Mitmekesisus · Võrdsus · Kaasatus

Mitmekesisus · Võrdsus · Kaasatus

Juurutame mitmekesist
kultuuri, et luua
paremat tulevikku

Juurutame mitmekesist
kultuuri, et luua
paremat tulevikku

Ole sina ise, me ehitame paremat homset

Meie Samsungis usume, et innovatsiooni ja kasvu tõukavad tagant kaasav kultuur ja mitmekesine tööjõud.
Püüame luua globaalset tiimi, mis võtab kõiki omaks ja pakub võrdseid võimalusi, innustades meie talente jääma iseendaks.
Üheskoos püüame ehitada oma klientidele, partneritele ja kogukondadele parema tuleviku.

Samsungi inimesed

Kuna meie töötajad toovad Samsungisse erisuguseid kogemusi ja vaatenurki,
aitavad nad meil luua parema tuleviku.

Töötajate ressursside rühmad (ERGs)

Väärtustame mitmekesist, kaasavat kultuuri, mis soodustab innovatsiooni Töötajate ressursside rühmade kaudu,
kus inimesed vahetavad mõtteid, õpivad erimeelsustest ja muudavad need väärtuslikuks.

* Samsungis tegutsevad mitmesugused ERGs, soopõhised, LGBTQ+, rassipõhised, töötavate vanemate ning mitmesuguste piirkondade, sh Ameerika Ühendriigid, Euroopa, Ladina-Ameerika ja Lähis-Ida veteranide omad.

Initiative Highlights

Edendame kaasavat tehnoloogiakeskkonda,
integreerides erinevaid DEI püüdlusi oma töösse ja toodetesse.

* Töötavad algatuse kavad või tegevused võivad muutuda või need võidakse katkestada olenevalt iga tütarettevõtte tingimustest.

Tunnustus ja auhinnad

Sestsaadik, kui alustasime oma kommunikatsiooni ning enama mitmekesisuse ja kaasamise saavutamise teekonda,
on meie jõupingutusi tunnustanud toetusrühmad, valitsused ja valitsusvälised organisatsioonid.