Teollisesta vallankumouksesta alkaen talouskasvun mukana on seurannut holtiton luonnonvarojen etsintä ja hyväksikäyttö. Asiantuntijat ovat varoittaneet ympäristöongelmista, joita tällainen käyttö aiheuttaa, ja resurssien ehtymisestä tulevaisuudessa. Samsung Electronics on tietoinen näistä varoituksista ja toimeenpanee useita erilaisia vastaustoimenpiteitä.
Tuotekehityksen ja valmistuksen prosesseissa käytämme resursseja tehokkaasti teknologisten innovaatioiden avulla ja etsimme tapoja käyttää uudelleen ei vältettävissä olevaa jätettä ja käyttöiän lopun saavuttaneita tuotteita. Pyrimme valmistamaan parempia tuotteita vähemmillä resursseilla ja muuttamaan e-jätteen käyttökelpoisiksi resursseiksi.

2020 KPI: Resurssitehokkuus

Globaalin e-jätteen kumulatiivinen takaisinotto

Tämä infokaavio sisältää globaalin jätteen kumulatiivisen takaisinoton tavoitteen Vuodesta 2009 vuoteen 2016 se saavuttaa 2,64 miljoonaa tonnin määrän. Vuonna 2020 sen tavoitteena on olla 38 miljoonaa tonnia.

Valmistusjätteen kierrätysaste

tämä infokaavio sisältää valmistusjätteen kierrätysastetavoitteen, jonka odotetaan olevan 95 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2016 tämä tavoite on jo saavutettu.

Veden käyttöintensiteetti

Tämä infokaavio sisältää tavoitteen veden käyttöintensiteetille Vuonna 2016 se oli 60 tonnia 100 miljoonaa KRW:tä kohti. Vuonna 2020 tavoite on 50 tonnia 100 miljoonaa KRW:tä kohti.

Pyrimme kiertotalouteen, jossa resursseja käytetään jatkuvasti uudelleen

Suojellaksemme kriisissä olevaa ympäristöä ja käyttääksemme resursseja tehokkaammin Samsung Electronics on sitoutunut kiertotalouteen keskittymiseen. Siirtymällä pois tavanomaisesta resurssien kertaluontoisesta käytöstä pyrimme käyttämään resursseja uudestaan jätteen ja romumateriaalien takaisinoton ja kierrätyksen kautta. Etsimme tapoja valmistaa vähemmillä resursseilla yhdistämällä materiaaleja ja muuttamalla kokoamisprosessia. Käyttöiän lopun saavuttaneet tuotteet kerätään kuluttajilta ilmaiseksi ja materiaalit kierrätetään. Tämän kiertotalousjärjestelmän avulla Samsung Electronics merkittävästi vähentää tarvetta uusien luonnovarojen käytölle, vähentää jätteen poltosta syntyviä kasvihuonekaasuja ja saasteita sekä estää kaatopaikkojen aiheuttamaa maaperän ja pohjaveden saastumista.
Paras tapa resurssien suojeluun on ennen kaikkea laadukkaiden ja pitkäkestoisten tuotteiden valmistaminen. Ennen tuotteen lanseerausta Samsung Electronics suorittaa ankarat luotettavuustestit sen kestävyyden parantamiseksi. Tarjoamme helposti saatavilla olevia korjauksia maailmanlaajuisten huoltokeskustemme kautta, ja tarjoamme jatkuvia ohjelmistopäivityksiä. Näiden käytäntöjen kautta säästämme resursseja pidentämällä tuotteen käyttöikää.

Hengitämme uutta elämää käyttöiän lopun saavuttaneisiin tuotteisiin

Kierrätys on tärkeä osa kiertotalousjärjestelmää, ja jotta kierrätystä tehtäisiin, käytetyt tuotteet on otettava takaisin. Resurssien kiertokäyttö on mahdollista vain, jos käyttöiän lopun saavuttaneita tuotteita ei heitetä pois vaan käytetään resursseiksi, lajitellaan ja uudelleenkäsitellään. Tätä tarkoitusta varten Samsung Electronics käyttää Re+-ohjelmaa.
Osana Re+-ohjelmaa olemme asentaneet keräysastioita useisiin paikkoihin, joissa asiakkaat käyvät usein. E-jäte voidaan hävittää ilman maksua, ja kerätyt tuotteet käytetään uudelleen ja kierrätetään tuotteeksi, jota voidaan käyttää uudestaan. Olemme asettaneet keräysastioita Galaxy Studioihin Chileen, Australiaan ja Ruotsiin vuonna 2017, ja ottaneet talteen e-jätteen noilta markkinoilta. Olemme myös käyttäneet aikaa tähdellisesti vierailijoiden kanssa ja esitelleet Re+-ohjelmaa ja korostaneet kierrätyksen merkitystä. Jotta kierrätys olisi tehokkaampaa, valvomme takaisinotto- ja kierrätystasoja maissa, joissa Samsung Electronics toimii. Tämän tuloksena olemme pystyneet keräämään yhteensä 2,64 miljoonaa tonnia tuotteita vuosina 2009–2016.

