Toimitusketju

Toimitusketjun vastuullinen hallinta

Samsung varmistaa, että sen tavarantoimittajat saavat vahvemman kilpailuedun, tukemalla ja tekemällä yhteistyötä terveen yrityksen ekosysteemin ja kestävän toimitusketjun luomiseksi.

 

Toimitusketjuumme kuuluu noin 2 500 tavarantoimittajaa ympäri maailmaa, ja sitä ohjaa oikeudenmukaisuuden, avoimuuden ja kaikkia osapuolia hyödyttävän yhteistyön filosofia. Autamme kaikkia tavarantoimittajia noudattamaan ‘Samsungin eettistä ohjeistoa alihankkijoille’ ja toimimaan asiaankuluvien paikallisten asetusten ja kansainvälisten standardien mukaisesti. Arvioimalla tavarantoimittajia hallitsemme toimitusketjun riskejä yritysvastuuseen liittyvien näkökohtien kannalta. Näitä näkökohtia ovat ympäristö, ihmisoikeudet, taloushallinto jne. Lisäksi kannustamme tavarantoimittajia jatkuvasti molemminpuoliseen kilpailuedun ja kasvun rakentamiseen.

Toimitusketjun hallintastrategia ja viisi kriiteeriä

 •  

  Taloudellisuus

  Turvaamme kattavan kilpailuedun kustannuksissa, toimituksessa, laadussa, teknologiassa ja henkilöstöresursseissa maksimoidaksemme synergian, nopeuden ja tehokkuuden toimittajien kanssa ja luodaksemme sellaisen ekosysteemin, joka mahdollistaa kestävän kasvun.

 •  

  Yhteiskunnallisuus

  Edellytämme kansainvälisten standardien ja määräysten noudattamista koskien ihmisoikeuksien hallintaa, työympäristöä, etiikkaa ja konfliktialueiden mineraaleja. Pyrimme rakentamaan avoimen ja läpinäkyvän kirjanpitojärjestelmän, joka sitoo kaikkia sidosryhmiä koko toimitusketjussa.

 •  

  Ympäristö

  Samsung työskentelee vain Eco-Partner-ohjelmaan hyväksyttyjen tavarantoimittajien kanssa voidaksemme arvioida ja hallita ympäristövaikutusta, joka niiden osilla, raaka-aineilla ja tuotantoprosesseilla saattaa olla.

Arvon luominen kestävä johtamisen kautta -infografiikka
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Kustannuskilpailukyky (talous)</li> <li>List 2) Toimitusvarmuus (talous)</li> <li>List 3) Toimittajien kilpailukyky (talous, yhteiskunta, ympäristö)</li> <li>List 4) Riskeihin puuttuminen (talous, yhteiskunta, ympäristö)</li> <li>List 5) Henkilöstöresurssit (talous)</li> </ul>
Kuva: Toimitusketjun hallintastrategia ja entistä selvempi viiden kriteerin infografiikka

Toimittajien käyttö

Me Samsungilla tavoittelemme parhaiden toimittajien kanssa strategisia kumppanuuksia, jotka perustuvat molemminpuoliseen luottamukseen. Tästä syystä olemme omaksuneet oikeudenmukaisen ja läpinäkyvän prosessin sekä uusien toimittajien valinnassa että arvioidessamme toimittajia vuosittain. Tällä tavoin pyrimme auttamaan toimittajia vahvistamaan kilpailuetuaan ja minimoimaan riskit.
Jokainen yhtiö, joka on halukas tuomaan erilaistuneen teknologisen kykynsä tarjolle ja haluaa tehdä liiketoimintaa Samsung:in kanssa voi lähettää uudet liiketoimintaehdotuksensa hankintaportaaliimme(www.secbuy.com) milloin tahansa. Hankintakeskuksena toimii kansainvälinen hankintakeskuksemme (IPC) International Procurement Center. IPC auttaa tunnistamaan hyvät toimittajat strategisesti tärkeillä alueilla ympäri maailmaa.

