PRIVACY

SAMSUNGIN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Samsung Electronics tietää, miten tärkeää tietosuoja on sen asiakkaille. Samsung haluaa käyttäjiensä ymmärtävän, miten se kerää ja käyttää henkilökohtaisia tietoja Samsungin laitteissa ja palveluissa, aina puhelimista tabletteihin ja televisioihin, kodinkoneisiin, verkkopalveluihin ja muihin.

Vaikka tämä Tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Samsungin palveluita, Samsung toimittaa tarvittaessa myös lisätietoja tiettyihin palveluihin liittyvistä käytännöistä.

HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN YLEISKATSAUS

Samsung kerää käyttäjän suoraan antamia henkilökohtaisia tietoja, tietoja käyttäjän palveluiden käytöstä ja tietoja kolmannen osapuolen lähteistä. Samsung käyttää näitä tietoja toimittaakseen käyttäjälle palveluita, ymmärtääkseen, miten käyttäjä käyttää palveluita, jotta Samsung voi parantaa ja räätälöidä käyttäjän kokemusta, ja kehittääkseen asiakkailleen soveltuvimpia sovelluksia, tekniikoita ja sisältöä. Samsung käyttää henkilökohtaisia tietoja myös tarjotakseen mukautettua mainontaa, joka on räätälöity käyttäjän kiinnostuksenkohteiden mukaan.

HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN JAKAMINEN

Samsung voi jakaa käyttäjän henkilökohtaisia tietoja Samsung Electronicsin konserniyhtiöille sekä yrityksille, jotka toimittavat palveluita Samsung Electronicsin puolesta. Samsung saattaa jakaa käyttäjän henkilökohtaisia tietoja myös luotettujen kumppaniyhtiöiden, kuten mobiilipalveluiden tarjoajien tai vakuutusyhtiöiden kanssa, jotka tarjoavat käyttäjälle hänen pyytämiään tuotteita ja palveluita, ja tietoja tuotteista ja palveluista, jotka saattavat kiinnostaa käyttäjää. Samsung jakaa henkilökohtaisia tietoja viranomaisten kanssa, kun laki niin edellyttää tai suojatakseen Samsung Electronicsia ja sen käyttäjiä.

Samsung Rewards

SAMSUNGIN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ – SMART TV-LIITE

Samsungin Smart TV -palvelu tarjoaa erilaisia toimintoja, jotka toimittavat parannettua videosisältöä, mukautettuja TV-kokemuksia, elokuvia, yhteyksiä sosiaalisiin verkostopalveluihin ja kyvyn hallita Smart TV:tä ja olla siihen yhteydessä äänikomennoin. Samsung kerää, käyttää, jakaa ja tallentaa tietoja käyttäjän Smart TV:n ja Smart TV:seen liitettyjen laitteiden kautta Samsungin Tietosuojakäytännön kuvaamilla tavoilla. Tässä Liitteessä on lisätietoja joidenkin Smart TV -toimintojen tietosuojakäytännöistä.


Smart TV:n avulla käyttäjä voi helposti etsiä ja käyttää video-ohjelmia ja muuta sisältöä. Käyttäjä voi esimerkiksi käyttää tietoja kaapeli- tai satelliittioperaattorin tarjoamista suorista TV-ohjelmista ja kolmannen osapuolen tilattavasta videosisältötarjonnasta haettavilla oppailla, jotka näkyvät Smart TV:ssä.
Suorien televisio-ohjelmien osalta Samsung päättää, mikä sisältö on käyttäjän saatavilla osittain käyttäjän postinumeron perusteella. Lisäksi Smart TV auttaa käyttäjää etsimään ja kokemaan muuta hänelle sopivaa Smart TV -sisältöä korostamalla ohjelmia ja sisältöä, jotka todennäköisesti kiinnostavat häntä, tai tarjoamalla lisäpalveluita, jotka parantavat hänen katselukokemustaan. Nämä suositukset ja lisäpalvelut perustuvat seuraaviin:
•      tiedot käyttäjän Samsung-sovellusten kautta Smart TV:ssä tai muissa laitteissa katselemasta, ostamasta, lataamasta tai suoratoistamasta sisällöstä (katso lisätietoja TV:n katselutiedoista alla olevasta kohdasta "Katselutietopalvelut")
•      tiedot sovelluksista, joita käyttäjä on käyttänyt Smart TV:n kautta
•      tiedot käyttäjän Tykkää-, Älä tykkää- ja Katsele nyt -painikkeiden ja muiden painikkeiden napsautuksista käyttäjän Smart TV:ssä
•      hakuehdot, jotka käyttäjä antaa Smart TV:n hakutoimintoihin, mukaan lukien aika, jolloin käyttäjä etsii tiettyä videosisältöä
•      muut Smart TV:n käyttö- ja laitetiedot, mukaan lukien rajoituksetta IP-osoite, lokitiedot ja tiedot, joilla käyttäjän laitteisto- tai ohjelmistokokoonpano voidaan tunnistaa, selaintiedot ja käyttäjän pyytämät sivut.


