Uuring: üle poole Eesti inimestest ei oska kasutada erinevatele riietele mõeldud pesumasinaprogramme

21.05.2018
Uuring: üle poole Eesti inimestest ei oska kasutada erinevatele riietele mõeldud pesumasinaprogramme

44% Eesti inimestest teab, milliseid pesuprogramme tuleb erinevate riidesortide puhul kasutada, selgus Samsungi tellitud ja uuringufirma Norstat poolt Eestis läbi viidud uuringust. Iga teine Eesti inimene teab, kuidas pesumasinaga pesta enamlevinud riidesorte ning 10% ei ole kunagi mõelnud, millise riide jaoks milline programm sobib.
Uuringu järgi tegelevad majapidamistes pesupesemisega rohkem naised, kelle teadlikkus erinevates pesuprogrammidest on märksa kõrgem kui meestel. 49% uuringus osalenud naistest oskab seadistada pesumasina iga riidesordi jaoks, samas kui meestest valdab seda oskust vaid 38%.
“88% vastanud naistest tunnistas, et just tema hoolitseb kodus pesupesemise eest seega on loogiline, et just nemad on paremini kursis ka sellega, milline veetemperatuur, pesutsükkel ja tsentrifuugikiirus erinevatele kangastele sobib,” kommenteeris uuringu tellinud Samsung Eesti juht Toomas Tiits. “Mõningast asjatundmatust demonstreerisid mehed, kellest iga kümnes tunnistas, et nad ei tunne ühtki pesumasina programmi.”
Valdav osa ehk 73% Eesti inimesi peseb pesu 1-3 korda nädalas, 10% inimesi peseb harvemini kui kord nädalas. Igapäevaselt töötab pesumasin 4% inimeste kodus.
“Kaasaegne tehnoloogia ja head pesuvahendid töötlevad erinevaid kangaid õrnalt ning seetõttu näevad riided head välja ka pärast kümneid pesukordi, seetõttu on pesupesemine paljudes majapidamistes saanud ülepäevaseks tegevuseks,” rääkis Tiits. “Vähetähtis pole ka pesupesemiseks kuluv aeg – näiteks Samsungi uus QuickDrive pesumasin suudab pesu pesta puhtaks kaks korda kiiremini kui muu masinad ning tagab selle, et puhtad rõivad on kogu aeg ja väikese vaevaga käepärast.”
Kui pesupesemine on kodustest töödest peamiselt naiste pärusmaa, siis üldiselt panustavad majapidamise korrashoiule perekonnaliikmed üsna võrdselt. Keskeltläbi kulutavad pooled Eesti inimesed nädalas kodustele töödele 1-3 tundi, veerand vastanutest küürib kodu nädalas rohkem kui viis tundi.
Samsungi tellitud pesupesemisharjumuste uuringu viis Eesti elanike seas läbi Norstat, uuringus osales 508 inimest. Eestis, Lätis ja Leedus samaaegselt läbi viidud küsitluse eesmärk oli välja selgitada, millised on inimeste pesupesemisharjumused ning kui hästi nad tunnevad pesumasinate tehnoloogilisi võimalusi.

Uuring: üle poole Eesti inimestest ei oska kasutada erinevatele riietele mõeldud pesumasinaprogramme