Tämä videoleike esittelee Samsung Electronicsin ympäristöjohtamista. ”olemme ohittaneet pelkän passiivisen ympäristömääräysten ja -lakien noudattamisen vaiheen. Olemme laittaneet ympäristöjohtamisen käytäntöön, tarjoamme asiakkaillemme ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja johdamme tietä kestävään tulevaisuuteen. Terve ympäristö on tulevaisuutemme välttämättömyys.”

“PlanetFirst”

Sloganimme yhdistää Samsung Electronicsin päättäväisyyden ja toiminnan maapallon ja ympäristön suhteen. Samsung Electronics valoi perustan ympäristöjohtamiselle 21. vuosisadan filosofiana Samsungin ympäristöjulistuksessa vuonna 1992. Sen jälkeen olemme ohittaneet pelkän passiivisen ympäristömääräysten ja -lakien noudattamisen vaiheen. Olemme laittaneet ympäristöjohtamisen käytäntöön, tarjoamme asiakkaillemme ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja johdamme tietä kestävään tulevaisuuteen. Terve ympäristö on tulevaisuutemme välttämättömyys.

Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Tämä kuva sisältää ympäristöjohtamisen perusfilosofian. Se on ”kontribuutio ihmiskunnan kukoistukselle ja ympäristön suojelulle sellaisen yritystoiminnan kautta, joka kunnioittaa sekä ihmisyyttä että luontoa elämän arvostuksen pohjalta.”


Tämä kuva sisältää ympäristöjohtamisjärjestelmän vision. Visio on ”Tarjota asiakkaille uusia ympäristöystävällisiä kokemuksia ja näyttää tietä globaalin yhteisön kestävään tulevaisuuteen innovatiivisten ja ympäristöystävällisten tuotteiden ja teknologian avulla.”

Tämä kuva sisältää ympäristöjohtamisen sloganin. Slogan on ”PlanetFirst”, joka tarkoittaa ”Tavoitella yritysvastuuta ja kestävää johtamista sellaisen yritystoiminnan kautta, joka asettaa maapallon etusijalle.”

2020 KPI: Ympäristöjohtaminen

Samsung Electronics on pyrkinyt selkeisiin ympäristöjohtamisen tavoitteisiin, joiden saavuttaminen on asetettu vuoteen 2020. Tässä osassa saat tietoja työstä, jota teemme kasvihuonekaasujen vähentämiseksi, ympäristöystävällisten tuotteiden valmistamiseksi mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella, jätemateriaalin ja jätetuotteiden käyttämiseksi uudestaan kiertotalouden rakentamiseksi sekä työstämme saada yhteys paikallisiin yhteisöihin.

Kasvihuonekaasujen vähennykset tuotteen käyttövaiheessa

Tämä infokaavio sisältää vuoden 2020 KPI:n: Ympäristöjohtaminen. Sen tavoitteena on vähentää 250 000 000 tonnia kasvihuonekaasuja kumulatiivisessa määrässä vuodesta 2009 vuoteen 2020 tuotteen käyttövaiheessa.

Uusien tuotteiden ympäristömerkkistandardien vaatimustenmukaisuus

Tämä infokaavio sisältää vuoden 2020 KPI:n: Ympäristöjohtaminen, uusien tuotteiden ympäristömerkkistandardien vaatimustenmukaisuuden tavoite on 90 %.

Maailmanlaajuisesti kerätyt jätetuotteet

Tämä infokaavio sisältää vuoden 2020 KPI:n: Ympäristöjohtaminen, jätetuotteiden keräyksen kumulatiivisen määrän tarvoite on 3 080 000 tonnia vuosien 2009–2020 välillä.

Kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetti

Tämä infokaavio sisältää vuoden 2020 KPI:n: Ympäristöjohtaminen, tavoitteena oleva kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetti tuotantolaitoksissa maailmanlaajuisesti on 1,55 tonnia CO2e/100 miljoona KRW.

Valmistusjätteen kierrätysaste

Tämä infokaavio sisältää vuoden 2020 KPI:n: Ympäristöjohtaminen, tavoitteena oleva valmistusjätteen kierrätysaste on 95 %.

Veden käyttöintensiteetti

Tämä infokaavio sisältää vuoden 2020 KPI:n: Ympäristöjohtaminen, tavoitteena oleva veden käyttöintensiteetti on 50 tonnia /100 miljoonaa KRW.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos vaikuttaa haitallisesti maailman joka kolkkaan.
Kasvihuonekaasujen vähentämisen ja siihen liittyvien hankkeiden kautta vastauksemme ilmastonmuutokseen keskittyy muutokseen kestävämmän ja vihreämmän tulevaisuuden puolesta.

Ilmastonmuutos-sivun visuaalinen pääkuva

Ympäristötietoiset tuotteet

Elektroniikasta voidaan tehdä ympäristöystävällisempää.
Me Samsung Electronicsilla otamme ympäristön huomioon kaikkia tuotteita kehittäessämme suunnitteluvaiheesta alkaen.
Pyrimme käyttämään edistyksellistä teknologiaa, jotta elämä olisi mukavampaa ja ympäristömyönteisempää.

Ympäristötietoiset tuotteet -sivun pääkuva

Resurssitehokkuus

Maapallon rajallisia resursseja on suojeltava, käytettävä pidempään ja kierrätettävä.
Samsung Electronics jatkaa tutkimustyötään resurssitehokkuuden maksimoimiseksi.

Resurssitehokkuus-sivun visuaalinen pääkuva

Ympäristötietoiset tuotantolaitokset

Tuotantolaitokset, joissa tuotteet valmistetaan, ottavat myös huomioon ympäristöhuolenaiheet.
Ihmiset ja luonto elävät sovussa Samsung Electronicsin ympäristötietoisissa tuotantolaitoksissa.

Ympäristötietoiset tuotantolaitokset -sivun visuaalinen pääkuva

Kestävä toimitusketju

Jakamalla ympäristöjohtamisen arvot kumppaneidemme kanssa,
rakennamme turvallisempaa ja ympäristötietoisempaa toimitusketjua.

Kestävä toimitusketju -sivun visuaalinen pääkuva

Viestintä ja sitoutuminen

Samsung Electronics jukaisee ympäristöpolitiikkansa ja suorituskykynsä avoimesti.
Ympäristöä suojellakseen ympäristöjohtaminen ottaa huomioon pienimmätkin äänet, ja tekee viestinnän ja sitoutumisen avoimeksi kaikille.

Viestintä ja sitoutuminen -sivun visuaalinen pääkuva