TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ MYYMÄLÖIDEN MYYNTIHENKILÖSTÖLLE, SAMSUNG

Viimeksi päivitetty 12-02-2020

Tämä tietosuojakäytäntö (“Tietosuojakäytäntö” ) koskee sitä, miten käytämme ja suojaamme Samsung-tuotteiden jälleenmyyjien palveluksessa olevia työntekijöitä ja/tai konsultteja (”sinua” ) koskevia henkilötietoja, jotka saamme siinä yhteydessä, kun järjestämme koulutuksia tuotteidemme parissa työskentelevälle myyntihenkilöstölle (”Koulutukset” ). Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joita voidaan käyttää yksinään tai yhdessä muiden tietojen kanssa luonnollisen henkilön tunnistamiseen. Esimerkkejä näistä tiedoista ovat nimi ja osoite, mutta myös muut tiedot, kuten sijaintitiedot tai IP-osoitteet (”Henkilötiedot” ).

Yrityksemme on Samsung Electronics Nordic AB, jonka ruotsalainen Y-tunnus on 556445-4345 ja osoite Torshamnsgatan 48, Box 1235, SE-164 40, Stockholm (”Samsung” tai ”me” ).

Ole hyvä ja lue Tietosuojakäytäntö tarkkaan, jotta tiedät miten käsittelemme Henkilötietojasi ja miten voit käyttää tähän asiaan liittyviä oikeuksiasi.

Tätä Tietosuojakäytäntöä voidaan muuttaa ajoittain. Tietosuojakäytännön voimassa oleva versio on aina saatavilla osoitteessa https://www.samsung.com/fi/info/privacy/samsungplus-unconnected. Voit tarkistaa yllä ilmoitettavan voimaanastumispäivän, niin näet milloin Tietosuojakäytäntöä on viimeksi päivitetty.

Mitä Henkilötietoja keräämme sinusta?

Pystymme tarjoamaan sinulle Koulutuksia vain, jos annat meille itseäsi koskevia Henkilötietoja.

Kun osallistut johonkin Koulutuksistamme, keräämme seuraavia tietoja:
• Etu- ja sukunimi;
• Sähköpostiosoite;
• Myymäläketju, jossa työskentelet; ja
• Myymälän nimi, jossa työskentelet.

Miten keräämme sinua koskevia Henkilötietoja?

Pyydämme nimesi ja sähköpostiosoitteesi joko sinulta tai työpaikkasi vastuuhenkilöltä toteuttamiemme Koulutusten yhteydessä.

Mitä teemme Henkilötiedoilla?

Käytämme nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi saadaksemme yleiskuvan siitä, miten moni osallistuu Koulutuksiimme, sekä Koulutusten hallinnoimiseen.

Henkilötietojesi käsittelyn lailliset perusteet

Käsittelemme sinua koskevia Henkilötietoja siksi, että on oikeutettujen etujemme mukaista, että:

1) Tuotteitamme myyvät henkilöt osallistuvat tuotteita koskeviin koulutuksiin, jotta nämä henkilöt voivat esitellä tuotteitamme potentiaalisille asiakkaille ja vastata heidän niitä koskeviin kysymyksiinsä;
2) Pystymme hallinnoimaan sitä, miten suuri osuus henkilöstöstä osallistuu Koulutuksiin;
3) Pystymme maksaman ja hallinnoimaan palkkoja ja muita etuja, sekä mahdollisia veroja ja sosiaaliturvamaksuja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Verratessa meidän oikeutettua etuamme sinun etuihisi sekä perusvapauksiisi ja -oikeuksiisi, otetaan huomioon seuraavat seikat: keräämämme ja käsittelemämme tiedot rajoittuvat vain niihin tietoihin, jotka ovat välttämättömiä tarkoitusperiämme varten, eivätkä tiedot ole erityisen arkaluontoisia yksityisyytesi kannalta. Lisäksi oletamme, että on myös sinun etujesi mukaista saada mahdollisuus osallistua tarjoamaamme Koulutukseen. Ainoastaan rajoitettu määrä Samsungin henkilöstöä pystyy käyttämään Henkilötietoja, joita suojataan kulloisellakin hetkellä voimassa olevien tietoturvakäytäntöjemme mukaisesti. Henkilötietojesi käsittelymme on mielestämme omien etujesi mukaista, eikä niiden käsittely loukkaa vapauksiasi tai oikeuksiasi eikä aiheuta niille riskejä.

Miten pitkään säilytämme Henkilötietoja?

Henkilötietojasi säilytetään vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot kerättiin tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti.

Sinun henkilötietosi poistetaan viimeistään kahdeksantoista (18) kuukautta Koulutuksen toteuttamisen jälkeen.