Katselutietopalvelut
Tämä tietosuojailmoitus tulisi lukea yhdessä Samsungin Tietosuojailmoituksen kanssa, jota sovelletaan myös käyttäjän mukautettujen Smart TV -kokemusten vastaanottamiseen ja joka on saatavilla osoitteessa https://account.samsung.com/membership/pp.
Jotta Samsung pystyy tarjoamaan käyttäjälle mukautetun Smart TV -elämyksen, jotkin Samsungin toiminnoista ja palveluista käyttävät käyttäjän katseluhistoriaa ja Smart TV:n käyttötietoja.
Television katseluhistoria sisältää tietoja Smart TV:ssä katsotuista verkoista, kanavista, sivustoista ja ohjelmista sekä niiden parissa vietetystä ajasta.
Näiden tietojen tallennukseen voidaan käyttää automaattista sisällöntunnistusta (ACR) ja muita tekniikoita. Smart TV siirtää videokatkelmat tai televisiovirittimen tiedot katsottujen ohjelmien määrittämistä varten.
Käyttäjä voi muuttaa tietosuojaan liittyvää valintaansa milloin tahansa siirtymällä asetusvalikkoon ja poistamalla tietyn toiminnon tai palvelun harkintasi mukaan käytöstä, jolloin television katseluhistoriaa ei enää kerätä kyseisen toiminnon tai palvelun osalta.


Vain Euroopan talousalueen (ETA) asukkaille


Samsungin palveluiden käyttäminen voi sisältää käyttäjän henkilökohtaisten tietojen siirtoa, tallennusta ja käsittelyä käyttäjän asuinmaan ulkopuolella, Etelä-Koreassa, tämän käytännön mukaisesti. Käyttäjän Palveluiden käyttö voi myös sisältää käyttäjän henkilökohtaisten tietojen siirtämistä, tallentamista ja käsittelyä muissa maissa. Näihin kuuluvat rajoituksetta Euroopan talousalueella olevat maat, Yhdysvallat ja Kanada. Huomaa, että niiden Euroopan talousalueen ulkopuolella olevien maiden, joihin käyttäjän tiedot voidaan siirtää, tietosuojalait ja muut lait eivät ehkä ole yhtä kattavat kuin käyttäjän asuinmaan lait. Samsung ryhtyy sovellettavan lain mukaisesti tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että käyttäjän henkilökohtaiset tiedot pysyvät turvassa. Näitä toimia ovat vakiolausekkeiden käyttäminen suojaamaan tietojen siirto ETA:n ulkopuolelle. Lisätietoja tai käytettyjen vakiolausekkeiden jäljennöksen saadakseen käyttäjä voi ottaa Samsungiin yhteyttä tietosuojatukisivulla (https://www.samsung.com/request-desk).
Huomaa, että tietosuojaan liittyvä valinta saattaa vaikuttaa joidenkin katselutietoihin perustuvien palveluiden käytettävyyteen tai laatuun.


Kiinnostukseen pohjautuva mainontapalvelu
Kiinnostukseen pohjautuva mainontapalvelu ("IBA-palvelu") on suunniteltu tarjoamaan mahdollisuus hankkia ja katsella hyödyllisiä, interaktiivisia ja kiinnostukseen pohjautuvia mainoksia, joita tarjoavat Samsung, kolmannet osapuolet Samsung Smart TV:ssä tai muissa Samsung-yhtiön ja kolmansien osapuolten alustoilla tai laitteilla, mukaan lukien lineaariset mainokset verkossa, mobiililaitteilla ja tableteilla.


Jotta käyttäjän laitteilla esitetyt mainokset olisivat asiaankuuluvampia, IBA-palvelu valikoi mainoksia käyttäjän televisionkatseluhistorian mukaan (mukaan lukien tiedot verkoista, kanavista, vierailluista verkkosivuista ja ohjelmista, joita Samsung Smart TV:llä on katsottu sekä se, miten kauan niitä on katsottu), Samsung Smart TV:n käyttötietojen sekä muiden tilastotietojen mukaan, jotka on hankittu luotettavien kolmansien osapuolten tietolähteistä. Samsung voi käyttää automaattista sisällöntunnistamista (ACR) ja muuta tekniikkaa käyttäjän TV-katseluhistorian keräämiseen.

