Together for Tomorrow!

Together for Tomorrow!

Teknologian ihmeet eivät koskaan näytä lakkaavan. Nykyään voimme tehdä asioita, jotka tuntuivat mahdottomilta vuosia sitten - kuten täysin uuden kielen oppiminen yksinkertaisesti puhelimella tai päivittäinen yhteydenpito ihmisiin ympäri maailmaa. Tämän päivän nuoret ovat nähneet monia muutoksia viime vuosina ja he todennäköisesti näkevät yhtä monta muutosta jatkossakin. Tukeakseen heitä tällä matkalla, Samsung haluaa antaa tuleville sukupolville mahdollisuuden saavuttaa koko potentiaalinsa mahdollistamalla digitaalisen koulutuksen ja auttamalla saavuttamaan tarvittavat taidot kytketyssä maailmassa. Tulevan sukupolven ei tulisi olla vain tekniikan käyttäjiä; heille on annettava välineet ja tiedot, joita he tarvitsevat ollakseen tekniikan luojia ja kehittäjiä. Monet nykypäivän nuorista eivät ole eläneet ilman teknologiaa, joten kyky ajatella toisin ja ratkaista ongelmia uudella tavalla on seuraavan sukupolven kannalta kriittisen tärkeää sopeutumisen, menestymisen ja globaalina kansalaisena olemisen erinomaisuuden vuoksi.

Samsung tekee yhteistyötä hallitusten, päätöksentekijöiden, yrittäjien ja kansalaisjärjestöjen kanssa ympäri maailmaa, luodakseen mahdollisimman monia oppimismahdollisuuksia. Keskitymme laadukkaaseen koulutukseen tulevaisuudenkestävissä teknisissä aiheissa ja autamme tulevaa sukupolvea vaalimaan taitoja, kuten luovuutta, uteliaisuutta ja empatiaa.

Tunnistamalla ja ratkaisemalla yhteisiä haasteita sekä löytämällä uusia ratkaisuja paremman tulevaisuuden rakentamisen kannalta, saamme tuettua muita toimijoita.