Innovation Campus

Innovation Campus

Tulevaisuuden
johtajien
kasvattamista

Tulevaisuuden johtajien kasvattamista

Lintuperspektiivi ryhmästä lukioikäisiä opiskelijoita, jotka istuvat yhdessä tiiviissä ympyrässä ja keskustelevat jostakin. Lintuperspektiivi ryhmästä lukioikäisiä opiskelijoita, jotka istuvat yhdessä tiiviissä ympyrässä ja keskustelevat jostakin.

Samsung Innovation Campus

Samsung tarjoaa TVT-koulutusta opiskelijoille ja työttömille nuorille. Keskeisten taitojen, kuten tekoälyn, asioiden internetin, koodauksen ja ohjelmoinnin lisäksi ohjelma kouluttaa osallistujia erilaisissa pehmeissä taidoissa lahjakkaiden nuorten vaalimiseksi, sillä heitä tullaan todella tarvitsemaan tulevaisuuden yhteiskunnassa.

Teknologiakoulutusta nuorille

Samsung-innovaatiokampus antaa nuorille tilaisuuden parantaa työnsaantimahdollisuuksiaan ja saada käytännön koulutusta teknologian alalla. Ohjelma tarjoaa yhteistyössä koulutuksesta vastaavien viranomaisten ja paikallishallintojen kanssa ympäri maailmaa räätälöityjä opintosuunnitelmia eri maissa. Viime kädessä Samsung-innovaatiokampuksen tavoite on voimaannuttaa ongelmanratkaisijoiden sukupolvea varustamalla heitä tulevaisuudenkestävillä taidoilla sekä käytännön ymmärryksellä tekniikoista, jotka tulevat muokkaamaan heidän tulevaisuuttaan ja rikastamaan maailman kestävää kasvua.

Sivusta otettu lähikuva nuoresta tytöstä, joka säätää pienen sähkölaitteen johtoja. Sivusta otettu lähikuva nuoresta tytöstä, joka säätää pienen sähkölaitteen johtoja.
 • Luovien
  kykyjen kehittäminen
  tulevaisuutta varten

 • Yhteisön ja maailman
  kestävän
  kehityksen edistäminen

 • Yrityskansalaisen
  muuttuvien
  roolien johtaminen

Kurssi antaa myös koulutusta pehmeissä taidoissa, jotta oppilaat pystyisivät toistamaan ja soveltamaan oppimiaan asioita ja näin vahvistamaan kyvykkyyttään työmarkkinoilla oikeassa elämässä. Näin tekemällä opiskelijat voivat kasvaa monipuolisiksi, vankoilla taidoilla varustetuiksi ammattilaisiksi.

Teknologiavalmiudet

 • Tekoäly

 • Asioiden internet

 • Massadata

 • Pilvipalvelu

 • Mobiilialusta

Nousevat valmiudet

 • Pehmeät taidot

 • Työnvalmistelutaidot

Ohjelmistoihin liittyvät perustaidot

 • Koodaus ja ohjelmointi

Corporate Citizenship

Nuori poika pitää puhetta sanomalehtiartikkelitaulun edessä. Hän pitää toisessa kädessään mikrofonia ja toisessa muovilaitetta. Nuori poika pitää puhetta sanomalehtiartikkelitaulun edessä. Hän pitää toisessa kädessään mikrofonia ja toisessa muovilaitetta.