Uusien toimittajien rekisteröintiohjelmamme keskeiset arviointikohteet

 
Ympäristö ja turvallisuus
Edellytämme toimittajien noudattavan 22 artiklassa asetettuja kriteerejä, jotka koskevat mm. työturvallisuutta ja -terveyttä, palontorjuntalaitteita, vaarallisia aineita sekä ympäristöohjelmia.
Kahdeksan pakollista kohtaa, joita toimittajan on noudatettava: palontorjuntalaitteet, vaarallisen jätteen ja jäteveden käsittely jne.
 
Työ- ja ihmisoikeudet
Tehdään pakollisia tarkastuksia paikan päällä sisältäen 20 kohtaa, ml. vapaaehtoistyö, työaikalakien noudattaminen ja syrjintäkielto.
Kolme pakollista kohtaa, joita toimittajan on noudatettava: Lapsityökielto, taattu vähimmäispalkka ja epäinhimillisen kohtelun kielto.
 
Eco-Partner-ohjelma
Laaditaan arviointeja tuotteen ympäristöpolitiikasta, koulutuksesta ja vaarallisten aineiden käytöstä.
Tehdään yhteistyötä ainoastaan Eco-Partner-ohjelmaan hyväksyttyjen tavarantoimittajien kanssa.

Perusteellinen arviointiprosessi

Kuva: Perusteellisen arviointiprosessin (ympärivuotinen arviointi, itsensä kehittäminen, arviointi, seurannan hallinta) infografiikka toimitusketjussa.

Yhteistyökumppaniohjelmat

Noudattaaksemme liiketoimintafilosofiaamme ‘Samsung Electronicsin ja sen alihankkijoiden yhteisestä kilpailuedusta’ venytämme edelleen win-win-hallintatapamme rajoja ja otamme joukkoomme sekä eteläkorealaisia että kansainvälisiä tavarantoimittajia. Samsungilla on monia ohjelmia rahoituksen, koulutuksen ja innovaation tukemiseen sen varmistamiseksi, että tavarantoimittajamme ovat maailmanlaajuisesti kilpailukykyisiä.

 • Kuva: Kumppaniohjelmien rahoitus Kuva: Kumppaniohjelmien rahoitus
  • 822,8 miljardia KRW
  • Sijoitus kasvurahastoon

  Rahoitus

  Perustetaan rahastoja yli biljoonalla KRW:llä liikepankkeihin

 • Kuva: Työntekijöiden kapasiteetin vahvistaminen kumppaniohjelmissa Kuva: Työntekijöiden kapasiteetin vahvistaminen kumppaniohjelmissa
  • 16 209 henkilöä
  • Tavarantoimittajien koulutukseen osallistujat

  Työntekijöiden kapasiteetin vahvistaminen

  Samsung tarjoaa johtamis- ja ammattitaitokursseja, globaaleja ja muita kursseja tavarantoimittajille tarkoitetussa koulutuskeskuksessa

 • Kuva: Innovaatiohankkeet kumppaniohjelmissa Kuva: Innovaatiohankkeet kumppaniohjelmissa
  • 487 yritystä
  • Smart Factory -tukea saaneet tavarantoimittajat

  Innovaatiohankkeet

  Samsung tukee 1 000 tavarantoimittajaa sekä pk-yrityksiä, jotka eivät ole suorassa liikesuhteessa Samsungiin

[Vuoden 2017 tärkeimpien kumppaniohjelmiemme tulokset]

* Autamme ensi- ja toissijaisia tavatantoimittajia tuomaan julki epäkohtia joko puhelimitse (+82-80-200-3300), sähköpostitse (ssvoc@samsung.com), kumppaniohjelmaportaalissa olevan verkkoilmoitusjärjestelmän kautta (www.secbuy.com), konsultaatioissa näiden omissa toimitiloissa sekä monenlaisissa kokouksissa ja tapaamisissa.