Yllä olevien tietojen perusteella Samsung luo Samsung Smart TV -omistajaryhmiä, joilla on samanlaiset kiinnostuksenkohteet, ja käyttää näitä ryhmiä IBA-palvelussa. Yllä olevia tietoja käytetään määrittämään ryhmät, joihin käyttäjän Samsung Smart TV osoitetaan, ja mitä mainoksia käyttäjän laite tämän seurauksena vastaanottaa.


Käyttäjä voi poistaa IBA-palvelun käytöstä koska tahansa Samsung Smart TV:n asetusvalikossa.


Käyttäjän on huomattava, että IBA-palvelua koskeva, tietosuojaan liittyvä valinta ei vaikuta siihen, saako käyttäjä tai toimitetaanko käyttäjälle muun tyyppisiä mainoksia ja markkinointiviestejä, jotka eivät erityisesti perustu television katseluhistoriaan tai Samsung Smart TV:n käyttötietoihin. Muun tyyppiset mainokset ja markkinointi perustuvat muihin tietoihin, kuten yleiseen sijaintiin ja muihin arvioituihin tai pääteltyihin tietoihin. Ne saattavat olla vähemmän relevantteja, koska ne eivät perustu käyttäjän kiinnostuksenkohteisiin.


Lisätietoja IBA-palvelusta on saatavilla tämän Liitteen lopussa olevasta IBA-palveluiden Tietosuojailmoituksesta.


PSID

Smart TV -katseluhistoria ja käyttötiedot, jotka on kerätty kiinnostukseen perustuvaa mainontaa varten, yhdistetään satunnaiseen, ei-pysyvään ja nollattavaan laitetunnistimeen, PSID:hen.
Käyttäjä voi nollata PSID:n koska tahansa Smart TV:n asetusvalikossa. Kun se on nollattu, Smart TV -katseluhistorian ja Smart TV:n käyttötietojen linkki kiinnostukseen perustuvaan mainontaan poistetaan aiemmasta PSID:stä. Käyttäjän tulee muistaa, että jos hän nollaa PSID:nsä, mukautettujen ja kiinnostukseen perustuvien mainosten laatua ei ehkä hienosäädetä.


Puheentunnistus

Käyttäjä voi hallita Smart TV:tään ja käyttää monia sen ominaisuuksia äänikomennoilla.
Jos käyttäjä ottaa puheentunnistuksen käyttöön, hän voi olla äänellään vuorovaikutuksessa Smart TV:n kanssa. Puheentunnistustoiminnon toimittamiseksi äänikomennot lähetetään (muiden laitetta koskevien tietojen, kuten laitetunnisteiden kanssa) Samsungille, ja Samsung muuntaa äänikomennot tekstiksi. Tämän lisäksi Samsung voi kerätä äänikomentoja ja niihin liittyviä tekstejä, jotta se voi arvioida ja parantaa toimintoja. Samsung kerää käyttäjän äänikomennot vain, kun hän tekee tarkkoja hakupyyntöjä Smart TV:lle napsauttamalla aktivointipainiketta joko kaukosäätimessä tai näytössä tai sanomalla herätysäänen (esim. "Hi, Bixby") ja puhumalla kaukosäätimen mikrofoniin tai Smart TV:n kaukosäätimeen.
Jos käyttäjä ei ota puheentunnistusta käyttöön, hän ei voi käyttää puheentunnistustoimintoja.
Käyttäjä voi poistaa puheentunnistustietojen keräämisen milloin tahansa käytöstä Asetukset-valikossa. Tämä kuitenkin estää häntä käyttämästä puheentunnistustoimintoja.


Lisätietoja puheentunnistuspalvelusta on saatavilla tämän Liitteen lopussa olevasta puheentunnistuspalvelun Tietosuojailmoituksesta.


Kolmannet osapuolet
Käyttäjän tulee huomata, että kun käyttäjä katselee videota tai käyttää kolmannen osapuolen tarjoamia sovelluksia tai sisältöä, kyseinen toimittaja voi kerätä tai vastaanottaa tietoja Smart TV:stä (esimerkiksi sen IP-osoitteen ja laitetunnistimet), pyydetyn tapahtuman (esimerkiksi pyynnön ostaa tai vuokrata video) sekä käyttäjän sovelluksen tai palvelun käytön. Samsung ei ole vastuussa näiden toimittajien yksityisyys- tai tietosuojakäytännöistä. Ole varovainen ja tutustu käyttämiesi kolmannen osapuolen sivustoja ja palveluita koskeviin tietosuojalausekkeisiin.

