Vastuullinen työvoimakäytäntö

Pyrkimykset luoda kestävän kehityksen mukainen toimitusketju

Samsung Electronics pyrkii täyttämään sosiaaliset ja eettiset vastuunsa eri sidosryhmien ja kansainvälisen yhteisön edellyttämällä tavalla.

Lapsia puhaltamassa saippuakuplia hymysuin.

Lapsityövoiman kieltokäytäntö

Lapsityövoimaa ei saa käyttää missään tuotantovaiheessa. Käytäntömme mukaisesti me keskitymme lapsen parhaaseen, jos lapsityövoimaa havaitaan. Samsung Electronicsilla ja sen toimittajilla on nollatoleranssi lapsityövoimaan kansainvälisten standardien sekä sovellettavien paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
Samsung Electronics laati lapsityövoiman kieltokäytännön, jossa selvitetään yrityksen suuri halu ehkäistä lapsityövoimaa yhdessä Save the Children Swedenin perustaman sosiaalisen yrityksen The Centre for Child Rights and Corporate Social Responsibilityn (CCR CSR) kanssa. Lapsityövoiman kieltokäytäntö perustuu YK:n lapsen oikeuksia koskevaan yleissopimukseen, UNICEF:in lasten oikeuksien ja liiketoiminnan periaatteisiin sekä ILO:n yleissopimukseen.

Kaksi poikaa leikkimässä palikoilla.
  • Lapsityövoiman käytön kieltoa koskeva käytäntö 379KB PDF DOWNLOAD
  • Opiskelijatyöntekijöiden käytäntö 185KB PDF DOWNLOAD

Siirtotyöläisiä koskevat ohjeet

Samsung Electronicsin Malesian yksikössä Indonesiasta, Nepalista, Pakistanista ja muista maista kotoisin olevat työntekijät tekevät töitä yhdessä harmonisesti. Sen vuoksi kulttuurinen monimuotoisuus ja työntekijöiden välinen hyvä kommunikaatio on äärimmäisen tärkeää.
Lisäksi eri kulttuurien välisen ymmärryksen parantamiseksi olemme valmistelleet monia eri aktiviteetteja/tapahtumia, kuten ”Cross-Cultural Experience”, ”Great Work Place” ja ”Return Home Event for Migrant Workers”. Vuonna 2016 laadimme ja julkaisimme siirtotyöläisiä koskevat ohjeet yhdessä Business for Social Responsibilityn (BSR) kanssa. Ohjeet sisältävät sitoumuksen poistaa pakkotyö, liialliset työmäärät ja mitkä tahansa syrjivät käyttäytymiset, joita voi tapahtua, kun siirtotyöläiset työskentelevät kotimaansa ulkopuolella.

Kolme käsiparia lomittain pitelemässä taimea maassa.

Harjoitteluohjeet

Vuonna 2016 Samsung Electronics kehitti harjoitteluohjeet Intiassa yhteistyössä Business for Social Responsibilityn (BSR) ja intialaisen kansalaisjärjestön Partners in Changen (PIC) kanssa taatakseen läpinäkyvyyden ja sääntöjen noudattamisen harjoitteluissa ja koulutuksissa.
Ohjeet sisältävät työikäsäännöt, minimipalkat ja harjoitteluajan Intian harjoittelulain (Indian Apprentice Act 1961) sekä muiden harjoittelijoita koskevien lakien ja sääntöjen mukaisesti. Se sisältää myös tietoa siitä, kuina käsitellä harjoittelun epäkohtia, työssä kouluttautumista ja aiempia työllistymismahdollisuuksia työntekijöille, jotka ovat olleet yrityksessä harjoittelijoina. Ohjeita täydennetään syrjimistä vastustavilla sitoumuksilla ja muita ihmisoikeuksia puolustavilla sitoumuksilla. Yksi ohjeiden tärkeimmistä kohdista on se, että se ei koske ainoastaan Samsung Electronicsin Intian yksikköä vaan myös sen toimittajia.

Kaksi miestä keskustelemassa ja katselemassa paperinpalaa pöydällä.

Epäkohtien ratkaisuohjeet

Työntekijöiden ihmisoikeuksien suojaamiseksi ja positiivisen työskentely-ympäristön luomiseksi Samsung on luonut kommunikointikanavia, joiden kautta johtajille voi kertoa työntekijöiden mielipiteistä. Lisäksi käytössämme on online- ja offline-kanavia epäkohdista ilmoittamiseen jokaisella työpaikalla, niin että voimme ottaa työntekijöiden mielipiteet (VoE) huomioon ja ratkaista orastavat ongelmat heti.

