Faktat ja luvut

Tärkeimmät tilastot ja tiedot ynnä muuta

Samsung Electronics ylpeänä jakaa saavutuksensa yritysvastuun hallinnan edistämisessä.

 
Customer value enhancement information
Asiakasarvon lisääminen 2015 2016 2017
Asiakastyytyväisyys (%) 83.7 84.0 83.9
CS Career Path (oma sertifiointiohjelmamme)
-sertifioitujen työntekijöiden osuus1) (Piste)
97 95 95.8
 • 1) Kaikista IT-työntekijöistä
An Eco-friendly and safe workplace information
Ympäristöystävällinen ja turvallinen työpaikka 2015 2016 2017
Tapaturmataajuus 2)3) 0.240 0.227 0.086
Vammautumisaste 2)4) 0.045 0.044 0.017
 • 2) Perustuu kaikkiin työntekijöihin Koreassa ja kansainvälisissä tuotantotytäryhtiöissä
 • 3) (Vammautumisten lukumäärä ÷ vuotuisten työtuntien lukumäärällä) x 1 000 000
 • 4) (Vammautuneiden työntekijöiden lukumäärä ÷ työntekijöiden lukumäärällä) x 100
Sustainable supply chain information
Kestävä toimitusketju 2015 2016 2017
Erinomaisiksi arvioidut tavarantoimittajat (%) 70 70 60
Investointi kumppaniyhteistyörahastoon
(100 miljoonaa KRW)
8,649 8,232 8,228
Tavarantoimittajien koulutukseen osallistujat (henkilömäärä) 12,694 13,089 16,209
Ensisijaiset toimittajat (henkilömäärä) 11,002 12,673 12,687
Toissijaiset toimittajat (henkilömäärä) 1,692 416 3,522
Smart Factory -ohjelman edunsaajat5)
(yritysten lukumäärä)
120 479 487
Samsungin tavarantoimittajat (yritysten lukumäärä) 24 39 66
Pienet ja keskisuuret yritykset, joilla ei ole liiketoimia Samsungin kanssa
(yritysten lukumäärä)
96 440 421
Kolmannen osapuolen alustavat tarkastukset
tavarantoimittajan työympäristössä6) (tapausten lukumäärä)
170 190 214
Paikalla tehtävät tarkastukset tavarantoimittajien
konfliktialueiden mineraaleja koskevaa käytäntöä varten6)(tapausten lukumäärä)
483 163 252
 • 5) Tavoitteena tukea yli 1000 yritystä vuoteen 2017 mennessä
 • 6) Kertymä alkaen vuodesta 2013
employees information
People First 2015 2016 2017
Työntekijöitä yhteensä (henkilömäärä) 325,677 308,745 320,671
Korea 96,902 93,204 96,458
Kaakkois-Aasia/Lounais-Aasia/Japani 140,437 134,486 145,577
Kiina 44,948 37,070 34,843
Pohjois-Amerikka/Keski-Amerikka ja Latinalainen Amerikka 23,947 25,988 25,814
Eurooppa/IVY 15,487 14,445 14,711
Lähi-itä 2,998 2,810 2,592
Afrikka 958 842 676
Naispuolisten työntekijöiden osuus7) (%) 46 44 45
Koulutustunteja keskimäärin henkilöä kohden 8)(tuntimäärä) 78 71 73.5
Koulutuskustannus henkilöä kohden9)(1000 KRW) 1,335 1,198 1,137
 • 7) Kerättävien tietojen laajuus: Korealaiset työntekijät
 • 8) Perustuen online-/offline-koulutukseen
 • 9) Koulutuksen kokonaiskustannus ÷ työntekijöiden kokonaismäärä Koreassa
Employees who received compliance information
Vaatimustenmukaisuuden hallinta 2015 2016 2017
Vaatimustenmukaisuuskoulutusta saaneet työntekijät7)10)
(henkilömäärä)
190,919 210,229 260,032
Korruptionvastaista koulutusta saaneet työntekijät 7)
(henkilömäärä)
320,399 313,590 317,965
 • 7) Perustuen työntekijöiden maailmanlaajuiseen kokonaismäärään
 • 10) Mukaan lukien irtisanominen
Corporate Citizenship information
Yrityskansalaisuus 2015 2016 2017
Yrityskansalaisuuden hallintaan liittyvät corporate kokonaiskustannukset
(miljoonaa KRW)
523,395 444,789 385,571
Korealaisten ja kansainvälisten toimipaikkojen työntekijöiden työtunnit yhteensä
(tuntimäärä)
1,044,847 1,083,849 1,259,893
Samsungin Smart School
-edunsaajien määrä yhteensä (henkilömäärä)
667,326 1,401,776 2,228,150
Samsung Smart School -ohjelmien lukumäärä11)
(ohjelmien lukumäärä)
2,360 3,231 3,587
Samsung Tech Institute -kustannukset
(henkilömäärä)
39,659 74,192 85,388
 • 11) Kertymä alkaen vuodesta 2013

Sosiaalisten tavoitteiden toteutumisraportti

16,4 Mt LATAA PDF