Maakohtaiset toiminnot
Käyttäjän tulee huomata, että jotkin tässä Smart TV -liitteessä kuvatut toiminnot eivät ehkä ole saatavilla käyttäjän asuinpaikan mukaan.

 


PUHEENTUNNISTUSPALVELUA KOSKEVA TIETOSUOJAILMOITUS


Voimaantulopäivä: 4. kesäkuuta 2019


Samsung Electronics sekä sen konserniyhtiöt kunnioittavat käyttäjän huolta tietosuojasta. Tämä Tietosuojailmoitus koskee kaikkia henkilökohtaisia tietoja, joita Samsung kerää Puheentunnistuspalvelun ("Puheentunnistuspalvelu") kautta.


Puheentunnistuspalvelu on palvelu, joka tarjoaa käyttäjille mahdollisuuksia löytää ja katsella sisältöä ja hallita Samsung-tuotteita äänen avulla. Sen ominaisuuksiin sisältyy luonnollisen kielen prosessointi sisältöhaussa ja käyttäjän Samsung Smart TV:n hallinta: internet, sää ja muut palvelut, joita käyttäjät odottavat Samsung Smart TV:ltään.

Käyttäjän valitseman kielen mukaan hän voi käyttää ja nauttia parannetusta Bixby-puheentunnistusominaisuudesta. Kun Bixby on aktivoitu, käyttäjä havaitsee sen Samsung Smart TV:n näytön kuvakkeissa, bannereissa tai muissa merkeissä.


Tämä Tietosuojailmoitus antaa tarkempia lisätietoja siitä, miten käyttäjän henkilökohtaisia tietoja käytetään Puheentunnistuspalvelun yhteydessä, ja tämä Tietosuojailmoitus tulisi lukea yhdessä Samsungin Tietosuojakäytännön kanssa, jota sovelletaan myös käyttäjän Puheentunnistuspalveluiden vastaanottamiseen ja joka on saatavilla osoitteessa https://account.samsung.com/membership/pp.


Tässä Tietosuojailmoituksessa kuvataan Puheentunnistuspalvelun kautta kerättyjen tietojen tyypit, miten tietoja voidaan käyttää ja käyttäjän käytettävissä olevat tietojen käyttöön liittyvät vaihtoehdot. Samsung on henkilökohtaisten tietojen rekisterinpitäjä.

MITÄ TIETOJA SAMSUNG KERÄÄ?

Samsung saattaa hankkia Puheentunnistuspalvelun kautta tietoja käyttäjästä lukuisilla eri tavoilla. Samsungin hankkimien henkilökohtaisten tietojen tyyppejä ovat seuraavat:    

 

•      Samsung-tilitiedot (valinnainen). Kun käyttäjä kirjautuu Samsung-tililleen Smart TV:n kautta, Samsung saattaa kerätä Samsung-tiliin liittyviä tietoja Puheentunnistuspalvelun käyttöön. Tällaisia tietoja ovat muun muassa käyttäjän nimi, sähköpostiosoite ja Samsung-tilin tunnus.


•      Vuorovaikutus Puheentunnistuspalvelun kanssa. Samsung saattaa kerätä käyttäjän Puheentunnistuspalvelun kanssa vaihtamia tietoja palveluvuorovaikutuksen kautta, mukaan lukien tallenteet käyttäjän puhekomennoista (kuten kysymykset, pyynnöt ja ohjeet), kuvista ja muista syötteistä sekä tiedoista, joita käyttäjä vastaanottaa palveluista (kuten vastaukset ja sisältö). Samsung voi myös kerätä muita tietoja, jotka liittyvät käyttäjän Puheentunnistuspalvelun käyttöön, mukaan lukien tiedot, joita se saa Samsungin ja kolmannen osapuolen sovelluksilta ja palveluilta (kuten käyttäjän käyttämiin sovelluksiin liittyvät tiedot, vieraillut sivustot ja  kuvat, musiikki, kalenterimerkinnät, kirjanmerkit ja muiden Samsungin ja kolmansien osapuolten sovellusten, sivustojen ja palveluiden sisältö ja tiedot), joita käytetään Puheentunnistuspalvelun kanssa Palveluiden (kuten musiikin toisto ja sää) toimittamiseksi.

•      Sijaintitiedot. Samsung voi saada käyttäjän laitteen sijainnin ja muut hänen sijaintiinsa liittyvät tiedot TV:seen tallennettujen postinumerotietojen kautta, jotka voidaan hankkia käyttäjän IP-osoitteen tai toimien kautta tiettyihin tarkoituksiin, kuten Palveluiden toimittamiseksi.