Tässä on kuva Samsung Electronicsin Re+-ohjelmasta. Re+ on edustavin Samsung Electronicsin resurssitehokkuuden ohjelmista.
Maailmanlaajuiset takaisinotto- ja kierrätystoimet
Tässä on maailmankartta, jossa on lippuja, jotka näyttävät maailmanlaajuisten takaisinotto- ja kierrätystoiminnan tämänhetkisen tilan. Siinä on lippuja Kanadan, Yhdysvaltojen, Costa Rican, Columbian, Perun, Brasilian, Etelä-Afrikan tasavallan, Euroopan, Intian, Kiinan, Vietnamin, Australian, Taiwanin, Japanin ja Etelä-Korean kohdalla.
 • KanadaKanada
 • KolumbiaKolumbia
 • EurooppaEurooppa
 • VietnamVietnam
 • TaiwanTaiwan
 • USAUSA
 • PeruPeru
 • IntiaIntia
 • KoreaKorea
 • AustraliaAustralia
 • Costa RicaCosta Rica
 • BrasiliaBrasilia
 • KiinaKiina
 • JapaniJapani
 • Etelä-Afrikan tasavaltaEtelä-Afrikan
  tasavalta
* 2016
Korea

· Palautusverkosto (vähittäiskaupan logistiikkakeskusten kautta)
· Asan Recycling Centerin toiminta
· Ilmainen noutopalvelu

Japani

· Osallistuminen palautus- ja kierrätyskonsortioihin

Kiina

· Palautus- ja kierrätysjärjestelmä

Taiwan

· Osallistuminen kansalliseen kierrätysjärjestelmään

Vietnam

· Vapaaehtoiset palautuslaatikot palvelukeskuksissa

USA

· Palautusohjelmat kaikissa 50 osavaltiossa

Eurooppa

· Palautus- ja kierrätysjärjestelmä 37 maassa

Intia

· Vapaaehtoinen palautusohjelma
· Ilmainen noutopalvelu

Australia

· Palautus ja kierrätys televisioille, tietokoneille ja tulostimille
· Vapaaehtoinen palautusohjelma matkapuhelimille

Etelä-Afrikan tasavalta

· Vapaaehtoiset palautuslaatikot palvelukeskuksissa

Kanada

· Palautusohjelmat kaikissa 10 provinssissa

Kolumbia, Peru, Costa Rica, Brasilia

· Vapaaehtoiset palauohjelmat

 • Maakohtainen luettelo laitoksista takaisinottoa ja kierrätystä varten 92 KB LATAA
 • Luettelo laitoksista pakkausten ja akkujen kierrätystä varten Euroopan maissa 166 KB LATAA

Muutamme valmistusjätteen resursseiksi

Jätteen määrä, joka syntyy välillä tuotekehittelystä valmistusprosessiin, on merkittävä. Monimutkaisille elektroniikkalaitteille, joissa on lukuisia komponentteja, jopa jokaisen osan poisheitetty pakkaus lisää jätettä. Projektin lopussa monet pilottituotteet, joita on käytetty tuotteen viimeistelemiseen, menevät kokonaan hukkaan. Jos nämä kaikki poltetaan tai haudataan, ympäristö saastuu ja resurssit ehtyvät. Jotta tällaista jätettä voitaisiin käyttää uudestaan, Samsung Electronics käsittelee sen erikoiskierrätyslaitosten kautta joidenkin kierrätettävien materiaalien tuoton lisäämiseksi. Tämän tuloksena saavutimme vuonna 2016 tavoitteemme muuttaa 95 prosenttia kaikesta jätteestä resursseiksi neljä vuotta tavoitevuotta 2020 aikaisemmin.

Tämä infokaavio havainnollistaa jätteenkäsittelyprosessia. Raaka-aine lähetetään käytön jälkeen kierrätyskeskukseen, jäte toimitetaan käsittelyä, kierrätystä, polttoa ja kaatopaikkoja varten.