Toimittajien työympäristö

Samsung ottaa täyden vastuun ihmisoikeuksien edistämisestä koko toimitusketjussa, kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia taatakseen turvallisen työympäristön ja noudattaa Responsible Business Alliancen (RBA) menettelytapaohjeita. Valvomme säännöllisesti kaikkien tavarantoimittajiemme toimintaa EICC:n valvontakriteerien mukaisesti voidaksemme tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia ja tehdä tarvittavia parannuksia. Kannustamme ensisijaisia tavarantoimittajiamme luomaan turvallisen työpaikan, ja ensisijaisten tavarantoimittajien kautta tämä koskee myös toissijaisia tavarantoimittajia. Tällä tavoin edistämme hyvän ekosysteemin rakentamista koko toimitusketjussamme.

Toimittajien työympäristö
<h3>Toimittajien työympäristö</h3> <dl> <li>Itsearviointi</li> <li>Kaikki ensisijaiset tavarantoimittajat suorittavat vuosittain itsearvioinnin.</li> </dl> <dl> <li>Paikalla tehtävät tarkastukset</li> <li>Keskeiset tavarantoimittajat valitaan transaktiovolyymin ja itsearvioinnin tulosten perusteella ja niiden toimitiloissa tehdään tarkastuksia</li> <li>Tarkastuksia suoritetaan ympäri vuoden ja lomakausina voidaan tehdä erityisiä tarkastuksia oppisopimuskoulutettavien ja opiskelijoiden työllistämisestä</li> </dl> <dl> <li>Kolmannen osapuolen tarkastukset</li> <li>∙ RBA-sertifioidut tarkastajat suorittavat pistotarkastuksia satunnaisesti valittuihin tavarantoimittajiin</li> <li>Tarkastuksen tuloksena tunnistetut parannustoimet tehdään kolmen kuukauden kuluessa</li> </dl>

Konfliktialueiden mineraalien hallinta

Samsung kieltää sellaisten mineraalien käytön, jotka on epäeettisesti louhittu Kongon demokraattisessa tasavallassa tai 9 sen naapurimaassa, jotka on määritelty konfliktialueiksi (tällaisia mineraaleja ovat tantaali, tina, volframi ja kulta). Käytämme OECD:n due diligence -ohjeiden pohjalta kehitettyä Trade Compliance System (TCS) -järjestelmää osana integroitua hankintajärjestelmäämme. Siihen sisältyvän Conflict Minerals Reporting Template -raportointilomakkeen avulla tutkimme, käyttävätkö tavarantoimittajat konfliktialueiden mineraaleja. Jaamme konfliktialueiden mineraaleja koskevaa tietoa reaaliaikaisesti kaikille tavarantoimittajillemme varmistaaksemme, että ne eivät käytä materiaaleja, jotka sisältävät konfliktialueiden mineraaleja.
Tämän lisäksi kuulumme ‘Conflict-Free Council’ -neuvostoon, jonka ovat yhdessä perustaneet EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) ja GeSI (Global e-Sustainability Initiative), tehdäksemme yhteistyötä alan muiden globaalien yritysten kanssa. Tämä on tapamme reagoida konfliktialueiden mineraaleja koskevaan käyttökieltoon koko toimitusketjussa. Ponnistelujemme tuloksena kaikki yhteistyökumppaneinamme toimivat sulattamot tulivat mukaan Conflict Free Smelter Program (CFSP) -ohjelmaan vuonna 2016.

