Virtuaalitekniikasta syöpää sairastaville lapsipotilaille luova turvapaikka

Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet ovat moninaiset. Oslon yliopistollisessa sairaalassa Rikshospitaletissa on jo kahden vuoden ajan ollut käynnissä pilottihanke, jossa syöpää sairastavat lapset ja nuoret saavat vaihtelua arkeen.

vertical