Faktat ja luvut

Tärkeimmät tilastot ja tiedot ynnä muuta

Samsung Electronics ylpeänä jakaa saavutuksensa yritysvastuun hallinnan edistämisessä.

 
Product innovation information
Tuoteinnovaatio 2017 2018 2019
Ympäristöystävällisten tuotteiden kehitys1) (%) 94 94 97
Arvioidut kasvihuonepäästövähennykset
tuotteen osalta2)Käyttövaihe3)(miljoona tonnia hiilidioksidiekvivalenttia CO2e)
217 243 270
Arvioitu vähennys4)
energiankulutuksessa tuotteiden osalta2) (%)
36 39 42
Kumulatiivinen talteenotto käytöstä poistetuista tuotteista3)
(10 000 tonnia)
312 355 403
Tuotteiden kierrätys5)(tonnia) 92,195 95,856 98,420
Muuttaminen resurssiksi5) (tonnia) 79,579 82,739 88,886
 • 1) Tuotekehitysprojektit vähintään tasoa Good Eco-Product
 • 2) Kerättävien tietojen laajuus: Kahdeksan tärkeintä tuoteryhmää (matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet, televisiot, näyttölaitteet, jääkaapit, pesukoneet, ilmastointilaitteet ja tulostimet)
 • 3) Kertymä alkaen vuodesta 2009
 • 4) Keskimääräinen vuotuinen energiankulutus verrattuna keskimääräiseen vuotuiseen energiankulutukseen vuonna 2008
 • 5) Kerättävien tietojen laajuus: Korea
Eco-friendly and safe workplace information
Ympäristöystävällinen ja turvallinen työpaikka 2017 2018 2019
Ympäristöystävällinen ja turvallinen investointi1)
(100 miljoonaa KRW)
9,513 9,167 15,176
Työpaikalla tuotetut kasvihuonepäästöt2)
(1000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia CO2e)
13,575 15,151 13,800
Energiankulutus työpaikalla3) (GWh) 23,419 26,028 26,899
Vedenkulutus(1000 tonnia) 120,618 134,230 134,479
Kierrätetyn veden määrä (%) 47 46 51
Ultrapuhtaan veden talteenottoaste (%) 37 33 27
Jätteen tuottaminen (tonnia) 1,146,812 1,210,521 1,099,197
Jätteen muuttaminen resurssiksi (%) 95 96 95
Consumption of chemicals4) (1000 ton) 364 417 384
Kaavio kuvaa työpaikalla tuotettuja kasvihuonepäästöjä.

[Työpaikalla tuotetut kasvihuonepäästöt]

 • 2014 :Scope1 2 620 000tCO2e, Scope2 6 670 000tCO2e
 • 2015 :Scope1 2 445 000tCO2e, Scope2 7 747 000tCO2e
 • 2016 :Scope1 2 554 000tCO2e, Scope2 9 046 000tCO2e
 • 1) Perustuen vastaavien työpaikkojen sijaintimaassa käytettäviin laskentaperusteisiin
 • 2) Lisäksi raportoitu vuosilta 2014 ja 2015 kerätyt tiedot
 • 3) Perustuen työpaikkoihin ympäri maailmaa, vuosien 2014 ja 2015 lukuja muutettiin, koska raportointiyksikkö vaihdettiin terajouleista (TJ) gigawattitunneiksi (GWh)
 • 4) Kokonaiskulutus ÷ yhteenlaskettu globaali myynti, lukuun ottamatta Display Business -yksikköä