•      Laite- ja sovellustiedot. Samsung saattaa kerätä automaattisin keinoin Puheentunnistuspalvelua käyttävistä laitteista tietoja, kuten laitemallit, käyttöjärjestelmäversiot, laitteen kokoonpanot ja asetukset, IP-osoitteet ja laitetunnisteet ja muut yksilölliset tunnisteet. Samsung voi myös kerätä tietoja siitä, miten, milloin ja kuinka pitkään käyttäjä käyttää Puheentunnistuspalvelua käyttäviä laitteita, kuten tietoja Puheentunnistuspalvelun ja Samsungin ja kolmannen osapuolen sovellusten ja palveluiden käytöstä laitteissa (kuten luettelo laitteessa olevista sovelluksista, laitteella soitetusta musiikista, käyttäjän vierailemista sivustoista ja tekemistä hauista).

MITEN KÄYTTÄJÄN TIETOJA KÄYTETÄÄN?
Samsung saattaa käyttää Puheentunnistuspalvelun kautta keräämiään tietoja seuraaviin asioihin:


•      toimittaakseen käyttäjälle Palveluita, kuten vastatakseen Puheentunnistuspalvelun kautta tuleviin pyyntöihin, kysymyksiin ja ohjeisiin
•      tunnistaakseen ja todentaakseen käyttäjän, jotta hän voi käyttää tiettyjä Puheentunnistuspalveluita
•      parantaakseen ja mukauttaakseen käyttäjän kokemusta Puheentunnistuspalvelusta, kuten toimittaakseen sisältöä ja vastauksia, jotka on räätälöity käyttäjille ja tavalle, jolla he käyttävät Puheentunnistuspalvelua
•      käyttäjän erillisellä suostumuksella viestiäkseen käyttäjälle Samsungin tuotteista ja palveluista ja toimittaakseen käyttäjälle ilmoituksia, sisältöä, hälytyksiä, tarjouksia, kampanjoita, markkinointitietoja, tiedotteita ja mainoksia
•      vastatakseen käyttäjän pyyntöihin ja kyselyihin
•      suorittaakseen, arvioidakseen ja parantaakseen liiketoimintaansa (uusien tuotteiden kehittäminen, tuotteiden ja palveluiden parantaminen, viestinnän hallinnoiminen, tuotteiden, asiakaskunnan ja palveluiden analysoiminen, markkinatutkimuksen suorittaminen, tietoanalyysien suorittaminen sekä tilikirjanpito- ja auditointitoimintojen samoin kuin muiden sisäisten toimintojen suorittaminen)
•      antaakseen käyttäjän käyttää tiettyjä kolmannen osapuolen sovelluksia ja palveluita
•      suojautuakseen petoksilta ja muulta rikolliselta toiminnalta, korvausvaatimuksilta ja muilta vastuilta sekä tunnistaakseen ne ja estääkseen ne
•      noudattaakseen ja toimeenpannakseen sovellettavat oikeudelliset vaatimukset, asiaankuuluvat teollisuuden standardit sekä Samsungin käytännöt, mukaan lukien tämän Tietosuojailmoituksen, Samsungin Tilin tietosuojailmoituksen.

Samsung voi Puheentunnistuspalvelun kautta kerätä henkilökohtaisia tietoja käyttäjän verkkotoiminnasta Puheentunnistuspalvelua käyttävissä laitteissa ja kolmannen osapuolen sovelluksissa, sivustoissa ja muissa verkkopalveluissa. Samsung käyttää Palveluissaan kolmannen osapuolen analyysipalveluita. Näitä analyysipalveluita hallinnoivat palveluntarjoajat auttavat Samsungia analysoimaan käyttäjän Palveluiden käyttöä ja parantamaan Samsungin Palveluita. Samsungin hankkimat tiedot voidaan julkaista näille palveluntarjoajille tai muille asianmukaisille kolmansille osapuolille, tai ne voivat kerätä niitä suoraan. Nämä tahot käyttävät tietoja esimerkiksi arvioidakseen Palveluiden käyttöä samoin kuin auttaakseen Palveluiden tarjoamisessa ja suorittaakseen teknisten ongelmien vianmäärityksen.


