MagicInfo™ Server 4.0

SMART Signage Solutions

MagicInfo™ Server 4.0

MagicInfo 4.0 -palvelin

MagicInfo™ Server 4.0
OTTAA KYSYMYKSIÄ?
OTTAA KYSYMYKSIÄ?
Käytä useita näyttötyyppejä yhdistetyn palvelimen avulla

Käytä useita näyttötyyppejä yhdistetyn palvelimen avulla

Samsungin MagicInfo™-palvelimen teho perustuu sen kykyyn tarjota useita verkkopohjaisia ratkaisuja eri ympäristöissä sijaitseville näytöille paikan päällä ja toimipisteen ulkopuolella. Toinen MagicInfo™-palvelimen piirre on sen saumaton yhteensopivuus liitettyjen Samsungin SMART Signage -laitteiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi erilliset näytöt, videoseinänäytöt, ikkuna- ja ulkonäytöt, pienet tietonäytöt ja sähköiset ilmoitustaulut. IT-päälliköillä on entistä paremmat mahdollisuudet valvoa eri puolilla toimitiloja tai yritystä sijaitsevien näyttöjen tilaa kätevästi ja nopeasti samasta paikasta, ja he voivat ohjata näyttöjä joko tarpeen mukaan tai ennakkoon määritetyn aikataulun mukaisesti.

MagicInfo™-palvelinta voi käyttää lähes mistä tahansa verkkoyhteyden avulla.

MagicInfo™-palvelinta voi käyttää lähes mistä tahansa verkkoyhteyden avulla.

Mitä tahansa yrityksen maailmanlaajuisessa verkossa olevaa näyttöä voi etähallita, jos verkkokäyttö on valittu. Käytön joustavuutta lisää myös se, että sisältövastaavat tai järjestelmänvalvojat saavat yhteyden MagicInfo™-palvelimeen helposti vain syöttämällä IP-osoitteen tai palvelimen URL-osoitteen selaimen osoiteriville. Palvelimen verkkopohjaisen käyttöliittymän avulla päällikkö voi suorittaa kaikki digitaalisten kylttien infrastruktuurin hallintatehtävät, kuten näyttöjen valvonnan ja ohjauksen, sisällön ja aikataulujen hallinnan ja yleisömittaustietojen analysoinnin.

Etähallitse kaikkia Samsungin SMART Signage -laitteita keskitetystä sijainnista

Etähallitse kaikkia Samsungin SMART Signage -laitteita keskitetystä sijainnista

Määrittämällä kaikki Samsungin SMART Signage -laitteensa toimimaan MagicInfo™-palvelimen kanssa yritykset saavat järjestelmälleen lisäarvoa näyttöjen etävalvonnalla ja -hallinnalla. Tällä vältetään ylimääräinen työ, jota syntyy jokaisen näytön ylläpidosta sen sijaintipaikassa. Etävalvonta kattaa kaiken Samsungin SMART Signage -laitteen käynnistämisestä ja sammuttamisesta digitaalisten viestien laadunvalvontaan katsomalla sisällön reaaliaikaista toistoa laitteessa. MagicInfo™-toimii siltana, joka mahdollistaa lukemattomien verkossa olevien näyttöjen hallinnan samalla kertaa.

Paranna luotettavuutta varatoiston avulla

Paranna luotettavuutta varatoiston avulla

Varatoisto lisää turvallisuutta ja luotettavuutta varmistamalla keskeisen sisällön näyttämisen myös tilanteissa, joissa mikä tahansa näytöistä kaatuu tai siinä ilmenee ongelmia. Kun tietty näyttö määritetään toimimaan varatoistona näytölle, jolla esitetään kriittistä sisältöä, MagicInfo™-palvelin ohjaa sisällön välittömästi varatoistoon ja välittää siihen ensisijaisen näytön priorisoidut tiedot. Kaikki tämä toteutetaan välittömästi MagicInfo™-palvelimen ydintoimintojen reaaliaikaisen valvonnan ja vianetsinnän avulla. Kun viallinen näyttö on taas muodostanut yhteyden näyttöverkkoon, MagicInfo™-palvelin määrittää näyttöjen tehtävät takaisin oletusmäärityksiin.

Päivitä sisältö automaattisesti yhdistämällä etätietokantalähteisiin datalinkkiyhteydellä

Päivitä sisältö automaattisesti yhdistämällä etätietokantalähteisiin datalinkkiyhteydellä

MagicInfo™-palvelimen dynaamista datalinkkiyhteyttä voi käyttää Samsung SMART Signage -laitteiden kanssa. Datalinkki toimii yhteytenä näyttöratkaisuun ja mahdollistaa sen sisällön yhdistämisen etätietokantalähteiden kanssa. Kun voit tarjota päivitetyn sisällön aina automaattisesti muokkaamatta sisältöä manuaalisesti ja erikseen kutakin näyttöä varten, voit olla luottavaisin mielin, sillä asiakkaat saavat ajantasaiset ja kohdistetut tiedot ilman lisätyötä. MagicInfo™-palvelin tukee myös RSS-syötteitä, jotta näyttöverkossa voidaan esittää tarpeen mukaan tekstipohjaisia tietoja, kuten sää- ja taloustietoja.

Hyödynnä käyttäjien tunnistustietoja yleisömittauksella

Hyödynnä käyttäjien tunnistustietoja yleisömittauksella

Samsungin MagicInfo™-palvelimen yleisömittaustietojen avulla voidaan kerätä ikään ja sukupuoleen perustuvia asiakastunnistustietoja, kun näyttöön on asennettu valinnainen kamera. Toiminto aktivoituu automaattisesti ja toimii vain, kun tähän tarkoitettu kamera on kytketty. Ohjelmistoratkaisussa on kaksi päätoimintoa: dynaaminen sisällön toisto ja tietotilastot.

Hallitse tietoja ja sisältöä visuaalisesti ja teknisesti uudistetulla MagicInfo 4.0 -palvelimella

Hallitse tietoja ja sisältöä visuaalisesti ja teknisesti uudistetulla MagicInfo 4.0 -palvelimella

MagicInfo-palvelin on päivitetty versiosta 3.1 versioon 4.0. MagicInfo 4.0 -palvelimen visuaalisia ja teknisiä ominaisuuksia on päivitetty edellisestä versiosta parantamalla palvelimen toimintoja ja käytettävyyttä. MagicInfo-ratkaisujen yhtenäinen käyttökokemus tarjoaa saman helppokäyttöisyyden ja hallintatoimintojen tehokkuuden organisaation koosta riippumatta.

 • Uuden käyttöliittymän parannetut toiminnot ja käytettävyys
  • Yhtenäinen valikkorakenne koko ohjelmistoperheessä
  • Intuitiivinen valikkorakenne
  • Yksinkertaistettu ajoitus käyttöliittymän avulla
  • Uusi sisällöntuotannon rakenne
 • Uudet ja parannetut toiminnot helpottavat sisällönhallintaa
  • Uusi historiavälilehti
  • Pikamuokkaus 
  • Suora tietojen lataus ilman lisäosien asennusta 
  • Kätevä tilapalkki tiedostolatauksen tarkistamiseen 
 • Päivitetty laitehallinta keskitettyä hallintaa varten
  • Helppo laitteiden merkintä
  • Parannettu hakutoiminto
  • Yhdistetty ryhmä