Pyrimme kehittämään ympäristöystävällisiä materiaaleja,
jotta voisimme kierrättää enemmän resursseja

Ympäristöystävälliset materiaalit valmistetaan kierrättämällä resursseja, joita on aiemmin käytetty tai prosessoimalla materiaaleja, jotka pystyvät korvaamaan luonnonvaroja. Tällä tavoin ympäristön taakkaa kevennetään. Samsung Electronics on omistautunut vähentämään luonnonvarojen käyttöä ja lisäämään kierrätetyn jätteen määrää tutkimalla ja kehittämällä useita tapoja kierrätettyjen tai kasvipohjaisten materiaalien käyttöön.
Käytämme esimerkiksi kierrätyspaperista valmistettuja pakkausmateriaaleja, luonnonkivestä tehtyjä täyteaineita ja sokeriruokoa, joista ei synny ympäristövaikutusta hävityshetkellä. Tuotteille, jotka tarvitsevat suuremman pakkauksen niiden kokonsa vuoksi, kuten jääkaapit, käytämme materiaaleja, joita voidaan käyttää yli 40 kertaa, ja vähennämme merkittävästi resurssien kulutusta. Lisäksi vuonna 2016 käytimme e-jätteestä kerättyä kierrätettyä muovia 5 prosentissa muovin kokonaismäärästä, jota tarvitaan uusien tuotteiden valmistamiseen.

Ympäristöystävällisten materiaalien käyttö
Valokuva PCM -muovista

PCM-muovi

· Käytetään kaikissa älylaitteiden latureissa alkaen tuotteesta Galaxy Note 4 (20 %)
· Käytetään Galaxy S7-, Note 5-, ja Note 7 -kuulokekoteloissa (60 %)

Valokuva biomuovikelmusta, jossa on sokeriruokoa

Biomuovikelmu, jossa on sokeriruokoa

· Kasvihuonekaasupäästöt alentuivat 25 prosentilla verrattuna aiemmin käytettyihin öljypohjaisiin muovikelmuihin

Valokuva kivijauhoa sisältävästä muovista

Kivijauhoa sisältävä muovi

· Polypropyleeni (PP) on osittain korvattu luonnonkivestä valmistetuilla täyteaineilla, jotka säästävät 40 % öljypohjaisia resursseja
· Noin 500 tonnin öljypohjaisten resurssien säästöt vuodessa
· Odotetaan johtavan 15 prosentin pudotukseen CO2 -päästöissä

Valokuva uudelleenkäytettävästä jääkaappipakkauksesta

Uudelleenkäytettävä jääkaappipakkaus

· Ympäristöystävälliset pakkausmateriaalit on valmistettu solupropyleenistä, jota voidaan käyttää yli 40 kertaa
· Teipin ja styroksin käytön lopettaminen, josta seurasi 99,7 % vähennys haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärässä (TVOC), vaikutus, joka vastaa 63 000 puun istuttamista

Suojele, uudelleenkäytä ja kierrätä arvokkaita vesiresursseja

Vastauksena jatkuvasti pahentuvaan ja maailmanlaajuiseen vesiresurssien kriisiin ja osana ympäristönsuojelutyötämme Samsung Electronics käynnisti 3R (Reduce, Reuse, Recycle) -strategian (eli vähennä, uudelleenkäytä, kierrätä) vesiresursseille. Ehkäisemme vesiresurssien hukkaamista vaihtamalla vanhat venttiilit vuotojen pysäyttämiseksi ja kehittämällä hienostuneita ohjausyksiköitä, jotta vain välttämätön määrä käytettäisiin. Lisäksi uudistimme prosessimme niin, että vettä voidaan käyttää uudelleen ja vedenkulutus pieneni. Aiemmin yhdessä prosesissa käytettyä vettä ei voitu käyttää toisessa uudelleen, koska jokaisessa prosessissa käytettiin vettä eri standardeilla. Vakioimalla veden voimme nyt kuitenkin käyttää vettä uudestaan monissa prosesseissa. Näiden ponnistelujen ansiosta 48 602 tonnia vettä käytettiin uudestaan vuonna 2016, joka on 5,2 prosentin lisäys verrattuna aiempaan vuoteen, ja uudelleenkäytetyn veden määrä kasvoi 46,6 prosenttiin veden kokonaiskulutuksesta. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja vähentää intensiteettipohjaista vedenkulutustamme (tonnia/KRW 100 miljoonaa) 50:een vuoteen 2020 mennessä nykyisestä tasosta 60.

Tämä infokaavio näyttää vesiresurssipolitiikat. Yläosassa on perusfilosofia, alaosassa toimintaohjeita. Samsung Electronicisin perusfilosofiana on tunnustaa, että vesiresurssit ovat tärkeät kestävän yhteiskunnan ja yritystoiminnan ylläpidossa, ja tämä on osa yhteiskuntavastuumme täyttämistä globaalina yrityksenä tällaisten resurssien suojelemiseksi. Toimintaohjeet ovat 1) pyrkiä minimoimaan vesiresurssiriskit liiketoiminnan johdossa, 2) tunnustaa vesiresurssien merkitys osana yrityskulttuuriamme, 3) tehdä aktiivisesti yhteistyötä julkisten vesiresurssipolitiikkojen noudattamisessa, ja 4) julkaista omat vesiresurssipolitiikkamme ja toimintamme.
Ympäristötietoiset tuotantolaitoksemme elävät sovussa luonnon kanssa
Ympäristötietoiset tuotantolaitokset -sivun taustakuva