Keskkond

KAS TEIL ON KÜSIMUSI?
KAS TEIL ON KÜSIMUSI?

Anname oma osa maakera hoidmiseks

Ettevõtte Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. eesmärk on vähendada kõikide toodetega kaasnevat keskkonnamõju; selleks osaletakse Euroopas mitmetes algatustes, nagu EPEE (European Partnership for Energy & the Environment, Euroopa energia- ja keskkonnaalane partnerlus) ja EHPA (European Heat Pump Association, Euroopa soojuspumba Assotsiatsioon).

F-gaasi heitmete vähendamine

F-gaasi heitmete vähendamiseks kehtestatud olulistest ELi õigusaktidest lähtuvalt on Samsung elamutes kasutatavatesse kliimaseadmetesse uut tüüpi külmaainet lisanud. Väikese globaalse soojendamise potentsiaaliga (GWP) 675 külmaaine R32 on kliimaseadme tööstuses jätkusuutlik lahendus.

Samsung Air Conditioner Climate Environment Sustainability

Elektroonikaromude haldamine

Samsung on keskkonnakohustuste täitmiseks kehtestanud tagasivõtusüsteemid, mis on kooskõlas kehtivate ringlussevõttu käsitlevate õigusaktidega, nagu WEEE (elektroonikaromude) direktiiv, millega kehtestatakse elektroonikaromude kogumise, ringlussevõtu ja taaskasutamise eesmärgid.

Samsung Air Conditioner Climate Environment Sustainability

Akudirektiiv

Samsung täidab ELi akudirektiivi – õigusakti, millega reguleeritakse akude tootmist ja kõrvaldamist.

Samsung Air Conditioner Climate Environment Sustainability

Keskkonnasõbralik pakend

Meie tegevus vastab pakendamist käsitlevatele nõuetele kõikides riikides, kus Samsungi tooteid müüakse. Nende algatuste abil tagame, et kui vähegi võimalik, korduskasutatakse, taaskasutatakse ja töödeldakse meie toodete pakendid ümber ning see on tarbijale tasuta.

Samsung Air Conditioner Climate Environment Sustainability

Ökodisaini- ja energiamärgised

Samsung Kliimaseade Kliima Keskkonnasäästlikkus Ökodisain Energia

Tõendatult jätkusuutlik

Vabatahtlik märgistus toodete tähistamiseks, et tarbijad tunneksid tooted lihtsasti ära. Samsung on üks üleilmse elektroonikatööstuse ettevõtetest, kellele on omistatud suurim arv väliselt tunnustatud sertifikaate.

Sertifikaadid

Võtke meiega ühendust

Kas soovite Samsungi kliimasüsteemide kohta lisateavet? Sooviksime teie arvamust kuulda.

Samsungi kliimalahenduste kohta

Samsung kujundab uuenduse ja tõhususe poolest kogu maailmas tunnustatud, auhinnatud kliimasüsteemidega õhukvaliteediga seonduvat põhjalikult ümber.