SAMSUNGI 8K STENDI KAMPAANIA

(edaspidi „KAMPAANIA“)

 

Kampaania korraldaja

1.   Kampaania korraldaja on SIA Samsung Electronics Baltics (edaspidi „korraldaja“), äriregistri kood 40003963909, asukoht Duntes iela 6, Riia, LV-1013, Läti.

 

Kampaania kestus

2.   Kampaania algab 19. augustil 2019 ja lõpeb 17. septembril 2019 (edaspidi „kampaaniaperiood“).

      Kampaania toimub neljas etapis:

        2.1.       19. augustist 2019 kuni 25. augustini 2019;

        2.2.       26. augustist 2019 kuni 1. septembrini 2019;

        2.3.       2. septembrist 2019 kuni 8. septembrini 2019;

        2.4.       9. septembrist 2019 kuni 17. septembrini 2019.

 

Osalejad

3.   Kampaania on ette nähtud ainult eraisikutele.

4.   Kampaanias osalemiseks peab osalejatel (edaspidi „osalejad“) olema Facebooki ja/või Instagrami konto.

5.   Alla 18-aastased isikud võivad kampaanias osaleda oma vanema või seadusliku eestkostja (hooldaja) nõusolekul.

6.   Korraldaja esindajad ja kampaaniasse kaasatud ettevõtete töötajad ei saa kampaanias osaleda.

 

Kampaania

7.   Kampaania asukoht (edaspidi „kampaania asukoht“) on 8K stend, mis asub Ülemiste keskuses, aadressil Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 11415, Rimi supermarketi ees.

8.   Kampaanias osalemiseks peavad osalejad kampaania asukohas (8K stendi sees) tegema endast ja/või oma sõpradest selfi ning laadima selle üles isiklikule Facebooki ja/või Instagrami kontole, kasutades teemaviidet #8KEternity.

9.   Osaleja võib pildi üles laadida ajavahemikus 19. august 2019 kell 17.00 kuni 17. september 2019 kell 23.59. Pilt peab olema üles laaditud privaatsussättega „avalik“.

10.  Kui pildil on näha osaleja sõpra/sõpru, peab osaleja sõpra/sõpru teavitama siinsetest tingimustest ja saama temalt/neilt enne pildi üles laadimist sellekohase nõusoleku.

11.  Korraldaja kontrollib osalejate üles laaditud pilte. Korraldaja vaatab läbi ja jätab loosimisest välja pildid, mis: a) on õigusnormide vastased; b) rikuvad kolmandate osapoolte õigusi; c) on ahistavad, solvavad, kahjustavad, ähvardavad või diskrimineerivad; d) on ebamoraalsed; või e) kujutavad alkoholi, uimastite või psühhotroopsete ainete kasutamist. Võltskontodelt üles laaditud pilte ei võeta arvesse ja korraldaja jätab need loosimisest välja.

12.  Kampaania loosimisse kaasatakse kõik osalejad, kelle pilt on üles laaditud kooskõlas kampaania tingimustega.

 

Auhind

13.  Auhinnaks on 32 (kolmkümmend kaks) ülemiste keskuses asuva Apollo kino piletit, väärtusega 10 eurot pilet.

14.  Auhind on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks.

15.  Auhinnavõitjad kuulutatakse välja korraldaja Facebooki ja/või Instagrami lehel järgmistel kuupäevadel:

        15.1.     23. august 2019;

        15.2.     30. august 2019;

        15.3.     6. september 2019;

        15.4.     17. september 2019.

16.  Igal mainitud kuupäeval valitakse välja neli võitjat, kellest igaüks saab 2 (kaks) Ülemiste keskuses asuva Apollo kino piletit.

17.  Auhindade üleandmiseks võtab korraldaja kampaania võitjatega isiklikult ühendust Facebookis ja/või Instagramis.

18.  Auhinda ei saa vahetada sularahaks, ümber vahetada ega tagastada. See ei mõjuta seadustes sätestatud tarbija õiguseid.

19.  Auhind peab olema vastu võetud hiljemalt 30. septembriks. Kui võitja ei võta auhinda õigeaegselt vastu, siis see tühistatakse ja võitja kaotab õiguse auhinda saada.

