Οικονομικές Καταστάσεις

 

Λήψη

  • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – 2018 3,2 MB ΛHΨΗ PDF
  • Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία – 2017 380 KB ΛHΨΗ PDF
  • Οικονομικές Καταστάσεις – 2017 2 MB ΛHΨΗ PDF
  • Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία – 2016 303 KB ΛHΨΗ PDF
  • Οικονομικές Καταστάσεις – 2016 1,2 MB ΛHΨΗ PDF