Tehaseseadete taastamine

Kui teleri talitluses tekib probleeme, saab neid kõrvaldada, taastades teleri tehasesätted. Tehasesätete taastamisel kustutatakse seadmest kõik andmed, sealhulgas kanalite nimekiri, seadistused, allalaaditud rakendused ja konto seadistused. Seetõttu soovitame enne tehasesätete taastamist teha andmetest koopia. 
 

Taastatakse kõik tehase algsätted. 
Selleks järgige allolevaid samme: 
 

Vajutage kaugjuhtimispuldil Menüü (Menu) 
Valige ekraanil Tugi (Support):

Valige ekraanil Tugi (Support)

Valige ekraanil Enesediagnostika (Self Diagnosis)

Valige ekraanil Enesediagnostika (Self Diagnosis)

Valige ekraanil Lähtesta (Reset)

Valige ekraanil Lähtesta (Reset)

Sisestage PIN-kood „0000“

Sisestage PIN-kood „0000“

 Vajutage “JAH”.
 

Pärast teleri lähtestamist peate seadistama isehäälestuse (Plug and Play) abil.

aitäh tagasiside eest