Teleri juurdepääsetavus

Teleri juurdepääsetavus Teleri juurdepääsetavus

Nägemine

Voice Guide

Voice Guide võimaldab teleril sulle ekraanil kuvatavat teksti ette lugeda ning annab suulist tagasisidet valitud helitugevuse, praeguse kanali ja saate kohta. Samuti loeb see ette kogu elektroonilises telekavas (EPG) kuvatud teksti. Voice Guide töötab teleri kõigis menüüdes. Peale selle saad Voice Guide'i kõrgust ja tooni reguleerida oma eelistuste järgi.

QLED-teleri esivaade, Voice Guide QLED-teleri esivaade, Voice Guide

Heli kirjeldus

Heli kirjeldus (AD) on paljude Ühendkuningriigi telesaadete osutatav teenus, mille korral esitatakse lisaheliriba, mis kirjeldab stseeni sõnadega, et aidata sellest paremini aru saada.

QLED-teleri esivaade, heli kirjeldus QLED-teleri esivaade, heli kirjeldus

Suur kontrastsus

Suure kontrastsuse režiim konfigureerib teleri kuvama kõigis menüüdes läbipaistmatut musta tausta ja valget või kollast kirja. See annab tekstile maksimaalse kontrasti ja nähtavuse ning on eriti kasulik, kui sul on nägemisraskused.

QLED-teleri esivaade, suur kontrastsus QLED-teleri esivaade, suur kontrastsus

Suurendamine

Suurendamine võimaldab sul ekraanil näha olulisi elemente suuremana või sissesuumitud efektiga.

QLED-teleri esivaade, suurendamine QLED-teleri esivaade, suurendamine

Tutvu teleri
kaugjuhtimispuldiga

Teleri kaugjuhtimispuldiga tutvumine on uus funktsioon, mille kasutamisel lülitub teler õpetamise režiimi, et saaksid oma vaatamiskogemusest maksimumi võtta. Selles režiimis abistab teler sind, öeldes iga kord, kui vajutad mõnda kaugjuhtimispuldi nuppu, mida see nupp teeb. Selle funktsiooni abil saavad nägemispuudega või pimedad kasutajad kiiresti selgeks õppida oma kaugjuhtimispuldil asuvate nuppude asukoha ja funktsiooni, ilma et see mõjutaks teleri tavalist töötamist.

QLED-teleri esivaade, tutvu teleri kaugjuhtimispuldiga QLED-teleri esivaade, tutvu teleri kaugjuhtimispuldiga

Tutvu menüüekraaniga

Õpi selgeks teleri ekraanil olevad menüüd. Kui see on lubatud, ütleb su teler, millised on sinu valitud menüüde paigutus ja funktsioonid.

QLED-teleri esivaade, tutvu menüüekraaniga QLED-teleri esivaade, tutvu menüüekraaniga

Hallskaala

Saad muuta teleriekraani värvid mustvalgeks, et värvide põhjustatud hägused servad oleksid teravad.

QLED-teleri esivaade, hallskaala QLED-teleri esivaade, hallskaala

Värvide ümberpööramine

Saad teleri ekraanil kuvatava teksti ja tausta värvid ümber pöörata, et teksti oleks hõlpsam lugeda.

QLED-teleri esivaade, värvide ümberpööramine QLED-teleri esivaade, värvide ümberpööramine

SeeColors

Rakendus SeeColors võimaldab värvinägemishäirega inimestel Samsungi QLED-telerite ekraanidel näha kogu värvispektrit.

QLED-teleri esivaade, SeeColors QLED-teleri esivaade, SeeColors

Kuulmine

Mitme väljundiga heli

Mitme väljundiga heli võimaldab sul konfigureerida teleri heliväljundit, kui teleriga on ühendatud Bluetooth-kõrvaklapid. Saad valida, et heli suunatakse mitmesse sõltumatu helitugevuse juhtimisega seadmesse. Kui ühel sinu pereliikmel on kuulmisraskusi ja ta peab kuulama heli oma kõrvaklappide kaudu, võimaldab mitme väljundiga heli seda ilma teleri kõlarite heli automaatse keelamiseta.

QLED-teleri esivaade, mitme väljundiga heli QLED-teleri esivaade, mitme väljundiga heli

Subtiitrid

Subtiitrid kuvatakse peaaegu kõigi Ühendkuningriigi telesaadete puhul. Dialoog kuvatakse teleri ekraanil visuaalselt tekstina.

QLED-teleri esivaade, subtiitrid QLED-teleri esivaade, subtiitrid

Viipekeele suum

Viipekeele suum tuvastab ja suurendab kuulmispuudega inimeste jaoks mõeldud viipekeele ala automaatselt. Saad määrata viipekeele ala ja reguleerida suurendust. Nägemispuudega vaatajad saavad seda funktsiooni kasutada ka konkreetse ala suurendamiseks.

Teleris esitatakse reaalajas uudistesaadet. Uudistesaadet tõlgib viipekeele tõlk. Ekraanil olevat tõlkeakent suurendati automaatselt, nii et vaatajad näeksid tõlki selgemalt. Teleris esitatakse reaalajas uudistesaadet. Uudistesaadet tõlgib viipekeele tõlk. Ekraanil olevat tõlkeakent suurendati automaatselt, nii et vaatajad näeksid tõlki selgemalt.

Füüsilised puuded

Kaugjuhtimispuldi nupu korduse seadistused

Hoia kaugjuhtimispuldil ühte nuppu all, et teha katkematu muutmise toiming ja vähendada kiirust. See on kasulik kanali/helitugevusega seotud katkematu toimingu aeglustamiseks või horisontaalses või vertikaalses loendis olevate üksuste liikumise aeglustamiseks.

Kaugjuhtimispuldi nupu korduse seadistuste aken on avatud simuleeritud teleriekraanil, mis esitab telesaadet. Nupu aeglast kordust saab menüüs igal ajal sisse või välja lülitada. Kordusintervalle saab reguleerida alammenüüs. Kaugjuhtimispuldi nupu korduse seadistuste aken on avatud simuleeritud teleriekraanil, mis esitab telesaadet. Nupu aeglast kordust saab menüüs igal ajal sisse või välja lülitada. Kordusintervalle saab reguleerida alammenüüs.

Üldist

Juurdepääsetavuse otseteed

Funktsioon „Juurdepääsetavuse otseteed“ annab sulle hõlpsa juurdepääsu ekraanil olevale menüüle, mis võimaldab sul teleri hõlbustusfunktsioonide olekut vaadata või neid muuta. Saad enamikku teleri hõlbustusfunktsioone aktiveerida, hoides all nutika kaugjuhtimispuldi nuppe või või avades süsteemi seadetes „Juurdepääsetavuse menüü“.

 QLED-teleri esivaade, juurdepääsetavuse otseteed  QLED-teleri esivaade, juurdepääsetavuse otseteed