Toimitusketjuun kuuluvien sulattamojen konfliktimineraaleihin liittyvä CFSP-sertifikaatti

(joulukuun loppuun 2017 mennessä)

CFSP-sertifikaatti saatu CFSP-sertifikaatti vireillä Yhteensä
Tantaali (Ta) 42 - 42
Tina (Sn) 69 2 71
Volframi (W) 41 - 41
Kulta (Au) 98 3 101

Tavarantoimittajien vastuullisuus

Samsung Electronicsin tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat kaikkien toimitusketjuumme kuuluvien tavarantoimittajien omistautumisen ja ponnistelun tulosta. Samsung Electronics ja sen tavarantoimittajat ovat vastuussa siitä, että niiden asiakkaat ja kansalaisyhteiskunta ovat tyytyväisiä niiden yritysvastuutoimintaan. Lupaamme myös ottaa luottamukseen ja vilpittömyyteen perustuen täyden vastuun siitä, että koko toimitusketju tarjoaa parasta arvoa.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. LOT K4-2F, QUE VO IP BAC NINH CITY, BAC NINH, VIETNAM VAN DUONG COMMU
213167 NO.3 CHANGCAO ROAD, HI-TECH INDUSTRIAL ZONE, WUJIN, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
YUHANG RD, SHUYANG ECONOMIC DEVELOP SUQIAN CITY JIANGSU PROVINCE, CHINA
Advantest Corp. 140, 3SAMGONGDAN 6-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
SHIN-MARUNOUCHI CENTER BUILDING,1-6-2 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
RM.1215,LUNENG PLAZA,NO.18 TAIGU RD WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE, SHANGHAI
Air Products and Chemicals Inc. 3, NONGSEO-RO, 46BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYUNGGI-DO, KOREA
7201 HAMILTON BOULEVARD ALLENTOWN PA
Alps Electric Co., Ltd. 33 (JANGDUK-DONG) HANAMSANDAN5BYUNRO GWANGSAN-GU GWANGJU, KOREA
1-7, YUKIGAYA-OTSUKAMACHI, OTA-KU, TOKYO, 145-8501
APPLIED MATERIALS 8 UPPER CHANGI NORTH ROAD, SINGAPOR E 506906, SINGAPORE
3050 BOWERS AVENUL SANTA CLARA CA
(5F, KOREA DESIGN CENTER BLDG., YATAP-DONG) 322, YANGHYEON-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
ASM International N.V. (1DONG, CHUNGNAM TECHNOPARK CHEONAN VALLEY)136, JIKSAN-RO, JIKSAN-EUP, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO
3440 E UNIVERSITY PHOENIX DRIVE
ASM Lithography Inc. SUITES 3704-3706 37/F TOWER TWO TIMES SQUARE, 1 MATHESON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG
2650 W. GERONIMO PLACE CHANDLER AZ
25, 5GIL, SAMSUNG1RO, HWASUNG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
AU Optronics
Corp.
1 LI-HSIN RD.2,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
5 LI-HSIN RD.6,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
Avago
Technologies Ltd.
NO 1 YISHUN AVENUE 7 SINGAPORE
BOE
Technology Group Co., Ltd.
NO. 118 JINGHAIYI RD, BDA, BEIJING
Biel Crystal Manufactory Ltd. BLOCK A, 10/F., A1-A5 MEI HING IND. BLDG.,16-18 HING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
BUMJIN B BLOCK JINHERUI INDUSTRIAL PARK, SHANPO VILAGE LILIN TOWN ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE, HUIZHOU CITY, CHINA
