Monimuotoisuus ja osallistaminen

Monimuotoisuus ja kasvu

Luomme tulevaisuutta vaalimalla monimuotoista kultttuuria ja kestävää kasvua.

 

Samsung – sisäiset luvut

Me olemme erilaisia, koska jokainen meistä on erityinen.
Monimuotoisuuden huomioon ottaminen antaa erilaisia kokemuksia ja näkökulmia, joiden avulla voimme rakentaa parempaa tulevaisuutta.

 
<h3>Kaiken kaikkiaan</h3> <ul> <li>42% vuoteen 2014</li> <li>46% vuoteen 2015</li> <li>44% vuoteen 2016</li> </ul> <h3>Teknologia Naisinsinöörit</h3> <ul> <li>17,0% vuoteen 2014</li> <li>17,1% vuoteen 2015</li> <li>17,4% vuoteen 2016</li> </ul> <h3>Myynti Naismyyjät</h3> <ul> <li>30,0% vuoteen 2014</li> <li>29,4% vuoteen 2015</li> <li>29,1% vuoteen 2016</li> </ul> <h3>Johto Naisjohtajat</h3> <ul> <li>4,2% vuoteen 2014</li> <li>5,0% vuoteen 2015</li> <li>6,3% vuoteen 2016</li> </ul>

Samsung – sisäiset luvut
Henkilöstöryhmät Samsungilla
(ERG, Employee Resource Groups)

Kaikilla työntekijöillämme on omat ainutlaatuiset arvonsa ja kykynsä, ja uskomme, että tämän monimuotoisuuden vaaliminen on olennaista jatkuvan innovoinnin kannalta.
Samsung on perustanut monimuotoisuuden verkostoryhmiä, jotta työntekijöillä olisi mahdollisuus olla yhteydessä toisiinsa kehittyäkseen edelleen ammatillisesti ja luodakseen osallistavamman kulttuurin.

Koulutus

Samsung kannustaa työntekijöitään hallitsemaan monimuotoisuutta lisäämällä tietoisuutta, muovaamalla asenteita ja osallistamalla.

Koulutus ja kehitys

Samsung kannustaa työntekijöitään koko organisaatiossa hallitsemaan monimuotoisuutta tehokkaasti ja tukee osallistavaa kulttuuria, joka luo liikearvoa.

Henkilöstöryhmät Samsungilla
Pyrimme tunnistamaan ja käsittelemään tiedostamatonta puolueellisuutta.
<h3>Infografiikka: Monimuotoisuus ja osallistaminen, koulutus</h3> <ul> <li>Kuva: Monimuotoisuus ja osallistaminen, koulutus. Ensimmäisessä kohdassa, henkilökohtaisella tasolla, todettiin "Tutustu itseesi ja muihin". </li> <li>Toisessa kohdassa, johtajatasolla, todettiin ""Näytä tietä". </li> <li>Lopuksi tiimitasolla todettiin "Rakenna monimuotoisuuteen ja osallistamiseen kannustavia suhteita".</li> </ul>