Samsung LIVING Smart: eestlased eelistavad kasutada energiasäästlikku tehnoloogiat

10.12.2014
Samsung LIVING Smart: eestlased eelistavad kasutada energiasäästlikku tehnoloogiat
Samsung LIVING Smart: eestlased eelistavad kasutada energiasäästlikku tehnoloogiat Samsung LIVING Smart: eestlased eelistavad kasutada energiasäästlikku tehnoloogiat Samsung LIVING Smart: eestlased eelistavad kasutada energiasäästlikku tehnoloogiat Samsung LIVING Smart: eestlased eelistavad kasutada energiasäästlikku tehnoloogiat

Vaata Samsungi tarbijakäitumise uuringu LIVING tervet esitlust

Samsung esitles täna Baltimaades läbi viidud tarbijakäitumise uuringut LIVING Smart, milles uuriti eestlaste, lätlaste ja leedulaste harjumusi energiasäästlikkuse ning keskkonnasõbralikkuse suhtes. Uuringu tulemustest selgus, et kolme riigi võrdluses on leedulased igapäevaselt kõige keskkonnasõbralikumad, kuid kõikide Baltimaade inimesed toetuvad energia säästmisel paljuski energiasäästliku tehnoloogia kasutamisele – 77 protsenti inimestest.

Samsung LIVING Smart uuringu kohaselt säästab mingil viisil energiat 56 protsenti eestlastest, Lätis 57 protsenti inimestest ja Leedus oluliselt rohkem – 75 protsenti inimestest. Peamine põhjus, miks eestlased energiat säästavad, on soov keskkonda kaitsta (43 protsenti), veidi vähem, 41 protsenti eestlastest säästab selleks, et elektriarvet vähendada. 

Uuringu kohaselt säästavad inimesed kodudes vett ja energiat peamiselt energiasäästlike kodumasinate abil – neid kasutab Baltimaades keskmiselt 77 protsenti inimestest. 58 protsenti eestlastest eelistab valida kõrgeima energiaklassiga kodumasina, mis pikemas perspektiivis säästab energiat ja aitab ka kulusid kokku hoida.

„Uuring näitab, et inimesed on valmis oma igapäevaseid harjumusi muutma selliselt, et need on kasulikumad nii nende rahakotile kui ka keskkonnale. Inimesed mõistavad, et nad vastutavad oma igapäevaste valikute eest ja toote odavam hind ei tähenda pikemas plaanis ilmtingimata kasu keskkonnale ega rahakotile,” ütles Samsung Eesti juht Toomas Tiits.

Tiitsi sõnul huvituvad inimesed aina enam ka „targa kodu“ funktsioonidest. „Igapäevast energiasäästmist peetakse sageli „tüütuks“ ning seetõttu eelistavadki paljud kasutada tehnoloogiat, mis teeb seda nende eest. Võimalus juhtida distantsilt kodu valgustust, küttesüsteemi ning kodumasinaid on mugav ja huvi selliste lahenduste vastu aina kasvab,“ tutvustas Tiits praegust trendi.

Uuringu esitlusel osalenud säästva ja tervisliku elustiili portaali Bioneer.ee toimetaja Katrin Jõgisaare sõnul on eestlased jõudnud olukorda, kus säästvad valikud on saamas harjumuseks. „Keskkonnasääst oli Eestis trendikas 2008. aastal, kui toimus näiteks esimene Teeme Ära koristusaktsioon ja kui alles õpiti prügisorteerimist. Tänaseks on sellest trendist saanud igapäevase käitumise osa, mille mõju osatakse ka rahas hinnata,” ütles Jõgisaar. Uuringu põhjal tegeleb igapäevase energiasäästmisega 50 protsenti eestlastest ja 51 protsenti leedulastest, kuid vaid 27 protsenti lätlastest. 

 

Uuring näitab, et eestlastel on energia säästmisel erinevad harjumused: 94 protsenti eestlastest kustutab kodunt lahkudes tuled, 91 protsent kustutab tule ruumist lahkudes, 76 protsenti kasutab säästupirne, 72 protsenti lülitab kodunt lahkudes välja kodumasinad, 65 protsenti tõmbab pistikupesast juhtme välja ja 57 protsenti eestlastest valib optimaalse temperatuuri. „Mõne lihtsa tegevusega on võimalik majapidamise elektritarbimist vähendada lausa 10 protsenti, oluliselt harjumusi muutes on võimalik seda teha ka rohkem,” kommenteeris GfK Eesti divisjoni juht Jana Bruns.

 

Samsung LIVING Smart uuringust selgus, et 39 protsenti eestlastest ja lätlastest mõtleb sellele, millist mõju nende käitumine keskkonnale avaldab. Leedus muretseb keskkonna pärast 61 protsenti inimestest. Nii Eestis kui ka Lätis on 20 protsenti inimesi, kes ei mõtle üldse keskkonna säästmisele.

 

Uuringust selgub ka, et energiasäästmine on populaarsem vanema põlvkonna inimeste hulgas – inimesed vanuses 55–65 säästavad energiat oluliselt rohkem kui inimesed vanuses 25–34. Näiteks säästupirne kasutab 74 protsenti noorematest vastajatest, kuid 87 protsenti vanemast vastajaskonnast, energiasäästlikuma kodumasina valib 69 protsenti noortest ja 90 protsenti vanemast vastajaskonnast.

 Uuringu Samsung LIVING Smart eesmärk oli analüüsida eestlaste, lätlaste ja leedulaste igapäevaseid harjumusi energia säästmisel ning selgitada välja põhjused ja viisid, kuidas inimesed energiat säästavad. Uuringu viis turu-uuringute firma GfK läbi oktoobris, kasutades CAWI veebiküsitlusmeetodit. Uuringus osales 2222 inimest kolmest Balti riigist.

 

 Lisainformatsioon: Jana Bruns Turu-uuringute firma GfK Eesti divisjoni juht Tel: +372 53307823 jana.bruns@gfk.com

Iveta Bojāre Samsung Electronics Baltics Korporatiivkommunikatsiooni juht Tel.: +371 2655 4515 i.bojare@samsung.com

Loend Eelmine Järgmist lehekülge ei ole