SAIDAGONGYEYUANSIZHILU6HAO TIANJIN XIQINGQU
SHA HU KO CUN CHANG PING TOWN DONGG UAN CITY GUANG DONG
BYD Co., Ltd. XIANGSHUI RIVER, ECONOMIC DEVELOPME NT ZONE, DAYA BAY, HUIZHOU, GUANGDO NG, P.R.CHINA
NO.3001, BAOHE ROAD, BAOLONG INDUST RIAL TOWN, LONGGANG, SHENZHEN, P.R. CHINA
NO2,YADI ROAD, THE NEW-TYPE INDUSTRIAL PARK ,XI'AN NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE
YAN AN ROAD, KUI CHONG, LONG GANG, SHENZHEN, CHINA 518119
Canon Inc. 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501, JAPAN
(9F,10F),607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
ONE CANON PARK MELVILLE NEW YORK, 11747
Cirrus Logic Inc. 7B NIGHTINGALE WAY, QUARTERMILE EDINBURGH
Coretronic
Corp.
NO.2-1.NANKE 6TH.ROAD, TAINAN SCIEN CE-BASED INDUSTRIAL PARK TAINAN COUNTY, TAIWAN, R.O.C.
Corning
Inc.
ONE RIVERFRONT PLAZA CORNING NEW YORK, UNITED STATES
Daifuku Co., Ltd. KOMAKIHARA KOMAKI AICHI JAPAN
14, DONGTANJISEONG-RO, HWASEONG-SO, GYEONGGI-DO, KOREA
7406 WEST DETROIT STREET CHANDLER USA
Dongyang E&P Inc. TONGQIAO INDUSTRIAL BASE ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE HUIZHOU GUANGDONG PROVINCE
DOOSUNG TECH LUONG SON IP, HOA SON COMMUNE HOA BINH LUONG SON
Dr Enc SA de CV MANUFACTURAS 622 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
Dreamtech Co., Ltd. NO.100,HUU NGHI ROAD, VSIP BAC NINH TU SON TOWN, BAC NINH PROVINCE VIETNAM
SUPPLIER ADDRESS
Elentec co., Ltd. 44F, QUANG MINH INDUSTRIAL ZONE, HANOI, VIETNAM
ELK Corp. 89 DAEDEOK TECHNO 2TH ST, GWANGPEONG-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA
EM-Tech Co., Ltd. YEN PHONG IP YEN PHONG DISTRICT BAC NINH PROVINCE
HUAXIAN ROAD,DANSHAN INDUSTRIAL AREA, CHENGYANG DISTRICT QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE
Entegris Inc. 72, JE2GONGDAN 1-GIL, MIYANG-MYEON, ANSEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
129 CONCORD ROAD BILLERICA
117 JONATHAN BLVD N CHASKA MN
31 KAKI BUKIT ROAD 3, 06-08/11 TECH LINK SINGAPORE
Glonics Viet Nam Co., Ltd. NO 903, 3/2 STREET, PHU XA COMMUNE, THAI NGUYEN CITY, THAI NGUYEN PROVINCE
GoerTek Inc. NO.268 DONGFANG ROAD HI-TECH INDUST RY DEVELOPMENT DISTRICT WEIFANG SHANDONG
LOT L-06, QUE VO INDUSTRIAL PARK NAM SON COMMUNE, BAC NINH CITY BAC NINH PROVINCE
Hitachi Ltd. 46, 2GONGDAN 8-GIL, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
24-14 NISHI-SHIMBASHI, 1-CHOME, MIN ATO-KU, TOKYO 105-8717 JAPAN
15-12,NISHI-SHIMBASHI 2-CHOME, MINATO-KU
GRANTOKYO SOUTH TOWER, 9-2, MARUNOU CHI 1-CHOME,CHIYODA-KU, TOKYO, 100- 6606, JAPAN
2150 N. 1ST STREET, STE. 350 SAN JOSE CA
1601A ROOM ,16F,BLK.1,NO.18,TAIGU R OAD,WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE 2001 31, SHANGHAI
8F YOUNG POONG BLDG., 41 CHEONGGYECHEON-RO, CHONGRO-KU, SEOUL, KOREA, 110-752
92, SANHO-DAERO, GUMI-SI, GYEONGSANGBUK-DO, 730-906, KOREA
