Elin Wallberg käynnistää yhdessä Samsung-tiiminsä kanssa hankkeita, jotka työntävät yhteiskuntaa eteenpäin.

"Innovaatioiden on määrä vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan"

Samsungin Corporate Citizenship & Partnerships -osasto keskittyy Pohjoismaiden kohtaamiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Osastolla mietitään, miten Samsungin innovatiivisuus ja tekninen asiantuntemus voisi auttaa yhteiskuntaa.

– Käsittelemme monimutkaisia ja haastavia kysymyksiä, joihin kukaan ei voi löytää ratkaisua yksin. Yhdessä vapaaehtoisjärjestöjen, yliopistojen, startup-yritysten ja eri liiketoimintakumppanien kanssa me yritämme kehittää uusia, parempia ja aiempaa kestävämpiä ratkaisuja Pohjoismaiden markkinoille, Corporate Citizenship & Partnerships -osastosta vastuussa oleva Elin Wallberg selvittää.

Elin kertoo osaston olleen mukana muun muassa "Det digitala lärandets möjligheter" (Digitaalisen oppimisen mahdollisuudet) -hankkeessa, johon osallistuu viisi ruotsalaista korkeakoulua. Samsung selvittää yhdessä koulujen kanssa, miten opetustilat voivat muuttua, kun niihin integroidaan digitaalisia työkaluja ja opetusvälineitä sekä tukipalveluita.

– Teemme yhteistyötä tutkijaryhmän kanssa selvittääksemme, mitä luokkahuoneessa tapahtuu ja miten hanke vaikuttaa opettajien ja oppilaiden motivaatioon. Sillä tavoin me keräämme tietoja, jotka voivat auttaa muita lisäämään opetuksen digitaalisuutta, hän sanoo ja jatkaa:

– Olemme mukana myös ”Underbara ADHD” -organisaation kanssa suoritettavassa hankkeessa, jossa me kehitimme ns. ADHD-laatikon. Se on digitaalinen ratkaisu, joka osoittaa käyttäjälle, miltä ADHD:n kanssa eläminen tuntuu.

Ennen Elinin siirtymistä Samsungille noin kolme vuotta sitten hän tutki yli kymmenen vuoden ajan sitä, miten mobiilitekniikka voi parantaa ihmisoikeuksia. Samsungiin hänet houkutteli mahdollisuus olla osa johtavaa yritystä, joka toimii innovatiivisesti sekä globaalilla että paikallisella tasolla.

– Samsung on yksi maailman suurimmista tekniikan alan yrityksistä, joten mielestäni se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden auttaa yhteiskuntaa hyödyntämään digitaalisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Aloittaessani olin ainoa näiden kysymysten parissa työskentelevä. Nyt johtamassani tiimissä on neljä työntekijää. Se osoittaa, että yritys antaa yhä enemmän painoarvoa näille kysymyksille.