Faktat ja luvut

Tärkeimmät tilastot ja tiedot ynnä muuta

Samsung Electronics ylpeänä jakaa saavutuksensa yritysvastuun hallinnan edistämisessä.

 
Customer value enhancement information
Asiakasarvon lisääminen 2017 2018 2019
Asiakastyytyväisyys (Piste) 83.9 85.4 85.4
An Eco-friendly and safe workplace information
Ympäristöystävällinen ja turvallinen työpaikka 2017 2018 2019
Tapaturmataajuus 1)2) 0.086 0.036 0.059
Vammautumisaste 1)3) 0.017 0.008 0.009
  • 1) Perustuu kaikkiin työntekijöihin Koreassa ja kansainvälisissä tuotantotytäryhtiöissä
  • 2) (Vammautumisten lukumäärä ÷ vuotuisten työtuntien lukumäärällä) x 1 000 000
  • 3) (Vammautuneiden työntekijöiden lukumäärä ÷ työntekijöiden lukumäärällä) x 100
Sustainable supply chain information
Kestävä toimitusketju 2017 2018 2019
Erinomaisiksi arvioidut tavarantoimittajat (%) 60 64 70
Investointi kumppaniyhteistyörahastoon
(100 miljoonaa KRW)
8,228 8,339 8,630
Tavarantoimittajien koulutukseen osallistujat (henkilömäärä) 16,209 18,777 20,144
Ensisijaiset toimittajat (henkilömäärä) 12,687 13,673 15,170
Toissijaiset toimittajat (henkilömäärä) 3,522 5,104 4,974
Smart Factory -ohjelman edunsaajat
(yritysten lukumäärä)
487 505 570
Samsungin tavarantoimittajat (yritysten lukumäärä) 66 82 41
Pienet ja keskisuuret yritykset, joilla ei ole liiketoimia Samsungin kanssa
(yritysten lukumäärä)
421 423 529
Kolmannen osapuolen alustavat tarkastukset
tavarantoimittajan työympäristössä1) (tapausten lukumäärä)
214 306 399
Paikalla tehtävät tarkastukset tavarantoimittajien
konfliktialueiden mineraaleja koskevaa käytäntöä varten(tapausten lukumäärä)
252 244 225
  • 1) Kertymä alkaen vuodesta 2013
employees information
People First 2017 2018 2019
Työntekijöitä yhteensä (henkilömäärä) 320,671 309,630 287,439
Korea 96,458 99,705 102,059
Kaakkois-Aasia/Lounais-Aasia/Japani 145,577 137,365 121,819
Kiina 34,843 29,110 20,649
Pohjois-Amerikka/Keski-Amerikka ja Latinalainen Amerikka 25,814 25,630 25,270
Eurooppa/IVY 14,711 14,681 14,061
Lähi-itä 2,592 2,552 3,008
Afrikka 676 587 573
Naispuolisten työntekijöiden osuus1) (%) 45 43 40.2
Koulutustunteja keskimäärin henkilöä kohden 2)(tuntimäärä) 73.5 62.2 67.2
Koulutuskustannus henkilöä kohden3)(1000 KRW) 1,137 1,473 1,435
  • 1) Kerättävien tietojen laajuus: Korealaiset työntekijät
  • 2) Perustuen online-/offline-koulutukseen
  • 3) Koulutuksen kokonaiskustannus ÷ työntekijöiden kokonaismäärä Koreassa
Employees who received compliance information
Vaatimustenmukaisuuden hallinta 2017 2018 2019
Vaatimustenmukaisuuskoulutusta saaneet työntekijät 1)(henkilömäärä) 260,032 214,450 193,663
Korruptionvastaista koulutusta saaneet työntekijät 2) (henkilömäärä) 317,965 303,445 276,621
  • 1) Scope of data collection : Employees in South Korea, Duplicates included
  • 2) Based on the total number of employees in all worksites
Corporate Citizenship information
Yrityskansalaisuus 2017 2018 2019
Korealaisten ja kansainvälisten toimipaikkojen työntekijöiden työtunnit yhteensä
(tuntimäärä)
1,259,893 1,131,915 878,448
Accumulated No. of Samsung Solve for Tomorrow beneficiaries(No. of persons) 743,348 1,513,651 1,693,535
Accumulated No. of Samsung Smart School beneficiaries(No. of persons) 2,228,150 2,712,024 3,825,864