Voimme säilyttää tietoja pidempään, jos tämä on tarpeen lainsäädännöllisistä syistä tai oikeudellisten etujemme valvomiseksi, esimerkiksi jos käynnissä on oikeusprosessi. Kun Henkilötietoja ei enää tarvita mihinkään tarkoitukseen, hävitämme tai anonymisoimme Henkilötiedot.

Kenelle luovutamme Henkilötietojasi?

Me emme jaa sinua koskevia henkilötietoja muulla tavalla kuin tässä Tietosuojakäytännössä on todettu. Rajattu määrä jäseniä SamsungPlus-palveluryhmissä, kuten asiakaspalveluryhmässä, kouluttajaryhmässämme ja lakiosastollamme, voivat saada pääsyn ja muutoin käsitellä henkilötietojasi heidän työvelvollisuuksiin ja sopimusoikeudellisiin velvoitteisiin liittyen. Me saatamme jakaa henkilötietojasi 1) emo-, tytär- ja sidosyhtiöidemme kanssa; 2) kolmansille osapuolille soveltuvan lainsäädännön mukaisesti tai mikäli se on tarpeen suojellaksemme itseämme tai palveluitamme taikka estääksemme fyysisen tai muun vahingon tai taloudellisen tappion. Me emme valtuuta näitä yrityksiä käyttämään tai jakamaan tietoja, paitsi silloin, kun se on tarpeen palveluiden tuottamiseksi meidän puolestamme tai sovellettavien lakien ja säännösten noudattamiseksi. Voimme myös saada pyynnön henkilötiedoista rikosten ehkäisystä vastaavalta viranomaiselta kansallista turvallisuutta, terrorismin torjuntaa tai muun rikoksen selvittämistä koskevia tutkimuksia varten.

Tietty henkilöstö, tietyt tytäryhtiöt ja kolmannet osapuolet, jotka on kuvattu yllä, voivat olla sijoittautuneita ETA:n ulkopuolelle, mukaan lukien maihin joilla ei ole samantasoista tietosuojalainsäädäntöä, kuin käyttäjän kotimaassa. Tämä pitää sisällään Etelä-Korean (Korean tasavallan). Samsung ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että salassapitovelvoitteet sitovat tällaisia vastaanottajia, ja Samsung käyttää toimenpiteitä kuten vakiosopimuslausekkeita varmistaakseen, että siirtyvät Henkilötiedot pysyvät suojattuina. Kopio näistä lausekkeista on saatavilla ottamalla meihin yhteyttä kohdan "Ota yhteyttä" mukaisesti.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää lisätietoja meidän sinusta keräämistämme tiedoista ja pyytää kyseisten tietojen virheellisyyksien oikaisemista, vastustaa tai pyytää käsittelyn rajoittamista, pyytää pääsyä tietoihisi, tietojesi poistamista tai pyytää tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen. Joidenkin alueiden soveltuvan lain mukaan me voimme kieltäytyä käsittelemästä pyyntöjä, jotka ovat kohtuuttoman toistuvia, vaativat suhteettomia teknisiä ponnisteluja, vaarantavat muiden henkilöiden yksityisyydensuojan ja tietojen luottamuksellisuuden, ovat erittäin epäkäytännöllisiä tai joihin pääsyä ei soveltuva paikallinen lainsäädäntö muutoin vaadi. Jos haluat tehdä pyynnön tietoihisi käsiksi pääsemiseksi, otathan yhteyttä tietosuojatukiosastoomme osoitteesta http://samsung.com/request-desk.

Jos pyydät henkilötietojesi poistamista, ymmärrät, että et välttämättä pysty osallistumaan Koulutuksiin, ja että jäljelle jäävät Henkilötiedot saattavat pysyä Samsungin rekistereissä ja arkistoissa jonkun aikaa soveltuvaa lakia noudattaen, mutta Samsung ei käytä tietoja kaupalliseen tarkoitukseen.

Ota yhteyttä

Mikäli sinulla on erityisiä kysymyksiä, ota ystävällisesti yhteys osoitteeseen: dataprotection.sena@samsung.com.

Helpoin tapa olla meihin yhteydessä on tietosuojaa koskevalla tukisivustollamme osoitteessa: https://www.samsung.com/request-desk.

Voit myös olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme osoitteessa:
Euroopan tietosuojavastaava (European Data Protection Officer)
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT 16 0PS

Jos toteuttamamme Henkilötietojen käsittely on mielestäsi soveltuvan lainsäädännön vastaista voit tehdä tästä valituksen valvontaviranomaiselle. Asiaankuuluvien valvontaviranomaisten yhteystietoja löydät osoitteesta: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.