Miksi Samsung panostaa sosiaalisiin innovaatioihin?

Miksi Samsung panostaa sosiaalisiin innovaatioihin?

Muutaman vuoden kuluessa esineiden internet (”Internet of Things”) tulee koostumaan 21 miljardista verkkoon yhteydessä olevasta tuotteesta* ympäri maailmaa. Vuonna 2017 eurooppalaisten yritysten odotetaan tekevän 935 miljoonan dollarin edestä deep-tech-investointeja tulevaisuuden teknologioihin kuten keinoälyyn, äänentunnistukseen ja visuaaliseen tekniikkaan. Se merkitsee 223 prosentin nousua vain viidessä vuodessa**. Tekniikasta tulee aina vain merkittävämpi osa elämäämme, mikä luo tilaa uusille innovaatioille ja uusille käyttäytymistavoille. Yhteiskunnan on sopeuduttava uusiin vaatimuksiin nopeasti.

Elin Wallberg vastaa Samsungin Corporate Citizenship and Partnerships -osastosta, jossa hän johtaa yrityksen pohjoismaisia panostuksia yhteiskunnalliseen kehitykseen ja hyvinvointiteknologioihin, sosiaalisiin innovaatioihin ja impact tech -teknologiaan.

– Yhteiskunnalla on edessään suuria haasteita muun muassa koulutuksen, terveyden- ja sairaanhoidon sekä kestävän kehityksen alueilla. Kukaan ei voi ratkaista kaikki ongelmia yksin. Digitalisoinnilla on merkittävä rooli tässä kaikessa ja uskomme, että parhaat ratkaisut löytyvät yhteistyön kautta. Yhtenä maailman suurimmista teknologiayrityksistä meille on itsestään selvää, että olemme mukana luomassa ja testaamassa innovaatioita sekä tukemassa uusia liikeideoita ja ratkaisuja.

Samsung panostaa innovaatioihin ympäri maailmaa ja monilla eri osa-alueilla. Kyse voi olla uuden tekniikan (kuten virtuaalitodellisuuden) kehittämisestä tai vaikkapa ruoan hävikin vähentämisestä älykkäiden jääkaappien avulla. Samsungin yhteiskuntavastuun tavoitteena on vaikuttaa osaltaan yhteiskunnan kestävään kehitykseen. Se merkitsee muun muassa teknisten innovaatioiden tuomista uusiin yhteiskuntaa parantaviin käyttötarkoituksiin.

Samsung on mukana monissa tällaisissa projekteissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi tutkimusprojekti digitaalisen oppimisen mahdollisuuksista tutkii tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Kenelläkään ei ole tällä hetkellä vastauksia siihen, miten kaikki toteutetaan, mutta Samsung haluaa olla mukana tutkimassa asiaa. Toinen yhteiskunnallinen haaste on väestörakenteen vanheneminen Pohjoismaissa ja muualla maailmassa1. Terveyden- ja sairaanhoidon alalla tarvitaan uusia ratkaisuja. Tältä pohjalta Samsung tekee Suomessa yhteistyötä Vertical acceleratorin ja siihen osallistuvan startup-yrityksen Bryomin kanssa. Yritys kehittää Samsungin wearable-tuotteille ohjelmistoratkaisua, joka voi auttaa vanhuksia elämään terveellisempää ja aktiivisempaa elämää, muun muassa ehkäisemällä kaatumisonnettomuuksia.

Samsungin rooli ja tehtävä ulottuu siis pidemmälle kuin vain tuotteisiimme ja palveluihimme. Haluamme jakaa osaamistamme ja tehdä yhteistyötä eri organisaatioiden ja yritysten kanssa, jotka haluavat tukea yhteiskunnallista kehitystä innovaatioilla. Sosiaaliset innovaatiot ovat Samsungille tärkeitä. Tähtäämme rajojen murtamiseen, ihmisten tuomiseen lähemmäksi toisiaan sekä yhteiskunnan kehityksen tukemiseen.

Tässä innovaatioblogissa kerromme jatkossakin tämän alueen projekteista ja yhteistyökumppaneista – jotka vaikuttavat osaltaan yhteiskunnan tulevaan kehitykseen.

[*] http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317
[**] https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-30/-deep-technology-dominates-plateauing-european-venture-capital
[1] https://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/halsosamt-aldrande/aldrande-befolkning/