Faktat ja luvut

Tärkeimmät tilastot ja tiedot ynnä muuta

Samsung Electronics ylpeänä jakaa saavutuksensa yritysvastuun hallinnan edistämisessä.

 
Product innovation information
Tuoteinnovaatio 2015 2016 2017
Ympäristöystävällisten tuotteiden kehitys1) (%) 74 86 94
Arvioidut kasvihuonepäästövähennykset
tuotteen osalta2)Käyttövaihe3)(miljoona tonnia hiilidioksidiekvivalenttia CO2e)
156 188 217
Arvioitu vähennys4)
energiankulutuksessa tuotteiden osalta2) (%)
47 49 36
Kumulatiivinen talteenotto käytöstä poistetuista tuotteista3)
(10 000 tonnia)
226 271 312
Tuotteiden kierrätys5)(tonnia) 73,678 82,8676) 92,195
Muuttaminen resurssiksi5) (tonnia) 63,595 71,528 79,579
 • 1) Tuotekehitysprojektit vähintään tasoa Good Eco-Product
 • 2) Kerättävien tietojen laajuus: Kahdeksan tärkeintä tuoteryhmää (matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet, televisiot, näyttölaitteet, jääkaapit, pesukoneet, ilmastointilaitteet ja tulostimet)
 • 3) Kertymä alkaen vuodesta 2009
 • 4) Keskimääräinen vuotuinen energiankulutus verrattuna keskimääräiseen vuotuiseen energiankulutukseen vuonna 2008
 • 5) Kerättävien tietojen laajuus: Korea
Eco-friendly and safe workplace information
Ympäristöystävällinen ja turvallinen työpaikka 2015 2016 2017
Ympäristöystävällinen ja turvallinen investointi1)
(100 miljoonaa KRW)
6,590 9,334 9,513
Työpaikalla tuotetut kasvihuonepäästöt2)
(1000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia CO2e)
10,192 11,600 13,585
Energiankulutus työpaikalla3) (GWh) 19,478 21,073 23,419
Vedenkulutus(1000 tonnia) 92,414 104,253 120,619
Kierrätetyn veden määrä (%) 50 46.6 46.6
Ultrapuhtaan veden talteenottoaste (%) 42.5 41.1 36.7
Jätteen tuottaminen (tonnia) 937,341 1,078,309 1,146,812
Jätteen muuttaminen resurssiksi (%) 93 95 95
Consumption of chemicals4) (1000 ton) 588 577 696
Kaavio kuvaa työpaikalla tuotettuja kasvihuonepäästöjä.

[Työpaikalla tuotetut kasvihuonepäästöt]

 • 2014 :Scope1 2 620 000tCO2e, Scope2 6 670 000tCO2e
 • 2015 :Scope1 2 445 000tCO2e, Scope2 7 747 000tCO2e
 • 2016 :Scope1 2 554 000tCO2e, Scope2 9 046 000tCO2e
 • 1) Perustuen vastaavien työpaikkojen sijaintimaassa käytettäviin laskentaperusteisiin
 • 2) Lisäksi raportoitu vuosilta 2014 ja 2015 kerätyt tiedot
 • 3) Perustuen työpaikkoihin ympäri maailmaa, vuosien 2014 ja 2015 lukuja muutettiin, koska raportointiyksikkö vaihdettiin terajouleista (TJ) gigawattitunneiksi (GWh)
 • 4) Kokonaiskulutus ÷ yhteenlaskettu globaali myynti, lukuun ottamatta Display Business -yksikköä

Ympäristöä koskevien tavoitteiden toteutumisraportti

16,4 Mt LATAA PDF