Olemme laatineet epäkohtien ratkaisuohjeet, jotta me voimme ratkaista reilusti ja nopeasti työn ohessa syntyvät epäkohdat. Sen vaiheet ovat Epäkohtien ilmoituskanavan avaaminen – Epäkohdista kertominen – Epäkohtien ratkaisu – Palaute. Kanavia on neljä: verkko, offline, hotline ja työntekijäneuvosto.

Epäkohtakanava
  • Epäkohtien kokonaismäärä (2016–2017) 87KB PDF DOWNLOAD

HERhealth-koulutusohjelma

Parantaaksemme tuotannossa työskentelevien terveysolosuhteita olemme luoneet projektin nimeltä Health Enables Returns (HERhealth), joka tarjoaa naistyöntekijöiden terveystietoa ja lisää tietoisuutta. Se toimii Vietnamissa.
Erityinen CSR-yksikkö nimeltä Business Social Responsibility (BSR) on suorittanut tämän projektin 250 000 naiselle 10 maassa vuodesta 2007 alkaen. Tavoitteena on paitsi tarjota perustavanlaatuista terveystietoa naispuolisille työntekijöille, kuten esimerkiksi tietoa terveellisistä ruokavalioista ja HIV:n/AIDS:in, hepatiitin ja tuberkuloosin kaltaisten tautien ehkäisemisestä, myös lisätä tietoisuutta naisten terveyden tärkeydestä.

Vuosina 2016–2017 Samsung koulutti naispuolisia työntekijöitä ympäri maata yhteistyötä paikallisen kansalaisjärjestön Life Centren kanssa. Vuonna 2007 perustettu Life Centre keskittyy terveyskoulutukseen. Aiomme jatkaa samaa ohjelmaa, joka on tuottanut erinomaisia tuloksia.

Pääparannukset
Vertaiskouluttajien koulutus

HERfinance-koulutusohjelma

Samsung on käynnistänyt yhdessä BSR:n ja Sanchayanin (Intia) kanssa vuonan 2015 työntekijöiden taloustiedon parantamisprojektin. Projekti alkoi samana vuonna Intiassa, ja sen jälkeen olemme järjestäneet taloustiedon koulutusta kansalaisjärjestöjen kanssa Brasiliassa (Positive Planet) ja Meksikossa (Yo quiero Yo puedo).

Projekti pyrkii paitsi tarjoamaan perustavanlaatuista tietoa säästämisestä, koroista, lainoista ja pankkiasioista myös opettamaan taloudellisen suunnittelun tekniikoita työntekijöidemme perheenjäsenille palkkatasosta riippuen, niin että he voivat saavuttaa taloudellisen itsenäisyyden. Aiomme jatkaa taloustieto-ohjelmaa valikoiduissa maissa vuonna 2018.

Koulutuksesta annettu palaute

Arti Sharma kertoi seuraavaa kokemuksistaan koulutuksesta: "HERfinance-koulutus on erittäin tärkeä meille. Tämänkaltaiset koulutukset saavat ihmiset ymmärtämään budjetoinnin merkityksen ja parantamaan säästämistapojaan.”

Seema kertoi seuraavaa kokemuksistaan koulutuksesta: "Enenn HERfinance-koulutusta en ymmärtänyt lyhyen aikavälin, keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin säästösuunnitelmien tärkeyttä, mutta koulutuksen jälkeen ymmärrän säästämisen tärkeyden. Tiedän, miten tärkeää meille kaikille on saavuttaa omat tavoitteemme omalla palkallamme.”

Valokuva HERfinance-koulutuksesta.

RBA Labor & Ethics -tarkastajat

* Aiemmin EICC (Electronics Industry Coalition Citizenship)

Samsung on osa Responsible Business Alliance (RBA) -järjestöä. Yritys ja sen toimittajat toimivat RBA:n käyttäytymissääntöjen mukaisesti. RBA-säännöstö perustuu kansainvälisiin standardeihin ja pyrkii parantamaan sosiaalista ja ympäristöllistä vastuuta sekä liiketoiminnan etiikkaa. Pyrimme jatkuvasti parantamaan hallintajärjestelmiämme ja levittämään parhaita käytäntöjä sisäisesti. Saadaksemme päteviä sisäisiä tarkastajia, jotka voivat valvoa työympäristöjä kaikkina hetkinä, kutsumme korealaisia ja muunmaalaisia työntekijöitä mukaan RBA Labor & Ethics -koulutusohjelmaan.
Pätevyyden saaneet tarkastajat suorittavat tarkastuksia paikan päällä, esimerkiksi koskien konsernin ja toimittajien hallintajärjestelmiä, ympäristön turvallisuutta jne. RBA-standardien mukaisesti.

Ihmiset kuuntelemassa puhujaa.
RBA Labor & Ethics -tarkastajat