Noored hindasid oma oskused unistuste töö saamiseks piisavalt heaks

08.03.2018

Kuu aja jooksul digioskuste testi täitnud noorte tulemused näitavad, et IT-sektori unistuste töö saamise valem ja selleks vajalikud oskused on noortele juba täna üsna hästi teada. Kõige kõrgemini hindasid noored prioriteetide seadmise oskust ja laia silmaringi, väljakutsuvaks märgiti aga keerulised tekstid ja töö virtuaalmaailmas.

Tööturul vajalikke tulevikuoskusi uuriva ja tööandjate brändinguga tegeleva agentuuri Instar ekspert Kersti Vannas selgitas, et kasvav IT-sektor ning konkurents põnevatele digivaldkonna töökohtadele on tekitanud juba täna paljudes noortes soovi oma tulevik just IT-ga siduda.

Noorte tulevikuoskuste testimiseks lõi Instar koostöös Samsung Digi Passi noorteprogrammiga testi, mida täitis kuu jooksul üle 244 huvilise. “Noortelt kandideerijatelt oodatakse tööandjate poolt ülesandepõhiste kompetentside asemel hoopis laiemat oskuste spektrit. Seetõttu on hea meel näha, et näiteks 81% vastanud noortest on juba täna kursis disainmõtlemisega ning et 87% peab oluliseks jälgida erinevate valdkondade trende, mitte ainult huvipakkuvaid teemasid,” kirjeldas Vannas.

Oluliste sotsiaalsete oskuste seas märkis ta ära, et 58% noortest suhtleb enda hinnangul eelarvamustevabalt ning 69% lahendab probleeme loovmõtlemisega - mõlemad oskused on Vannase sõnul rahvusvahelises digivaldkonnas äärmiselt tähtsad.

Samas näitab lühi-uuring, et nii mõnelgi juhul on noortel oma oskuste arendamisel veel kasvuruumi. Nii näiteks tõdes 61% noortest, et kui teema neid ei huvita, kipub tundmatut teksti lugedes tähelepanu hajuma ja sisu lahtimõtestamine on vahel keeruline. Samuti eelistab 36% noortest pigem kodus tööd teha, samas kui üha virtuaalsemaks muutuvas maailmas muutub Vannase sõnul aina olulisemaks just suhete hoidmine ja loomine, mida on sageli mõistlikum silmast-silma teha.

“Oma unistuste töö leidmiseks saab iga noor juba täna valmistuda, et olla tulevikus konkurentsivõimeline ja edukas. Selleks tasub analüüsida kriitiliselt oma tänaseid oskusi ja pöörata tähelepanu nende digioskuste arendamisele, mis täna veel pisut vajaka jäävad, aga tuleviku töökohtadel olulist rolli mängivad. Sealjuures ei tohiks läheneda oma arengule liiga kitsalt, vaid pidada silmas ka näiteks sotsiaalsete kompetentside laiendamist, nagu näiteks meeskonnatöö oskust, eesmärgistamine, prioriseerimine või ajajuhtimine,” selgitas Vannas.

Tulevikuoskuste uurimiseks loodud test on jätkuvalt avatud ja kõik noored, kes soovivad teada, milliseid oskusi on neil vaja arendada tuleviku IT-sektoris töötamiseks, saavad täita testi siin: http://bit.ly/2Bo1Am7

Teadmisi tulevikuks oluliste digioskuste kohta jagas Vannas noortele kooliprogrammis Samsung Digi Pass. Selle käigus arendasid 14-19-aastased kutseõppurid koos oma mentoritega nelja kuu jooksul leidlikke digilahendusi. Tallinna Ülikooli, Eesti Noorteühenduste Liidu ja Samsungi koostöös sündinud programmis said noored nii Vannase kui ka teiste ekspertide juhendamisel omandada digivaldkonna ettevõtluses olulisi oskuseid, mis on neile abiks tulevastes karjäärivalikutes.