2460 NORTH FIRST STREET, SUITE 290 SAN JOSE CA
HNT Electronics Co., Ltd. LUONG SON INDUSTRIAL PARK, KM 36, NATIONAL HIGHWAY 6, HOA SON COMMUNE LUONG SON, HOA BINH
Hosiden Corp. LOT 1, QUANG CHAU IP, VIET YEN DICS TRICT, BAC GIANG PROVINCE, VIETNAM
Ibiden Co., Ltd. 15#, RONGCHANG EAST STREET, BDA, BEIJING CHINA, 100176
3-200, GAMA-CHO, OGAKI, GIFU PREF JAPAN
Innolux Corp. NO.160 KESYUE RD., CHU-NAN SITE, HS INCHU SCIENCE PARK, CHU-NAN, MIAO-L I, TAIWAN
Intel Corp. 69/F, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
Interflex Co., Ltd. LOT CN05, BA THIEN IP, BINH XUYEN DISTRICT, VINH PHUC PROVINCE
(SUNGGOKDONG) 149 KANGCHONRO DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO
Jahwa Electronics Co., Ltd. PLOT 10, KHAI QUANG INDUSTRIAL PARK , VINH YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIETNAM
Jiangsu Simand
Electric Co., Ltd.
NO.111,KANGYUAN ROAD, XIANGCHENG DISTRICT SUZHOU CHINA
JX Nippon Mining &
Metals Corp.
54, HANSAN-GIL, CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO, 451-833 REP. OF KOREA
125 NORTH PRICE RD CHANDLER
1008164 1-2, OTEMACHI 1CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
KLA-Tencor
Corp.
ONE TECHNOLOGY DRIVE MILPITAS CALIFORNIA, USA
Kyocera Corp. (WONSI-DONG) 116, BEOMJIGI-RO, DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
13F KAMCO YANGJAE TOWER, 262 KANGNAMDAE-RO, KANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
116,BEOMJIGI-RO,DANWON-GU,ANSAN-SI,GYEONGGI-DO
Lam Research Corp. AVENUE EDOUARD-DUBOIS 20 NEUCHATEL
4F, 28, PANGYO-RO 255BEON-GIL, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
4650 CUSHING PARKWAY FREMONT
Lens International HK Co., Ltd. UNIT A,7/F, MG TOWER, 133 HOI BUN ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
Maxford
Technology Limited
18 FLOOR, CHUNG NAM BUILDING, 1 LOC KHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated
Products Inc.
160 RIO ROBLES DRIVE SAN JOSE CA
Mcnex Co., Ltd. LOT CN5, NINH BINH CITY, NINH BINH PROVINCE PHUC SON INDUSTRIAL PARK
MediaTek Inc. #03-01, NO. 1, FUSIONOPOLIS WALK, SINGAPORE
2F,NO. 132-2, SING-SHAN RD., NEIHU, TAIPEI, TAIWAN
Micron
Technology Inc.
8000 S. FEDERAL WAY BOISE ID
1 NORTH COAST DRIVE SINGAPORE 757432 SINGAPORE
MMurata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (GT TOWER, SEOCHO-DONG), 411, SEOCHO-DAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
THE EXCHANGE TOWER NO.2, 189 NANJING TIANJIN HEPING
200 YISHUN AVE 7 SINGAPORE
9380 CARROLL PARK DRIVE SAN DIEGO CALIFORNIA
20 FAIRBANKS, SUITE 187 IRVINE CA
Namuga Co., Ltd. LOT B9, THUY VAN INDUSTRIAL ZONE, THUY VAN COMMUNE, VIET TRI CITY, PHU THO PROVINCE
Nitto Denko Corp. 165 CHEONGBUKSANDAN-RO,CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO
33RD FLOOR, GRAND FRONT OSAKA, 4-20 OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA 530-0011,
