KAMPAANIA „SINGLESOCKS” TINGIMUSED

24.03.2016
KAMPAANIA „SINGLESOCKS” TINGIMUSED

1. Käesolevad Tingimused sisaldavad teavet Singlesocks kampaanias osalemise kohta. Klõpsates veebilehel nupule „Olen tingimustega tutvunud”, kinnitate, et olete käesolevad Tingimused läbi lugenud ja nõustute neid täitma.

2. Kampaania korraldaja on SIA Samsung Electronics Baltics (Korraldaja), aadress Riia, Duntes iela 6, LV-1013.

3. Kampaanias võivad osaleda kõik personaalset Facebooki kontot omavad isikud (Osaleja), vanuselise või soolise piiranguta. Osaleja alaline elukoht peab olema Eestis.

4. Alla 18-aastased Osalejad peavad käesolevad Tingimused läbi lugema koos oma lapsevanema või seadusliku esindajaga ning veenduma, et tema ja lapsevanem või seaduslik esindaja mõistavad käesolevaid Tingimusi ja nõustuvad nendega.

5. Korraldaja ja Korraldaja agentuuride töötajad, kes on otseselt seotud Kampaania korraldamise ja läbiviimisega, võivad osaleda Kampaanias, kuid nad ei osale auhinna loosimisel.

6. Kampaanias osalemiseks ei ole vaja osta tooteid.

7. Kampaania kestab 24. märtsist kuni 31. maini 2016. Võitjad tehakse teatavaks 3. juunil 2016.

8. Kampaanias osalemiseks peavad Osalejad Veebilehele sisse logima oma Facebooki kontoga. Veebilehe konto jaoks võivad Osalejad luua uue kasutajanime.

9. Osalejad peavad tegema oma üksikust sokist vähemalt ühe foto ja selle Veebilehele üles laadima. Soki fotole tuleb lisada ka kirjeldus. Osalejad võivad südamega nupule vajutades laikida teiste Osalejate üksikuid sokke. Kui laikimine toimub vastastikku, moodustub kahe Osaleja üksikutest sokkidest paar. Osaleja võib saata sokipaari teise soki omanikule sõnumeid. Osaleja võib jagada moodustatud sokipaari Facebookis ja Twitteris.

10. Osaleja, kes jagab moodustatud sokipaare Facebookis või Twitteris teemaviitega #SingleSocks, osaleb auhinna loosimisel. Jagamisel peab privaatsussäte olema seatud valikule „Avalik”. Kui Osaleja ei jaga moodustatud sokipaari, siis ta selle konkreetse sokipaariga auhinna loosimisel ei osale.

11. Osaleja võib jagada ja osaleda auhinna loosimisel mitme sokipaariga. Iga jagatud sokipaar annab Osalejale auhinna loosimisel ühe osaluspileti. Kui ühte paari jagatakse mitu korda, siis auhinna loosimisel läheb arvesse ainult esimene jagamine.

12. Kui mõlemad Osalejad, kelle sokid moodustasid paari, jagavad sokipaari vastavalt käesolevatele Tingimustele, antakse auhinnaloosimisele kaks osaluspiletit, üks kummalegi Osalejale.

13. Korraldaja ei arvesta postitustega (postitused Veebilehel, jagamised ja teised Kampaaniaga vahetult seotud postitused), mis ei ole postitatud vastavalt käesolevatele Tingimustele. Taktitud, mittetäielikud või arusaamatud postitused ei lähe arvesse ja vajadusel võidakse need eemaldada.

14. Võitja sokipaar loositakse juhuslikult www.random.org abil. Võidab ainult üks sokipaar. Kampaania võitjateks (Võitjad) kuulutatakse Osalejad, kelle sokid moodustavad võitnud sokipaari. Võitjad kuulutatakse välja 3. juunil 2016 www.singlesocks.ee, www.samsung.ee ja Samsung Eesti Facebooki lehel.

15. Auhinnaks on kaks pesumasinat Samsung AddWash, üks kummalegi Võitjale.

16. Võitjal palutakse saata Korraldajale Facebooki sõnum, et leppida kokku auhinna kättesaamise osas.

17. Võitja peab teatama selle isiku ees- ja perekonnanime, kes auhinnale järele tuleb. Auhinna kättesaamiseks peab see isik esitama passi või ID-kaardi. Kui auhinna võtab vastu kolmas osapool, peab Võitja eelnevalt saama kolmanda osapoole kinnituse, et viimane nõustub jagama oma isikuandmeid auhinna kättesaamise eesmärgil.

18. Võitja peab Korraldajaga ühendust võtma seitsme päeva jooksul alates võitnud sokipaari väljakuulutamisest. Kui Võitja ei võta Korraldajaga seitsme päeva jooksul ühendust, on Korraldajal õigus jätta auhind välja andmata. Kui võitnud sokipaari ühe soki omanik ei võta Korraldajaga ühendust, ei takista see teise soki omanikul auhinda vastavalt käesolevates Tingimustes kirjeldatud reeglitele vastu võtta.

19. Olles auhinna saamise osas kokku leppinud, peab Võitja tulema auhinnale järele Samsung Electronics Estonia büroosse, aadressil Tammsaare tee 47, Tallinn, EE-11316, ühe kuu jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui auhinnale ei ole ühe kuu jooksul järele tuldud, on Korraldajal õigus jätta auhind välja andmata. Järeletulemisega seotud kulud kannab Võitja.

20. Osaleja nõustub, et Korraldaja töötleb tema isikuandmeid Kampaania korraldamise ja läbiviimise eesmärgil.

21. Kui Osalejal on Kampaania kohta küsimusi, saab ta Korraldajaga ühendust võtta, saates Facebooki sõnumi, helistades Samsungi kõnekeskuse telefoninumbril 800 7267 või kirjutades e-posti aadressile info@samsung.ee. Kaebuseid Kampaania kohta saab Korraldajale esitada kuni 30. juunini 2016.