Μαζί για το αύριο!
Διευκολύνοντας τον κόσμο

Βασική οπτική εικόνα για την εκπαίδευση στο βιωσιμότητα, εταιρικός πολίτης

Λύσεις για το αύριο

Δεσμευόμαστε να βελτιώσουμε τη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών στην εκπαίδευση παρέχοντας πρόσβαση σε πιο έξυπνα περιβάλλοντα μάθησης για να υποστηρίξουμε τη δημιουργικότητα των μαθητών και να μειώσουμε το ψηφιακό χάσμα.

The sun shines on everyone and everything. It shines on the windows of the bus in the downtown of Johnnesburg, skyscrapers within the city and even all the little leaves in Phomolong. The sun truly illuminates us all equally. However, this small and quiet village of Phomolong used to be my entire world. Now, as an adult, I commute from Phomolong to the city. It takes me only an hour to travel back and forth between those two completely diffrent worlds. But children in Phomolong think that the city is infinitely distant, like the universe. What are you looking at? I thought there would see something different. Oh, so by climbing up a tree thought you see a wider world? How did you know? Because I thought so too. Please, come down. I had a big dream but had no idea what it was or how I could turn it into reality. I just had a vague idea for an unknown wider world. where is this place? This is a power plant for a dream. You're right. The little girl over there is me. People around world at this very moment are looking at me as a high school girl. Yes, the internet connects the past, the present and also the future. I learned how to use a computer and the internet here for the first time. And this little computer monitor opened a new world for me. It helped me realize what I wanted to achieve and become. Then when I went to university, I realized that I excelled at computing. My job is to interact with people locally and around the world. I learned how to do that here and also acquired the necessary skills at this school. Do you want to come sit here? You can also find what you were looking for on that tree, in this place. Samsung's solar-powered internet school showed me what is beyond my horizons and offered me with the chance to become a part of that world. This miraculous experience has always been sustaining me until today. Whether you're young or old, tall or short, and live in the city or countryside, the sun shines on all of us equally. Just like the sun I hope children in Phomolong will have equal opportunities in education. I sincerely hope they dream and make their dreams come true in the wider world. Just as I.

Το 2018, περισσότεροι από 2.8 εκατομμύρια μαθητές έχουν επωφεληθεί από το Samsung Smart School

 

Προσπαθούμε να μειώσουμε τα τοπικά κενά στην εκπαίδευση και να υποστηρίξουμε την καλλιέργεια δημιουργικού ταλέντου προσφέροντας ένα έξυπνο εκπαιδευτικό περιβάλλον με την υποστήριξη της τελευταίας τεχνολογίας πληροφοριών. Η Samsung παρέχει τεχνολογική κατάρτιση προγραμματισμού λογισμικού σε μη προνομιούχους σπουδαστές με περιορισμένες ευκαιρίες να λάβουν ποιοτική εκπαίδευση. Τα προγράμματά μας στοχεύουν στη δημιουργία ενός θετικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών και περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες.

 

Πρόγραμμα Smart School

 
<h3>Πρόγραμμα Smart School και αλλαγές στην εκπαίδευση</h3> <ul> <li>Έξυπνες συσκευές, περιεχόμενο και λύση, καθώς και κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι στοιχεία οργανικά συνδεδεμένα.</li> <li>Teacher led learning → Student led learning → Creative learning </li> </ul>
Προνόμιο
 • Διαδραστική τάξη

  Η κοινή χρήση και η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο μέσω των tablet και των H/Y μας επιτρέπουν ανοικτές επικοινωνίες και συναρπαστικά περιβάλλοντα εκμάθησης.

   
 • Συνεργατικές δραστηριότητες

  Οι ομαδικές δραστηριότητες, εργασίες και συζητήσεις υποστηρίζονται άψογα μέσω tablet, συμβάλλοντας στη δημιουργία πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

   
 • Περιβάλλον παρακίνησης

  Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν συχνά τους μαθητές αναφορικά με το επίπεδο κατανόησης διδασκαλίας/μαθήματος στην τάξη και την απόδοσή με τεστ και κουίζ. Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν επίσης ευκαιρίες ατομικής εκμάθησης κατά περίπτωση.

   
 • Ψηφιακό περιεχόμενο

  Οι σπουδαστές μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη του προγράμματος σπουδών, των εγχειριδίων και άλλου υλικού (έγγραφα, φωτογραφίες, φωνή, εγγραφές, βίντεο, εφαρμογές και διευθύνσεις URL) για κάθε μάθημα, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της μάθησης.

   
Επισκεφτείτε το Γραφείο Τύπου της Samsung Electronics για περισσότερες ιστορίες