Samsung käsittelee henkilökohtaisia tietoja alla kuvattuihin tarkoituksiin. Samsung käsittelee henkilökohtaisia tietoja perustuen seuraaviin oikeusperusteisiin: käsittely, joka on tarpeen käyttäjän ja Samsungin välisen sopimuksen toimeenpanemiseksi (esimerkiksi, jotta käyttäjälle voidaan toimittaa Palveluita ja jotta käyttäjä voidaan tunnistaa ja todentaa, jotta käyttäjä voi käyttää tiettyjä Palveluita); käsittely, joka on tarpeen myös lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi (esimerkiksi sovellettavien kirjanpitosääntöjen noudattamiseksi ja jotta viranomaisille voidaan luovuttaa pakollisia tietoja); käsittely, joka on tarpeen Samsungin oikeutettujen etujen vuoksi (esimerkiksi käyttäjän ja Samsungin välisen suhteen hallinnoimiseksi ja Palvelun parantamiseksi); ja käsittely, joka perustuu Samsungin asiakkailtaan saamaan suostumukseen (esimerkiksi, jotta Samsung voi viestiä asiakkaan kanssa tuotteistaan ja palveluistaan ja tarjota markkinointitietoja). Suostumus voidaan myöhemmin peruuttaa koska tahansa ottamalla Samsungiin yhteyttä tämän Samsungin Tietosuojakäytännön Yhteystiedot-kohdassa määritetyllä tavalla, tämän kuitenkaan vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista.


Käyttäjän on annettava henkilökohtaisia tietoja käsittelyä varten edellä kuvatulla tavalla Samsungille, jotta hän voi tehdä sopimuksen. Ellei käyttäjä anna henkilökohtaisia tietojaan Samsungille, Samsung ei voi tarjota käyttäjälle kaikkia Puheentunnistuspalvelun kautta saatavilla olevia toimintoja.


KÄYTTÄJÄN VALINNAT
Käyttäjä voi koska tahansa poistaa Puheentunnistuspalvelun käytöstä asetusvalikossa, mutta tämä voi estää käyttäjää käyttämästä Puheentunnistuspalvelua.


Samsung tarjoaa lisäksi tiettyjä valintamahdollisuuksia käyttäjältä kerättävien henkilökohtaisten tietojen suhteen. Jos käyttäjä haluaa päivittää asetuksensa, rajoittaa Samsungilta saamaansa viestintää tai lähettää pyynnön, hänen tulee ottaa Samsungiin yhteyttä tämän Samsungin Tietosuojakäytännön kohdassa Yhteystiedot kuvatulla tavalla

TIETOSUOJAILMOITUKSEN PÄIVITYKSET
Tätä Tietosuojailmoitusta voidaan ajoittain päivittää vastaamaan Palveluiden tietosuojakäytäntöjen muutoksia tai sovellettavan lain muutoksia. Samsung julkaisee ilmoituksen sivustollaan ja/tai käyttäjän laitteessa ilmoittaakseen käyttäjälle Tietosuojailmoituksen mahdollisista merkittävistä muutoksista. Ilmoituksen yläosassa näkyy, koska se on viimeksi päivitetty.

 


KIINNOSTUKSEEN POHJAUTUVAN MAINONTAPALVELUN TIETOSUOJAILMOITUS

Voimaantulopäivä: 4. kesäkuuta 2019

Samsung Electronics sekä sen konserniyhtiöt kunnioittavat käyttäjän huolta tietosuojasta. Tämä Tietosuojailmoitus koskee kaikkia henkilökohtaista tietoja, joita Samsung kerää kiinnostukseen pohjautuvan mainontapalvelun (Interest Based Advertisement services, "IBA-palvelu") kautta.


Tämä Tietosuojailmoitus antaa tarkempia lisätietoja siitä, miten käyttäjän henkilökohtaisia tietoja käytetään IBA-palvelun kanssa, ja tämä Tietosuojailmoitus tulisi lukea yhdessä Samsungin Tietosuojakäytännön kanssa, jota sovelletaan myös käyttäjän IBA-palveluiden vastaanottamiseen ja joka on saatavilla osoitteessa: https://account.samsung.com/membership/pp.


Tässä Tietosuojailmoituksessa Samsung kuvailee niitä tietotyyppejä, joita kiinnostukseen pohjautuvien mainosten yhteydessä käytetään, miten näitä tietoja käytetään ja lisäksi käyttäjän saatavilla olevia valintoja siitä, miten Samsung käyttää tietoa ja miten käyttäjä voi käyttää oikeuksiaan. Samsung on henkilökohtaisten tietojen rekisterinpitäjä.

MIKÄ IBA-PALVELU ON?
IBA-palvelu on suunniteltu tarjoamaan mahdollisuus hankkia ja katsella hyödyllisiä, interaktiivisia ja kiinnostukseen pohjautuvia mainoksia tuotteista ja palveluista, joita tarjoavat Samsung ja kolmannet osapuolet Samsung Smart TV:ssä tai muissa Samsung-yhtiön ja kolmansien osapuolten alustoilla tai laitteilla, mukaan lukien lineaariset mainokset verkossa, mobiililaitteilla ja tableteilla.


