Kuidas saan Note9 S Peni ühendada Bluetoothi kaudu?

Kuni 10 m töökaugusega S Pen võimaldab võtta Note9 seadmest maksimumi.

 

Note9 S Pen on seadmega juba ühendatud, seega puudub vajadus Bluetoothi käsitsi ühendamiseks.

 

Kui soovite seadmega ühendada veel ühe S Peni, kasutage selleks Bluetoothi ja saate kasutada kõiki võimalusi. 

Tähelepanu: ühendada saab ainult Bluetoothi madala energia (BLE) toega ja Samsungi heaks kiidetud S Pen-e.

Teise S Peni ühendamine
1 Ühendamisega alustamiseks sisestage S Pen pesasse.
2 Teavituste paneeli avamiseks libistage seadme ülemisest otsast alla.
3 Laiendage teavituste paneeli valikud.
Libistage teavituste paneel alla
4 Libistage teavituste paneel vasakule.
Laiendatud teavituste paneel
5

Toksake S Pen kaugjuhtimispult.

S Peni kaugjuhtimispuldi valik teavituste paneelil
6 Aktiveerimiseks toksake uuesti.

S Peni ikoon olekuribal vilgub ja ühenduse loomine võib võtta mõne sekundi. 

S Peni ikoon

Tähelepanu: ärge eemaldage S Peni ühenduse loomise ajal seadmest. See katkestab protsessi. 

Kui S Pen on ühendatud, kaob S Peni ikoon olekuribalt.

 

Kui ühendamine ebaõnnestus või soovite kasutada eelmist S Peni, ühendage see uuesti vastavalt üleval kirjeldatule.

S Peni lähtestamine

S Peni ühenduse lähtestamiseks on kaks võimalust: 

1 pikk vajutus ikoonil S Pen kaugjuhtimispult,
2 S Pen kaugjuhtimispuldi seadete ekraan avaneb automaatselt,
3 toksake ikoonile „Lisavalikud“,
Toksake S Peni kaugjuhtumispuldi menüüs lisavalikutel
4

toksake „Lähtesta S Pen“.

Lähtesta S Pen valik S Peni kaugjuhtimispuldi menüüs

Samale pääsete ligi ka valiku Seaded kaudu:

1

avage Seaded,

2

toksake Täpsemad funktsioonid,

3

toksake S Pen,

4

toksake S Pen kaugjuhtimispult,

5 toksake ikoonile „Lisavalikud“,
Toksake S Peni kaugjuhtumispuldi menüüs lisavalikutel
6

toksake „Lähtesta S Pen“.

Lähtesta S Pen valik S Peni kaugjuhtimispuldi menüüs

aitäh tagasiside eest