LEPINGUST TAGANEMISE
AVALDUSE VORM

Teil on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul ilma põhjendust andmata.

Lepingust taganemise periood aegub 14 päeva möödumisel alates päevast, mil teie või teie poolt määratud kolmas isik, välja arvatud vedaja, saab oma valdusse (i) kauba või (ii) viimase kauba kui ühe tellimuse raames tellitakse mitu kaupa, mis tarnitakse eraldi.

Taganemisõiguse kasutamiseks peate meid Adressaat Premiumstore OÜ, Pärnu mnt 22 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10141, 800 7267, info@samsung.ee oma otsusest lepingust taganeda teavitama selgesõnalise avaldusega (nt posti, faksi või e-posti teel saadetud kiri) või käesoleva lepingust taganemise avalduse tüüpvormiga.
Taganemisõiguse tähtajast kinnipidamiseks piisab sellest, kui saadate meile selle avalduse tüüpvormi või enda koostatud avalduse lepingust taganemise kohta enne taganemistähtaja möödumist.

Teil on võimalik täita ja esitada taganemisavalduse vorm või enda koostatud selgesõnaline avaldus meie veebilehel https://www.samsung.com/ee/web/returns/ või oma Samsungi e-poe kasutajakonto kaudu. Kui kasutate üht antud võimalustest, saadame teile taganemisavalduse kättesaamise kinnituse püsival andmekandjal (nt e-posti teel) ilma viivituseta.

**

Käesolevast lepingust taganemise korral tagastame teile kõik teilt saadud tasud, sealhulgas tarnekulu (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad teie valitud tarnetüübist, kui see ei ole meie poolt pakutud kõige odavam standardtarne) ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil me saime teada teie otsusest käesolevast lepingust taganeda. Me teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida te kasutasite algses tehingus, kui te ei ole selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti. Igal juhul ei kaasne teile sellise tagasimaksega mingit tasu.

Me võime viivitada tagasimaksega kuni oleme kauba tagasi saanud või kuni olete esitanud tõendid, et olete kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Te peate saatma kauba tagasi või meile, „Samsung Kauplus“,Suur-Sõjamäe 4, 11415 Tallinn, Estonia, üle andma ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil te teavitasite meid käesolevast lepingust taganemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate kauba tagasi enne 14 päeva möödumist.

Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud peate tasuma teie. Maksumus on hinnanguliselt maksimaalselt umbes 5 euro.

Te vastutate üksnes kauba väärtuse sellise vähenemise eest, mis on tekkinud kauba käitlemisest muul viisil, kui on nõutav kauba olemuse, omaduste ja toimimise tagamiseks.

PALUN TÄITKE JA SAATKE SEE VORM MEILE AINULT JUHUL, KUI SOOVITE LEPINGUST TAGANEDA!

Adressaat Premiumstore OÜ, Pärnu mnt 22 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10141, 800 7267, info@samsung.ee