Jotta käyttäjän laitteilla esitetyt mainokset olisivat asiaankuuluvampia, IBA-palvelu valikoi mainoksia käyttäjän televisionkatseluhistorian mukaan (mukaan lukien tiedot verkoista, kanavista, vierailluista verkkosivuista ja ohjelmista, joita Samsung Smart TV:llä on katsottu sekä se, miten kauan niitä on katsottu), Samsung Smart TV:n käyttötietojen sekä muiden tilastotietojen mukaan, jotka on hankittu luotettavien kolmansien osapuolten tietolähteistä. Samsung voi käyttää automaattista sisällöntunnistamista (ACR) ja muuta tekniikkaa käyttäjän TV-katseluhistorian keräämiseen.

Yllä olevien tietojen perusteella Samsung luo Samsung Smart TV -omistajaryhmiä, joilla on samanlaiset kiinnostuksenkohteet, ja käyttää näitä ryhmiä IBA-palvelussa. Yllä olevia tietoja käytetään määrittämään ryhmät, joihin käyttäjän Samsung Smart TV osoitetaan, ja mitä mainoksia käyttäjän laite tämän seurauksena vastaanottaa.


PSID
Laitteen käyttötiedot, joita kerätään IBA-palvelua varten, yhdistetään satunnaiseen, ei-pysyvään ja nollattavaan laitetunnistimeen, PSID:iin. Käyttäjä voi nollata PSID:n, kuten tämän Tietosuojailmoituksen Käyttäjän valinnat -osiossa on määritelty.


MITÄ TIETOJA SAMSUNG KERÄÄ?
Samsung hankkii IBA-palvelun kautta tietoja käyttäjän laitteista lukuisilla eri tavoilla. Samsungin hankkimat tiedot sisältävät seuraavia:
•      Laitteen tiedot. Samsung kerää tietoja muun muassa seuraavista: käyttäjän laitteen malli, käyttöjärjestelmäversiot, laitteen kokoonpano ja asetukset, IP-osoite, laitetunnisteet ja muut tunnisteet.
•      Laitteen käyttö- ja lokitiedot. Samsung kerää tietoa siitä, miten, koska ja miten pitkään käyttäjä käyttää laitteita, mukaan lukien käyttäjän vuorovaikutus IBA-palvelun, Samsung-yhtiön ja laitteilla olevien kolmansien osapuolten sovellusten ja palvelujen (kuten laitteilla oleva sovellusluettelo) kanssa.
•      Katselutiedot. Samsung kerää käyttäjän TV:n katseluhistorian. Television katseluhistoria sisältää tietoja Samsung Smart TV:ssä katsotuista verkoista, kanavista, sivustoista ja ohjelmista sekä niiden parissa vietetystä ajasta. Samsung voi käyttää automaattista sisällöntunnistamista ja muuta teknologiaa TV-katseluhistorian keräämiseen.
•      Tilastotiedot. Samsung voi käyttää käyttäjän tai hänen laitteidensa tilastotietoja, kuten yleistä sijaintia ja arvioitua ikäryhmää. Samsung kerää näitä tilastotietoja kaupallisesti saatavilla olevista lähteistä (lain sallimalla tavalla), kuten kolmansien osapuolten palveluidentarjoajilta. Samsung työskentelee vain sellaisten kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa, jotka varmistavat, että nämä tiedot on hankittu sovellettavan lain mukaisesti ja että ne voidaan tarjota Samsungille käyttöön ja luovutukseen.


Samsung-yhtiön palvelimet vastaanottavat tietoja, kun käyttäjä on vuorovaikutuksessa IBA-palvelun kanssa. Tällaisia tietoja ovat muun muassa käyttäjän vuorovaikutus IBA-palvelun kanssa, käyttäjän maantieteellinen sijainti ja laitteet, joita käyttäjä käyttää IBA-palvelun vastaanottamiseen.


MITEN KÄYTTÄJÄN TIETOJA KÄYTETÄÄN?
Samsung käyttää IBA-palvelun kautta keräämiään tietoja seuraaviin asioihin:


