Rajoja rikkovia innovaatioita

Teksti Samsung Nordic 08.01.2018

Innovation

Samsung panostaa sosiaalisiin innovaatioihin ja rajoja rikkovaan teknologiaan, joiden avulla voidaan vaikuttaa yhteiskunnan myönteiseen kehitykseen. Yhtenä maailman johtavista teknologiayrityksistä tiedämme, että roolimme ja tehtävämme on tuotteitamme ja palvelujamme laajempi.

Olemme panostaneet jo pitkään aktiivisesti sosiaalisiin innovaatioihin niin Pohjoismaissa kuin muuallakin maailmassa. Haluamme jakaa osaamistamme ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotka haluavat tukea yhteiskunnallista kehitystä innovaatioilla. Siten voimme osaltamme vaikuttaa myönteisiin muutoksiin tekniikan avulla. Sosiaaliset innovaatiot merkitsevät juuri myönteistä muutosvoimaa, rajojen murtamista, ihmisten tuomista yhteen sekä yhteiskunnan kehityksen tukemista. Täältä voit lukea mitä teemme eri yhteistyökumppanien kanssa tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi ja uusien mahdollisuuksien luomiseksi.