Well Connected

Well Connected on Samsungin tekemä aloite, jonka tavoitteena on edistää kestävää elämää verkossa ja lisätä ihmisten digitaalista hyvinvointia Pohjoismaissa.

Samsung on maailmanlaajuisesti teknologia-alan johtava yritys, jonka tavoitteena on lisätä tietoa ja työkaluja, jotta ihmiset voivat elää kestävää elämää verkossa. Olemme vakuuttuneita siitä, että tulevat sukupolvet ovat avain muutoksen luomiseksi. Siksi Well Connected-hankkeen ydintavoitteena on ottaa nuoret mukaan toimintaan ja kouluttaa heitä sekä kannustaa heitä luovuuteen, uteliaisuuteen ja kekseliäisyyteen.