NuFlare
Technology Inc.
8-1, SHINSUGITA-CHO, ISOGO-KU YOKOHAMA, KANAGAWA, JAPAN
NXP Semiconductors N.V. NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS B.V. HIGH TECH CAMPUS 60, EINDHOVEN THE NETHERLANDS
Partron Co., Ltd. 22, SAMSUNG 1-RO 2-GIL, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
Praxair Technology Inc. (TEHERAN-RO,SINHAN BUILDING16F), 512,TEHERAN-RO,KANGNAMGU, SEOUL, KOREA
7, 3GONGDAN 2-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
Qorvo Inc. 1 CHANGI BUSINESS PARK AVENUE1, #04- SINGAPORE
Rohm Co., Ltd. 159-13,GASAN DIGITAL 1-RO, GEUMCHEON-GU, SEOUL, 153-803, KOREA
Samsung Display Co., Ltd. 95 SAMSUNG 2ND RD. NONSUH-DONG KIHEUNG-GU, YONGIN GYEONGGI-DO
77, 4SANDAN 5-GIL, CHEONAN-SI SEOBUK-GU, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
YEN PHONG I INDUSTRIAL ZONE BAC NINH PROVINCE YEN PHONG DISTRICT
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. YEN BINH INDUSTRIAL ZONE DONG TIEN WARD, PHO YEN TOWN THAI NGUYEN PROVINCE
(MAETAN-DONG) 150, MAEYEONG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
14F,TOWER A,SCC, JUNCTION OF HOU HAI BLVD AND HAIDE 1ST RD., NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
788 NANHE RD KUNSHAN ET DEVELOPMENT JIANGSU PROVINCE CHINA
1,WEISHAN ROAD XIQING MECRO-ELECTRO NICS INDUSTRIAL PARK, XIQING DIST TIANJIN CHINA
NO.80 XIAQING ROAD,THE WEST ZONE OF TEDA, TIANJIN, CHINA
3655 N. 1ST SAN JOSE CA
WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, 93 MOO 5, T.BANGSAMAK, A.BANGPAKONG, CHACHOENGSAO 24180, THAILAND
TIANJINSHIHEXIQUHEINUCHENGDAO27 TIANJIN
SEMPHIL., CHIP BLOCK 5, BARRIO, BATINO, CALAMBA, LAGUNA, PHILIPPINES
Samsung SDI Co., Ltd. YEN PHONG I - I.P YEN TRUNG COMMUNE , YEN PHONG DIST, BAC NINH PROVINCE, VIETNAM
GONGSE-DONG 150-20, GONGSE-RO, GIHEUNG-GU , YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
56, GOSAN-RO, UIWANG-SI 16073, GYEONGGI-DO, KOREA
YIXIANYUAN SCIENTIFIC INDUSTRIAL PARK, TIANJIN 301726, CHINA
Seowonintech Co., Ltd. YEN PHONG INDUSTRIAL ZONE, LONG CHA U COMMUNE YEN PHONG DISTRIC, BAC NI NH PROVINCE
ZHENGYING INDUSTRIAL AREA BEIZHAKOU, JINNAN DIST, TIANJIN
Shin Heung Precision Co., Ltd.. A1 ROAD DONGLI EDA TIANJIN
SI Flex Co., Ltd. LOT A, QUANG CHAU INDUSTRIAL PARK, BAC GIANG PROVINCE. VIET YEN DISTRICT
Siltronic Corp. 12 TAMPINES INDUSTRIAL AVE 5
7200 NW FRONT STREET PORTLAND
SMART Modular
Technologies Inc.
AV TEGULA (CEA) ED. CRISTAL ATIBAIA PONTE ALTA 888 ED CRISTAL
Sozhou Posco-Core Technology Co., Ltd. 158# SHENXU ROAD SUZHOU INDUSTRIAL PARK
STMicroelectronics N.V. 5A SERANGOON NORTH AVENUE 5 SINGAPORE
Sumco Corp. SEAVANS NORTH, 1-2-1 SHIBAURA, MINATO-KU TOKYO JAPAN
19801 N. TATUM BLVD PHOENIX ARIZONA
SUPPLIER ADDRESS
Sung Woo Electronics Co., Ltd. THUAN THANH 3 INDUSTRIAL ZONE, THAN H KHUONG COMMUNE, THUAN THANH DISTRICT, BAC NINH PROVINCE