20.  Korraldajal on õigus kampaaniavõitja tehtud pilti oma Facebooki ja/või Instagrami lehe kaudu jagada.

 

Isikuandmete töötlemine

21.  Korraldaja kasutab osalejate isikuandmeid ja nende üleslaaditud pilte kampaania elluviimise eesmärgil.

22.  Korraldajale isikuandmete edastamine on vabatahtlik. Siiski, kui osaleja ei edasta kampaanias osalemiseks vajalikke andmeid, ei ole tal võimalik kampaanias osaleda.

23.  Osalejate isikuandmeid töödeldakse järgmistel õiguslikel alustel: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek); isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f (korraldaja õigustatud huvi oma õiguslikke huvisid kaitsta ning korraldaja ja ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. õigustatud huvi Samsungi tooteid reklaamida).

24.  Kui osalejate isikuandmeid töödeldakse nende nõusoleku alusel, on neil õigus nõusolek igal ajal tühistada. See ei mõjuta enne nõusoleku tühistamist tehtud töötlemise õiguslikkust.

25.  Isikuandmeid edastatakse ainult teenusepakkujatele, kes osutavad korraldajale teenuseid, nagu kampaaniakorraldus ja muud sarnased teenused. Nendele osapooltele edastatakse isikuandmed või on neil isikuandmetele juurdepääs nende teenuste korraldajale osutamise eesmärgil. Kuna kampaania toimub sotsiaalmeedia platvormidel, mõistab iga osaleja, et nende kampaania jaoks üles laaditud tegevused ja pildid on teistele Facebooki ja/või Instagrami kasutajatele avalikult kättesaadavad.

26.  Osalejate isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on kampaania teostamiseks vajalik. Korraldaja Facebooki ja/või Instagrami lehel jagatud pilte ei säilitata kauem kui 6 kuud. Kohtumenetluse algatamise korral võidakse isikuandmeid säilitada kuni menetluse lõpuni. Kui isikuandmete säilitamine on seadusega nõutud, järgib korraldaja sellekohaseid reegleid.

27.  Korraldaja on isikuandmete vastutav töötleja. Isikuandmetele juurdepääsu taotlemiseks, paranduste tegemiseks, kustutamiseks, töötlemise piiramiseks, osalejate isikuandmete töötlemise vaidlustamiseks, andmete ülekantavuse õiguse kasutamiseks või isikuandmete töötlemise suhtes muude küsimuste väljendamiseks võivad osalejad esitada taotluse Euroopa andmekaitseametnikule isikuandmete kaitse üldmääruse toe lehe kaudu, mille link on saadaval privaatsuspoliitika lehel, aadressil http://www.samsung.com/ee/info/privacy/. Samuti võivad osalejad esitada isikuandmete käitlemist puudutavaid kaebusi andmekaitse järelevalveasutusele.

 

Üldine teave

28.  Korraldaja jätab endale õiguse muuta kampaania tingimusi mõistlikul määral ja kooskõlas kohaldatavate seaduste nõuetega igal ajal ilma ette teatamata.

29.  Osalejal ei ole õigust saada auhinda, kui tuvastatakse, et osaleja eirab tingimusi või on kampaaniat ebaõiglaselt või pahatahtlikult mõjutanud.

30.  Kui tingimustes ei ole sätestatud teisiti, tasub osaleja kõik kohaldatavad maksud ja vajalikud kulud.

31.  Korraldaja ei vastuta kampaania katkestamise eest vääramatu jõu või muude põhjuste tõttu, mida korraldaja ei saa kontrollida.

32. Korraldaja ei vastuta: a) piltide üleslaadimise nurjumise eest süsteemivigade või teiste põhjuste tõttu, mida korraldaja ei saa mõjutada; b) arvutiühenduse vigade või talitlushäirete eest; c) katkestuste, kahjustuste või kadude eest, mille on põhjustanud olukorrad, mida korraldaja ei saa mõjutada; või d) osaleja tehtud vigade eest.

33. Osaleja nõustub, et korraldaja ei vastuta vigastuste, kahju või kahjustuste eest, mis on tekkinud seoses kampaaniaga selle suhtes kohaldatava seadusega lubatud piires.

34.  Kampaania teostamist reguleeritakse Eesti Vabariigi seadustega.

35.  Kui osalejal on küsimusi kampaania kohta või sellega seotud nõudeid, saab neid esitada kuni 17. detsembrini 2019, helistades või kirjutades Samsungi kõnekeskusele: 800 7267, e-posti aadress: info@samsung.ee.