Tekoälyä koskeva etiikka

Tekoälyä koskeva etiikka

Kehittää henkilöresurssien
ja teknologian avulla parhaat
mahdolliset tuotteet ja palvelut

Kehittää henkilöresurssien ja teknologian avulla parhaat mahdolliset tuotteet ja palvelut

Tyylikkäisiin vaatteisiin pukeutunut nuori mies saa lasillisen vettä tekoälyrobotilta modernissa oleskelutilassa. Tyylikkäisiin vaatteisiin pukeutunut nuori mies saa lasillisen vettä tekoälyrobotilta modernissa oleskelutilassa.

Uskomme henkilöresurssiemme ja teknologiamme valjastamiseen siten, että voimme kehittää parhaita tuotteita ja palveluita osallistuen samalla yhteiskunnan kehittämiseen positiivisella ja kestävällä tavalla. Yksi tavoitteistamme on kehittää ja yhdistellä tekoälypalveluita tuotevalikoimassamme kattavasti koko ihmiskunnan hyödyksi. Tämän pohjalta loimme tekoälyä koskevan vision, jossa käyttäjä on etusijalla. Olemme sitoutuneet kehittämään tekoälyteknologian avulla laitteita, jotka ovat ”käyttäjäkeskeisiä”, ”aina saatavilla”, ”aina turvallisia”, ”aina avuksi” ja ”aina oppimassa uutta”.

Samsungin tekoälyä koskevat periaatteet

Tekoälyteknologian positiivinen potentiaali on valtava, mutta me uskomme vahvasti sosiaaliseen ja eettiseen lähestymistapaan, jossa teknologiaa käytetään kestävällä ja eettisellä tavalla. Tämän tukemiseksi olemme muodostaneet tekoälyä koskevan etiikan periaatteet: ”oikeudenmukaisuus”, ”läpinäkyvyys” ja ”vastuullisuus”. Nämä periaatteet suunniteltiin sosiaalisten ja eettisten velvollisuuksiemme mukaisesti ja sellaisiksi, että ne vastaavat sovellettavan lainsäädännön vaatimuksia. Olemme myös antaneet työntekijöillemme tekoälyä koskevan etiikan ohjeet varmistaaksemme, että tekoälyn eettiset periaatteemme myös toteutuvat käytännössä. Aiomme myös lisätä työntekijöiden tietoisuutta tekoälyä koskevasta etiikasta koulutusohjelmien avulla.

Oikeudenmukaisuus

  • Sovellamme tekoälyn oikeudenmukaisuuden ja monimuotoisuuden arvoja sen koko elinkaaren ajan.
  • Emme edistä tai levitä negatiivisia tai epäoikeudenmukaisia ennakkoluuloja.
  • Pyrimme tarjoamaan saavutettavan käyttökokemuksen kaikille käyttäjille.
Graafinen kuvake vaa’asta – kuvaa oikeudenmukaisuutta. Graafinen kuvake vaa’asta – kuvaa oikeudenmukaisuutta.

Läpinäkyvyys

  • Käyttäjät tulevat tietämään, että he ovat kanssakäymisessä tekoälyn kanssa.
  • Tekoäly selitetään käyttäjille, jotta he voivat ymmärtää sen päätöksen tai suosituksen siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista.
  • Henkilötietojen keräämis- tai käyttämisprosessi on läpinäkyvää.
Graafinen kuvake leikepöydästä ja suurennuslasista – kuvaa läpinäkyvyyttä. Graafinen kuvake leikepöydästä ja suurennuslasista – kuvaa läpinäkyvyyttä.

Vastuullisuus

  • Sovellamme sosiaalisen ja eettisen vastuun periaatteita tekoälyyn.
  • Tekoälyn suojaus tulee olemaan riittävä ja sen tietoturvaominaisuudet estävät tietoturvaloukkaukset ja tietoverkkohyökkäykset.
  • Pyrimme olemaan hyödyksi yhteiskunnalle ja edistämään yrityskansalaisuutta tekoälyjärjestelmän avulla.
Graafinen kuvake kahdesta kädestä kuution alapuolella – kuvaa vastuullisuutta. Graafinen kuvake kahdesta kädestä kuution alapuolella – kuvaa vastuullisuutta.