Synaptics Inc. 1251 MCKAY DR. SAN JOSE CA
Taiwan PCB
Techvest Co., Ltd.
NO.12, KUNG YEH 2ND.RD ., PIN CHEN, TAO YUAN HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
Taiyo Nippon
Sanso Corp.
#1189 BAO-8 ROAD ,ZONG HE BAO SHUI XI'AN SHAANXI
94, EUMBONGMYEON-RO, EUMBONG-MYEON, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
150 ALLEN ROAD BASKING RIDGE NJ
3F, NO.2 BLDG. BAOWU TOWER 1859 EXPO BOULEVARD SHANGHAI PUDONG
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 INTERNATIONAL BUSINESS PARK NORDI C EUROPEAN CENTRE #06-28
43, JAYUMUYEOK 3-GIL, MASANHOEWON-GU, CHANGWON-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA
UNIT 2801-08, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWLOON, HONGKONG
B2B 2ND FLOOR,BUILDING3, NO.258 XIN LING ROAD, CHINA(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CHINA
440 STEVENS AVE., SUITE 300 SOLANA ,SAN DIEGO ,CA
GERMANY, FURTH, NORDRING 23
2-7-19 KYOBASHI CHUO-KU ,TOKYO ,JAPAN
TDK Corp. 3505 WHARF CABLE TV TOWER, 9 HOI SH ING ROAD, TSUEN WAN, N.T., HONG KONG
NO.1 XINGANG ROAD,ZHANGWAN TOWN, JIAOCHENG CITY,NINGDE, FUJIAN PROVINCE, PRC.
11 NORTH BUONA VISTA DRIVE #13-08 THE METROPOLIS TOWER 2
ST.MARTIN STR. 53, MUNICH, GERMANY
8F, SONGNAM BUILDING, SEOCHO-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
NILAI INDUSTRIAL ESTATE, 71800 NILA I, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA.
Texas Instruments Inc. 3-6,WORLD SHIPPING CENTRE, HARBOUR CITY, 7 CANTON ROAD, KOWLOON
The Dow Chemical Company 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
(BACKSEOK-DONG)56, 3GONGDAN 1-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAMDO, KOREA
4F NO.6, LANE 280, ZHONGSHAN NORTH ROAD
PO BOX 60896 CHARLOTTE NC
451 BELLEVUE ROAD NEWARK DE
UL. STREFOWA 16 DZIERZONIOW POLSKA
14F, 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
BACHTOBE IETRASSE 3, 8810 HORGEN, H ORGEN, SWITZERLAND
Tokyo Electron Ltd. AKASAKA BIZ TOWER, 3-1 AKASAKA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-6325, JAPAN
51, JANGANGONGDAN 6-GIL, JANGAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
2400 GROVE BLVD. AUSTIN TX
1F, NO.126 HEDAN RD.PUDONG SHANG HA I 200131, CHINA
Toshiba Corp. 517, YEONGDONG-DAERO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
YEONGDONGDAERO 517, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
20 PASIR PANJANG ROAD #12-25/28 MAPLETREE BUSINESS CITY, SINGAPORE 117439
2570-1, URASUDA, KAMO-SHI, NIIGATA, JAPAN
72-34, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAW ASAKI-SHI, KANAGAWA, JAPAN
Tripod Technology Corp.
NO.7, MIDDLE SECTION, MIANZHOU AVEN XIANTAO HUBEI
MID.TUANJIE.RD.DEVELOPMENT ZONE, XIS HAN DISTRICT, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE
Versum Materials US LLC 7201 HAMILTON BLVD. ALLENTOWN
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY XEDA TIANJIN
1 2 3 4