•      tarjotakseen IBA-palvelun käyttäjälle
•      parantaakseen ja räätälöidäkseen käyttäjän IBA-palvelukokemuksen
•      käyttäjän erillisellä suostumuksella, viestiäkseen käyttäjän kanssa sähköpostitse ja push-ilmoituksin Samsungin ja kolmansien osapuolten tarjoamista tuotteista ja palveluista, jotka on räätälöity käyttäjän mielenkiinnon kohteiden mukaan
•      vastatakseen käyttäjän pyyntöihin ja kyselyihin
•      suorittaakseen, arvioidakseen ja parantaakseen liiketoimintaansa (uusien tuotteiden kehittäminen, tuotteiden ja palveluiden parantaminen, viestinnän hallinnoiminen, tuotteiden, asiakaskunnan ja palveluiden analysoiminen, markkinatutkimuksen suorittaminen, tietoanalyysien suorittaminen sekä tilikirjanpito- ja auditointitoimintojen samoin kuin muiden sisäisten toimintojen suorittaminen)
•      suojautuakseen petoksilta ja muulta rikolliselta toiminnalta, korvausvaatimuksilta ja muilta vastuilta sekä tunnistaakseen ne ja estääkseen ne
•      noudattaakseen ja toimeenpannakseen sovellettavat oikeudelliset vaatimukset, asiaankuuluvat teollisuuden standardit sekä Samsungin käytännöt, mukaan lukien tämän Tietosuojailmoituksen, Samsungin Tilin tietosuojailmoituksen.


Samsung käsittelee henkilökohtaisia tietoja alla kuvattuihin tarkoituksiin. Samsung käsittelee henkilökohtaisia tietoja perustuen seuraaviin oikeusperusteisiin: käsittely, joka on tarpeen käyttäjän ja Samsungin välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi (esimerkiksi, jotta käyttäjälle voidaan toimittaa IBA-palvelua ja jotta käyttäjä voidaan tunnistaa ja vahvistaa); käsittely, joka on tarpeen myös lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi (esimerkiksi sovellettavien kirjanpitosääntöjen noudattamiseksi ja jotta viranomaisille voidaan luovuttaa pakollisia tietoja); käsittely, joka on tarpeen Samsungin oikeutettujen etujen vuoksi (esimerkiksi käyttäjän ja Samsungin välisen suhteen hallinnoimiseksi ja IBA-palvelun parantamiseksi); ja käsittely, joka perustuu Samsungin asiakkailtaan saamaan suostumukseen (esimerkiksi, jotta Samsung voi viestiä asiakkaan kanssa tuotteistaan ja palveluistaan ja tarjota markkinointitietoja). Suostumus voidaan myöhemmin peruuttaa koska tahansa vierailemalla asetusvalikossa tämän Tietosuojailmoituksen Käyttäjän valinnat -kohdassa määritellyllä tavalla, tämän kuitenkaan vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista.


Käyttäjän on annettava henkilökohtaisia tietojaan käsittelyä varten yllä kuvatulla tavalla Samsungille, jotta hän voi vastaanottaa IBA-palvelua. Jos käyttäjä ei anna Samsungille henkilökohtaisia tietoja, Samsung ei voi toimittaa hänelle kaikkia IBA-palvelun kautta saatavilla olevia toimintoja.


KÄYTTÄJÄN VALINNAT
Käyttäjä voi nollata PSID:n milloin tahansa asetusvalikossa. Nollauksen jälkeen television katseluhistoria ja Smart TV:n käyttötiedot sekä niiden liitokset aikaisempaan PSID:hen poistetaan. Käyttäjän on huomattava, että jos hän nollaa PSID:n, se saattaa vaikuttaa IBA-palvelun laatuun.

Lisäksi käyttäjä voi poistaa IBA-palvelun käytöstä koska tahansa Samsung Smart TV:n asetusvalikossa.


Käyttäjän on huomattava, että IBA-palvelua koskeva, tietosuojaan liittyvä valinta ei vaikuta siihen, saako käyttäjä tai toimitetaanko käyttäjälle muun tyyppisiä mainoksia ja markkinointiviestejä, jotka eivät erityisesti perustu television katseluhistoriaan tai Samsung Smart TV:n käyttötietoihin. Muun tyyppiset mainokset ja markkinointi perustuvat muihin tietoihin, kuten yleiseen sijaintiin ja muihin arvioituihin tai pääteltyihin tietoihin. Ne saattavat olla vähemmän relevantteja, koska ne eivät perustu käyttäjän kiinnostuksenkohteisiin.


TIETOSUOJAILMOITUKSEN PÄIVITYKSET
Tätä Tietosuojailmoitusta päivitetään säännöllisesti, jotta se heijastaa Samsungin henkilökohtaisten tietojen menettelyjen muutoksia, jotka koskevat IBA-palvelua, tai muutoksia sovellettavassa lainsäädännössä. Samsung julkaisee ilmoituksen sivustoonsa ja/tai laitteeseensa ilmoittamaan käyttäjälle Tietosuojailmoituksen mahdollisista merkittävistä muutoksista, ja ilmoituksen yläosassa näkyy, koska se on viimeksi päivitetty.