ülemaailmse ettevõttena tegutseda vastutustundlikult.

Põhipilt 2020 visiooni filosoofiast

Samsung järgib kohalikke seadusi ja eeskirju ning on oma töötajatele kehtestanud range ülemaailmse käitumiskoodeksi. Usume, et eetiline juhtimine ei ole vaid tööriist ülemaailmse ärikeskkonna kiiretele muutustele reageerimiseks, vaid ka võimalus erinevate osapoolte, klientide, osanike, töötajate, äripartnerite ja kohalike kogukondade, vahelise usalduse ehitamiseks. Olles püstitanud eesmärgi saada üheks maailma kõige eetilisemaks ettevõtteks, jätkab Samsung oma töötajate koolitamist ja seiresüsteemide arendamist ning praktiseerib ettevõtte õiglast ja läbipaistvat juhtimist.

Samsungi filosoofia ja eesmärgid

Samsungi ärifilosoofia on lihtne: pühendame oma talendi ja tehnoloogia parimate võimalike toodete ja teenuste loomisele, mis panustavad ka edaspidi parema ülemaailmse kogukonna nimel. Selle eesmärgi saavutamiseks väärtustab Samsung kõrgelt nii oma inimesi kui ka tehnoloogiat.

1Juhtimise võtmeelemendid  

 • Inimressursside ja tehnoloogia baasil

  · Inimressursside arendamise ja tehnilise paremuse muutmine osaks juhtimise alustest
  · Juhtimissüsteemi sünergilise toime suurendamine läbi inimressursside ja tehnoloogiate

2Ettevõtte eesmärgid (sissepoole suunatud eesmärgid)  

 • Parimate toodete ja teenuste loomine

  · Parimat kliendirahulolu pakkuvate toodete ja teenuste loomine
  · Ärivaldkonnas esikoha säilitamine

3Ettevõtte eesmärgid  

 • Panustamine ühiskonda

  · Panustamine ühiste huvide ja rikkalikuma elu nimel
  · Missiooni teostamine kogukonna liikmena