Eesti kodudes on enamasti 3-10 aasta vanused külmkapid

02.07.2018
Eesti kodudes on enamasti 3-10 aasta vanused külmkapid

Samsungi tellitud Baltikumi-ülesest uuringust selgus, et Eesti inimeste kodudes on enamasti külmkapid, mille vanus jääb 3-10 aasta vahemikku ja ligi 5 protsendi inimeste puhul on kodus oleva külmkapi vanus lausa üle 16 aasta. Uue külmkapi valikul on inimeste jaoks kõige olulisem külmiku tüüp ehk kas näiteks sügavkülmik on olemas ja kas see paikneb ülemises või alumises osas. 

Uuringu kohaselt jääb 65% inimeste kodus olevatest külmkappidest vanusevahemikku 3-10 aastat ning riikide võrdluses on keskmiselt kõige vanemad külmkapid lätlaste majapidamistes. Vähem kui aasta aega vana külmik on ligi 5% inimeste kodudes.

Uue külmkapi ostmisel osutus tähtsaimaks teguriks külmiku tüüp ehk milline on erinevate osade olemasolu ja paigutus – kas sügavkülm on olemas ja kas see asetseb üleval või allosas, uksed avanevad kahele poole laiali jne. „Huvitav on see, et ülekaalukalt, keskmiselt 74% vastajatest, eelistavad paigutust, kus sügavkülm on just külmkapi alumises osas. Siin aga eristuvad selgelt Eesti inimesed, kes lätlaste ja leedukatega võrreldes sooviksid märksa rohkem, et nende külmikul oleks sügavkülm hoopis ülemises osas,“ kommenteeris Samsung Eesti juht Toomas Tiits. Kui alumist sügavkülma eelistab näiteks 82% leedulastest, siis eestlaste puhul on see 61%.

Külmkapi tüübi järel on olulisuselt järgmisteks kriteeriumiteks mahutavus ja suurus. „Üldjuhul käivad need kaks kriteeriumit käsikäes, seega võib öelda, et kui on teada, kas külmik peaks olema sügavkülmaga või mitte, siis ongi kõige olulisemaks uue külmiku valikukriteeriumiks selle suurus ja palju see mahutab,“ selgitas Tiits ja lisas, et üha enam oodataksegi, et külmikusse õnnestuks võimalikult palju ja mugavalt oma toiduaineid ära mahutada, et neid võimalikult kaua värskena hoida. „Samsungi üle 600 liitrise mahutavusega kõrvuti ustega külmkapid on selles osas inimestes väga palju huvi äratanud ning seda just rohkem eestlaste seas.“ Kui Eesti inimestest eelistab 18% kõrvuti asetsevate ustega külmkappi, siis näiteks lätlaste puhul on see number 9%.  

Samsungi Eesti juht märkis, et huvitaval kombel ei ole külmikuotsijate prioriteetide seas eespool energiatarbe ja hinna kriteeriumid. „Külmiku energiatarbimist pidas oluliseks 41% vastajatest ning hinda 31%. Samas võiks see just vanemate külmkappide omanike puhul olla olulisemal kohal, sest tänapäevased külmkapid annavad juba elektrikulu pealt tuntava kokkuhoiu,“ lausus Tiits.

Kõige ebaolulisem on inimeste jaoks külmiku värv, mida pidas oluliseks 14% ning madal müratase, mida tähtsustab 16% küsitlusele vastanutest.

Samsungi tellitud uuringu viis Eesti elanike seas läbi Norstat, uuringus osales 500 inimest. Eestis, Lätis ja Leedus samaaegselt läbi viidud küsitluse eesmärk oli selgitada, millised on inimeste valikueelistused uue külmkapi ostmisel. 

Lisainfo:
Liga Bite
Samsung Electronics Baltic SIA
Tel: +371 6707 6046
l.bite@samsung.com

Eesti kodudes on enamasti 3-10 aasta vanused külmkapid